FN beder Belgien undskylde for koloni-fortid

FN har bedt Belgien om at undskylde for sin kolonifortid, og kritiseret landets ny-renoverede Afrika-museum, for ikke at gøre nok for at forklare om landets udnyttelse af Congo. Dette burde også gælde for andre tidligere kolonilande som Danmark.

En arbejdsgruppe under FN, Working Group of Experts on People of African Descent, opfordrede mandag Belgien til at ”undskylde for de grusomheder, som blev begået under koloniseringen”, og tilføjede, at et eventuelt erstatningskrav for fordums grusomheder, ikke var uden for lovens rammer. Read more of this post

Danmark bør anerkende og officielt undskylde sin fortid som koloniherre

Den seneste tids diskussion om Danmarks, for de flestes ukendte fortid, som koloniherre og slavehandler, og om vi burde undskylde for dette, har medført meget forskellige politiske udmeldinger (og fra regeringens side mangel på samme).

På den ene side udtalte Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, at ”det er en forrykt tankegang, at man skulle undskylde noget, der foregik for 200 år siden”.

På den anden side har Enhedslisten udtalt, at man mener at man selvfølgeligt bør undskylde sin ”grumme kolonihistorie med aktiv deltagelse i slavehandel”, som udenrigsordfører Nikolaj Villumsen kaldte det. Read more of this post

Vor tids ”slaver”

”Grækernes demokrati byggede på slaveri”, står der på forsiden af det seneste nummer af Illustreret Videnskab (7/2012). ”Slaver skabte verdens første demokrati” hedder overskriften på artiklen inde i bladet, der pointerer, at ”dette system [demokratiet] imidlertid aldrig var blevet til noget, hvis det ikke havde været for den store skare af slaver, der holdt det athenske samfund i gang, mens de frie mænd styrede riget. Demokrati er nemlig en tidskrævende proces”.

Da jeg læste dette, synes jeg, udover at det var en spændende historisk kendsgerning, at pointen er relevant også i moderne tid. Prøv at erstatte ”grækerne” med ”befolkningerne i den rige del af verden” (og eventuelt ”slaverne” med ”befolkningen i u-landene”), så forstår du måske hvad jeg mener. Read more of this post