De nye Socialdemokrater

Mette Frederiksen vil vinde regeringsmagten tilbage med klassiske socialdemokratiske dyder, men er ikke meget for at have et fælles politisk projekt med Enhedslisten. Men måske skulle hun overveje det, for de rød-grønnes principprogram minder meget om partiets eget– altså det klassiske fra 1977.

Mette Frederiksens socialdemokrater stemmer mere med de blå end med de røde. Samtidigt siger hun, at kapitalismen er blevet syg, og at hun vil tilbage til ”tidsløse” socialdemokratiske værdier. Read more of this post

Skoler og sygehuse er ikke eliteklubber eller firmaer

Et stigende problem i vores samfund er, at flere og flere mennesker tilsyneladende lader sig inspirere af elitesport og erhvervslivet i stort set alle aspekter af livet. Men man kan ikke opstille samme endimensionelle mål for mennesker, som for en tenniskamp eller et firma.

I Avisartikler, ugeblade og bogudgivelser bruges sportsmetaforer (der ofte egentlig er krigsmetaforer) som ”kamp” og ”sejr” om dagligdags ting. Man ”sejrer” over sin kræftsygdom, man ”kæmper” for at få en god uddannelse. Read more of this post

Alternative facts are nothing new

190415-20Perhaps the claims by elites that their system is benefitting, or will benefit, everyone are part of the reason why so many are pinning their hopes to populists like Trump. Perhaps ordinary people have experienced that this is also an alternative fact.

The Bowling Green Massacre really took place. Trumps inauguration was the “largest audience to ever witness an inauguration — period.” Millions of illegal votes were cast by illegal immigrants in the US election in November. Chicago is like a warzone. Read more of this post

Udviklingshjælp til Danmark

artikel-1Det land, der modtager klart mest udviklingsbistand fra Danmark er – Danmark. Den nye udviklingsstrategi, der er blevet rost af flere udviklings-ngo’er, og stemt igennem af alle partier undtagen Enhedslisten, kræver endnu mere fokus på danske interesser.

Siden 2009, er den andel af dansk bistand, som bruges i Danmark til at modtage flygtninge steget fra 3 til 30 procent, samtidigt med at bistandsniveauet er faldet og faldet siden årtusindeskiftet. I Storbritannien er andelen til sammenligning 1,1 procent. Read more of this post

Living on the Coke side of life in Swaziland

Coca-Cola is one of the largest and wealthiest companies in the world, as well as being one of the world’s best-known brands. The desperate situation of the poverty-stricken workers in the sugar cane fields in Swaziland, who harvest the sugar cane that is the most important ingredient of African Coke, on the other hand, is a well kept secret. Their plight is not deemed newsworthy. They live their lives in a brutal and repressive absolute monarchy where King Mswati III and a small elite live in luxury while the majority of Swazis live in abject poverty.  Read more of this post

OECD giver Dansk bistand ”liberal” topkarakter

En såkaldt Peer Review, hvor andre OECD-lande  gennemgår et andet OECD-medlemslands politik, giver Danmark topkarakter på udviklingsbistandsområdet. OECD roser blandt andet Danmarks civilsamfundsstrategi.

New Zealand og Luxembourg, der ligesom Danmark er medlemmer af organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD, vurderede i en Peer Review rapport fra OECDs udviklingskomité, DAC, at andre lande kan lære af Danmarks udviklingspolitik og -praksis.

OECDs ros skal dog ses i lyset af, at OECD, som primært har Vestlige højindkomstlande som medlemmer, generelt anbefaler medlemslandene af føre en markedsøkonomisk, liberal politik, herunder at privatisere den offentlige sektor og indføre brugerbetaling på uddannelser. OECD kan derfor ikke ses som værdineutral. Read more of this post

Lucien van der Walt: counterpower to neo-liberalism

In neo-liberalism the expansion of the market has become an end in itself. The market must engulf all areas of society. Neo-liberalism is therefore much more of an all-embracing life philosophy than classic liberalism. The economic crisis of the early eighties, the collapse of the communist bloc, and the succession of right-wing governments throughout Europe and elsewhere helped entrench a belief in neo-liberalism as a universal remedy. This belief was epitomized by Francis Fukuyama’s “end of history” theory and is only slowly beginning to crumble as people throughout the world slowly come to understand that neo-liberalism and neo-liberal policies have only brought inequality, waste, financial and political instability, and a potential imminent ecological disaster. Read more of this post