Tilskud til lønnen

Færre og færre er på offentlig forsørgelse. Mange af dem kommer i job med løntilskud.

Antallet af offentligt forsørgede mellem 16 og 64 pr faldt med 24.000 fra 2017 til 2018, og er det laveste som Danmarks Statistik har målinger for. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er det laveste i ti år.

I Gladsaxe falder antallet af offentligt forsørgede også – ifølge jobindsats.dk fra 15 procent i 2017 til 13 procent i 2019 Read more of this post

Engelsk McDonald’s-strejke

Engelske medarbejderne i fastfoodkæden McDonald’s restauranter strejker i dag, 1. maj. Kravet er ordentlige arbejdsforhold og lønninger, samt retten til at være fagligt organiseret.

95 procent af de organiserede engelske medarbejderne i fastfoodkæden McDonald’s stemte for nyligt for at strejke.

Medarbejderne kræver blandt andet hvad der svarer til 86 kroner i timen, et stop for 0-timerskontrakter, og retten til at være fagligt organiseret. Read more of this post

Menneskehandel er en industri i vækst

Et stigende antal mennesker i Europa tvinges til at arbejde under slavelignende arbejdsforhold, siger Europarådets menneskehandelseksperter i ny rapport.

 Menneskehandel og usle arbejdsforhold er en vækstindustri i Europa, både i den formelle og uformelle sektor af økonomien. Problemerne er størst inden for landbrug, fiskeri, hotel og byggebranchen. Read more of this post

EU’s arbejdere får ikke del i opsvinget

Arbejdstagerne i mange EU-lande oplever faldende realløn, lønninger som man ikke kan leve for og dårligere arbejdsforhold, på trods af at EU er midt i et økonomisk opsving.

Ni EU-lande oplever en nedgang i reallønnen. Samtidigt bliver indkomstfordelingen i EU stadig mere ulige fordelt, mens antallet af arbejdende fattige og tidsbegrænsede ansættelser stiger i mange EU-lande. Read more of this post

Den danske model er truet

Der snakkes meget om tal i disse dage. KL tilbyder de offentlige ansatte 6,9 procent. De offentlige ansatte byder ind med 9,1 procent. Men det store spørgsmål i overenskomstforhandlingerne drejer sig slet ikke om penge, men om den frie forhandlingsret, arbejdstagernes mulighed for og ret til at strejke, og den danske model.

For hvis KL, Moderniseringsstyrelsen og regeringen bare kan stikke hovederne sammen og aftale hvordan arbejdsforholdene skal være for alle offentlige ansatte, som man gjorde det med lærerne i 2013, så er de kollektive overenskomster, den frie forhandlingsret og strejkeretten ikke meget værd. Read more of this post

De nye Socialdemokrater

Mette Frederiksen vil vinde regeringsmagten tilbage med klassiske socialdemokratiske dyder, men er ikke meget for at have et fælles politisk projekt med Enhedslisten. Men måske skulle hun overveje det, for de rød-grønnes principprogram minder meget om partiets eget– altså det klassiske fra 1977.

Mette Frederiksens socialdemokrater stemmer mere med de blå end med de røde. Samtidigt siger hun, at kapitalismen er blevet syg, og at hun vil tilbage til ”tidsløse” socialdemokratiske værdier. Read more of this post

Mette Frederiksens tidsløse værdier

sdMette Frederiksen vil tilbage til de klassiske Socialdemokratiske værdier, uden at love guld og grønne skove. Men hvilke klassiske værdier har hun i tankerne, når der også skal laves brede forlig?

Mette Frederiksen har været i det nostalgiske, værdipolitiske hjørne, siden hun blev formand for Socialdemokraterne. Hun har ændret partiets navn tilbage til “Socialdemokratiet,” som det hed før Nyrup ændrede det i 2002. Hun pointerede i sin tale til årets kongres, at partiet er hovedarkitekten bag det Skandinaviske velfærdssamfund. Og hun fortalte sidste års kongres at ”vores værdier er tidsløse … Socialdemokratiet er præcis der, hvor vores parti altid har været.” Read more of this post

I skole i supermarkedet

Nikoline (2)Udvalgte elever i 9 og 10 klasse fra Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole, GXU, får både undervisning, praktisk erfaring med arbejdslivet i et supermarked og chancen for at få et fritidsjob efter et forløb i den nye Faktaklasse.

I dag er arbejdstempoet og kundeservicen ekstra høj i Fakta i Buddingecenteret. For ud over de ansatte, er der 10 unge, der hjælper med at sætte olivenolie på plads, rydde op og hjælpe kunderne med at finde den økologiske sødmælk. De er fra Gladsaxes Ungdomsskoles Faktaklasse, hvor eleverne får både teoretisk viden og praktisk erfaring i alt fra kundebetjening til butikshygiejne. Read more of this post

Fritidsjob er guld værd

Scootermester_Andelen af fritidsjob er nedadgående, selvom fritidsjob og erhvervserfaring er vigtigt for de unge, både i forhold til videre uddannelse og jobs. Så når en virksomhed som knallertforhandleren Scootermester giver fem unge drenge og piger fra Gladsaxe et fritidsjob i vinterferien, så er det guld værd.

Der var færre 15-årige, der havde et fritidsjob i 2013 (41 procent) end i 2009 (50 procent). Måske fordi en del af de fritidsjob, som unge normalt har haft, er overtaget af andre end de unge eller faldet bort, skriver Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI i en rapport. Read more of this post

Sygedagpengesager kan genoptages

IMG_6225Hvis du har fået stoppet udbetalingen af dine sygedagpenge, før du har modtaget en afgørelse fra kommunen eller Ankestyrelsen, har du nu mulighed for at få genoptaget din sag. Du skal dog selv henvende dig.

Ankestyrelsen har, efter en dom i Højesteret, ændret praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge. Kommunerne skal nu vurdere, om du fortsat kan få udbetalt sygedagpenge, eller om du skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning, før de standser sygedagpengene. Read more of this post