Ramt af sult

dkindsTemaet for årets Danmarks Indsamling er bekæmpelse af sult blandt børn. Men når man nu har hele Danmarks bevågenhed, ville det være rart at høre hvorfor børnene sulter, og hvad vi kan gøre, der ændrer de vilkår der skaber sult og fattigdom.

”Hvert 10. sekund dør et lille barn under 5 år af sult eller underernæring. Det kan du være med til at forhindre,” skriver Danmarks Indsamling på deres Facebook. På Facebook-siden, og på indsamlingens hjemmeside, er der masser af sorte børn med tomme blikke, for ligesom at understøtte pointen. Read more of this post

Ramt af uretfærdighed

Der er tilsyneladende total enighed mellem Christiansborg og erhvervslivet om at kampagner som Danmarks Indsamling er vejen frem. Men rækker det, og hvad med det negative billede som showet giver af fattige mennesker?

Over 100 millioner blev der samlet ind under Danmarks Indsamlingen, af ”hele Danmark, fra de største danske virksomheder til små private initiativer”, som det flere blev sagt under det afsluttende show lørdag. Read more of this post

Mere handling og mindre slogans om vold mod kvinder

”Vi har råbt nok slogans, vi har haft nok møder og workshops om kapacitetsopbygning, og holdt marcher der fordømte vores samfunds dårligdomme”, skriver Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ) fra det lille konservative enevældige kongedømme Swaziland, i en pressemeddelelse i forbindelse med den verdensomspændende ”16 dage mod vold mod kvinder”-kampagne.

Kampagnen der er en international kampagne, der forsøger at rette fokus mod vold mod kvinder som et menneskerettighedsspørgsmål, startede den 25. november og slutter den 10. december. Tusinder af organisationer i over 150 lande deltager i kampagnen. Read more of this post

Overdreven professionalisering hæmmer udviklingsarbejdet

Forestil dig at det kun var professionelle fodboldtrænere, der havde lov til at træne de mange drenge og piger, der spiller fodbold i Danmark.

Vi ville måske nok få nogle få gode spillere, men vi ville ikke få trænet nær så mange, vi ville miste et vigtigt ikke-professionelt funderet bindeled mellem mennesker fra forskellige samfundslag og kulturer, og mange danskere ville miste muligheden for at være deltagende samfundsborgere.

I en dansk kontekst forstår vi nemlig, at frivillige ildsjæle har en vigtig rolle at spille i foreningslivet og samfundet som helhed. Så vigtig at op mod halvdelen af befolkningen deltager i en eller anden form for frivilligt arbejde.

Men hvorfor mener vi så, at brugen af frivillige i stadigvæk mindre grad er vigtig og nødvendig i u-landsarbejdet? Read more of this post

Hjælper vores ”hånd til Afrika”?

Vi har set det alle sammen, ofte uden at stille spørgsmålstegn ved årsagerne til det. Billeder af sultende, krigsramte, og passive afrikanere der ikke ville kunne klare sig uden hjælp fra vestlige velgørenhedsorganisationer.  Vi ser det i medierne, og vi ser det i kampagner lavet af udviklings-NGO’er.

”Det bliver bedre dag for dag, hvis vi gi’r en hånd til Afrika”, sang Nanna for eksempel i forbindelse med en kampagne til støtte for sultramte i Etiopien i 1985, selvom hun senere indrømmede, at hun hellere ville have sunget ” I fuckhoveder. I har taget Afrika i røven i så mange år, og det er vores ansvar, at Afrika ser ud, som det gør”. Read more of this post

Vi kalder en spade for en spade

“Afrika Kontakt er en af de eneste danske NGOer i udviklingsmiljøet, der tør tage konfrontationerne, når de skal tages. Vi kalder en spade for en spade”. Sådan siger Afrika Kontakts nye politiske formand, Mads Barbesgaard, der gerne vil have at der sættes mere fokus på konsekvenserne af EU’s og Danmarks handelspolitik i Afrika.

Han bakkes op af Afrika Kontakts nye organisatoriske forkvinde, Guilla Ridgewell. “Afrika Kontakt er speciel i forhold til andre NGOer på grund af vores mod til at turde gå imod de politiske strømme, og fordi vi kaster os ud i projekter som andre ikke vil lave”. Read more of this post

Vær med til at holde danske firmaer ansvarlige!

Danske firmaer er ”verdensmestre” i social ansvarlighed, hører man ofte danske politikere sige. Men alligevel hører vi historier i medierne om danske firmaer der overtræder internationale standarder for etisk virksomhedsdrift og samfundsansvar.

I juni sidste år blev mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd oprettet, netop for at holde firmaerne ansvarlige for deres handlinger. Institutionen skal sikre at virksomheder overholder internationale standarder, og giver såvel organisationer såsom NGOer og fagforeninger samt enkeltpersoner mulighed for at klage over virksomheders overtrædelser. Read more of this post

Africa Contact Partnership Seminar 2013: Fundraising

 “Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination,” Oscar Wilde once said.  Ensuring organisational financial security through more imaginative ways of fundraising was one of the important subjects that was discussed at Africa Contact’s Partnership Seminar, held in Johannesburg in April 2013.

”When we become too dependent on one source of income we become dependent on the donor and loose our freedom,” as Africa Contact’s Marie Villumsen put it. ”This goes for Africa Contact as well as for our partners. All development aid is political.”

In his presentation on funding through the EU-system, Africa Contact’s Bo Karlsen presented one such potential alternative source of income – funding through the EU system. Read more of this post

Afrika Kontakt’s generalforsamling vidner om ”styrket” organisation

”Afrika Kontakt er gået styrket ud af det forgangne år”, sagde Afrika Kontakts afgående forkvinde, Signe Borker Bjerre, i sin politiske beretning til generalforsamlingen. Et stærkt Afrika Kontakt er vigtigt, tilføjede hun, på grund af effekterne af den økonomiske krise i vores projektlande, samt at det civile råderum bliver stadigt forringet.

Signe Borker Bjerre fremhævede dannelsen af to nye arbejdsgrupper – Somalia-gruppen og Mozambique-gruppen, de mange nye aktive medlemmer, det succesfulde partnerskabsseminar i april, nyansættelsen af flere nye sekretariatsmedarbejdere, og den inklusive debat blandt medlemmer og partnere om Afrika Kontakts nye Plan of Action og Strategi, som vigtige årsager til denne styrkelse af foreningen. Read more of this post

Flere krav og mere præstationsræs for danske NGO’er

”Udviklingsministeren har åbenbart lettere ved at tale om kontrol frem for muligheder og udvikling af civilsamfundsindsatsen.  Det er en skam og mange danske organisationer vil finde det svært forsat at engagere frivillige i deres udviklingsarbejde, da kravene tilsyneladende skal strammes yderligere,” udtaler Afrika Kontakts sekretariatsleder, Morten Nielsen, om Udviklingsminister Christian Friis Bachs planer om at opstille flere ”kriterier og krav”, samt øge kravet om egenfinansiering, overfor danske NGO’er.

Ifølge den uafhængige journalistiske portal, Altinget, skal udviklingsorganisationer der er på finansloven ikke længere modtage et fast beløb fra den danske stat, men i stedet ”belønnes i forhold til, om de klarer sig godt eller dårligt på en række parametre”. Read more of this post