EU’s ”frihandel” er også skidt for Afrika

Morten NielsenDer tales en del om EU’s negative indflydelse på danske arbejdsforhold og love i optakten til valget til Europaparlamentet i maj, men ikke ret meget om EU’s indflydelse uden for unionens grænser, hvor man blandt andet forsøger at diktere frihandel for de afrikanske lande.

”Det er vigtigt at EU’s udbytning af de afrikanske lande modarbejdes”, fortalte Morten Nielsen fra solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt tilhørerne til Folkebevægelsen Mod EU’s valgtræf for EU-modstandere, der blev afholdt lørdag på Østerbro i København. ”De afrikanske lande har ret til at forsvare deres markeder imod dumping af billige, subsidierede varer fra EU”. Read more of this post

Kan vi være bekendt at behandle Kim og andre syge arbejdsløse som vi gør?

Jobcenter2”Jeg tror bare ikke du gider”. Det var hvad Kim, som har kroniske smerter på grund af slidgigt i den ene skulder og begyndende slidgigt i den anden, fik at vide af sin sagsbehandler.

Han har i de sidste otte år, siden han i 2006 blev fyret på grund af en længerevarende sygemelding, ellers forsøgt at få et fleksjob eller i det mindste blive beskæftigelsesafklaret. I denne tid har han haft cirka 20 sagsbehandlere og har været igennem syv arbejdsprøvninger. Read more of this post

Arbejdsløse på glatis i det kulturelt fastfrossede middelklasse-Danmark

Mennesker har tilsyneladende brug for at spejle sig i noget der ”ikke er mig, ”ikke er os”, for at finde sit eget jeg, sit eget personlige, kulturelle, eller nationale identitet.

Men i vor tids (middelklasse-) Danmark, er denne spejlen i høj grad blevet en selv-promoverende afgrænsning af den gode borger, det gode jeg, set i forhold til dem der påstås at ligge samfundet til last.

Under den borgerlige Fogh-regering, med Dansk Folkeparti som parlamentarisk grundlag, spejlede ”jeg’et” sig i den såkaldte ”fremmede indvandrer”, der tillagdes et negativt og ensartet kulturelt væsen, i forhold til danskernes påståede ”alsidige”, ”individualistiske”, og ”gode” danske kultur. Read more of this post

Milliard-investeringer gør besættelse til en god forretning

azura-fakta-6Investeringer i milliard-klassen i Afrikas sidste koloni, det Marokkansk-besatte Vestsahara, er med til at gøre en politisk løsning af en af verdens mest langstrakte konflikter noget nær umulig.

Vestsahara har været besat at Marokko siden 1975, til trods for over 100 FN-resolutioner der giver landets oprindelige befolkning Saharawierne ret til selvstændighed, samt en dom fra den International Domstol, der klart afviser Marokkos krav over Vestsahara. Read more of this post

Norge støtter selvbestemmelse for Vestsahara

Børge BrendeDen norske udenrigsminister, Børge Brende fra partiet Høyre, bekræftede fredag Norges støtte til FN’s bestræbelser for at sikre en politisk løsning i Vestsahara, der tilgodeser saharawiernes ret til selvbestemmelse, i et svar til et norsk folketingsmedlem.

”En sådan løsning må sikre den saharawiske befolkningens ret til selvbestemmelse”, skrev Børge Brende.

Ministeren beklagede samtidigt de omfattende menneskerettighedskrænkelser i det besatte Vestsahara, og understregede behovet for at tillade FN at overvåge menneskerettighedssituationen i landet. Read more of this post

Folketinget afviser at anerkende Afrikas sidste koloni som selvstændig stat

”En dansk anerkendelse af Vestsaharas eksilregering ville være det første skridt til at lægge pres på det marokkanske kongedømme, samtidigt med at det ville sende en klar opfordring til EU’s andre medlemslande til at tage lignede tiltag”, sagde Enhedslistens udenrigsordfører Christian Juhl tirsdag i en ordførertale fra folketingets talerstol.

”Nogen skal jo starte processen hvis den overhovedet skal i gang. Flyvske ord og udenomssnak kan [Vestsaharas oprindelige befolkning] saharawierne ikke bruge til ret meget”.

Read more of this post

Højesteretsdommer kører personlig vendetta imod advokat og redaktør i Swaziland

En menneskerettighedsadvokat og redaktøren for Swazilands eneste uafhængige politiske magasin blev tirsdag tilbageholdt og anklaget for foragt for retten – for at have skrevet artikler der kritiserede landets retssystem og landets højesteretsdommer.

Det er mere eller mindre almindelig praksis i Swaziland at retsforfølge enhver der åbent stiller spørgsmålstegn ved landets enevældige monarki. Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 195 other followers