We want our land back, King Mswati

Swaziland’s government has been evicting farmers from their land to expand the monarchy-controlled sugar industry for decades. After years of empty promises that they could return, the children of farmers from Mbuluzi are fighting to get their land back.

John Sicelo Vilane was born in the Mafucula community in Eastern Swaziland in 1984, a year after his parents had been evicted from the village of Mbuluzi near the border to Mozambique, and relocated to Mafucula Read more of this post

Land is power in Swaziland

A new Amnesty International report focuses on forced evictions of poor farmers in Swaziland carried out by local police. Land and forced evictions are central to Swaziland’s undemocratic system, says an activist who grew up in Swaziland’s rural areas.

“Land is life”, a new Amnesty International report on forced evictions in Swaziland called “They don’t see us as people” declares. This is to be taken very literally in the small absolute monarchy, as “the majority of the population rely on substance farming” to feed themselves. Read more of this post

Sukker har en bitter eftersmag i Swaziland

En stor del af det lille enevældige kongedømme Swazilands indtjening kommer fra sukkerindustrien. Men mange af de fattige subsistensbønder i landets ”sukkerbælte” er blevet smidt væk fra deres jord, for at gøre plads til kongens storbrug.

I mange år har de fleste indbyggere i Swaziland været bange for at kritisere landets enevældige konge Mswati III offentligt. Dette kunne nemlig føre til alt fra tortur og fængselsstraf til at man fik frataget sin jord. Read more of this post

William dared to challenge the king

william-4Not many Swazis dare to criticize Swaziland’s absolute monarch openly, but 82-year-old William Mkhaliphi did, to the monarch’s face, last month. In response to this, he now suddenly faces charges under the Public Order Act and for theft.

There were many complaints about an array of issues, ranging from to small grants for the elderly to cattle roaming the streets, at last month’s Sibaya People’s Parliament in Swaziland. Read more of this post

William tør udfordre kongen

william_-3_smallIkke mange borgere i Swaziland tør kritisere landets enevældige konge, men det er lige hvad den 82-årige småbonde William Mkhaliphi har gjort. Efter hans kritik af monarken, er han blevet anklaget for forstyrrelse af den offentlige orden og tyveri.

Der var mange klager og meget kritik af Swazilands regering, om alt fra køer der forstyrrede trafikken til pensioner man ikke kan leve af, under Sibaya People’s Parliament i august. Sibaya, hvor kongen hører på klagemål fra hans undersåtter, er ifølge Swazilands forfatning ”landets højeste politiske og rådgivende råd,” og ifølge kongen selv en vigtig del af det han kalder ”Swazi-demokrati”. Read more of this post

Fattige bønders huse ødelagt for at gøre plads til videnskabspark

Bytn4eSCEAAxKnEMindst tyve familiers huse er indtil videre blevet jævnet med jorden af bulldozere i det nordøstlige Swaziland. Landets enevældige konge skal bruge jorden til en videnskabspark til turister.

”Hvorfor må jeg lide på denne måde, hvorfor har de taget alt fra os”, spørger Sonto Dlamini med tårer i øjnene en journalist fra Times of Swaziland. Hun er eneforsørger for adskillige børn og børnebørn, og har måttet sove på jorden på tom mave, ved siden af resterne af sit hus og alle sine ejendele. Read more of this post

Zimbabwes regeringsførelse og landbrugssektor får bundkarakter

I forlængelse af den megen mediedækning om Zimbabwe i de danske medier i forbindelse med valget i landet, kan man nu ved selvsyn se effekterne at den førte politik under den genvalgte præsident Robert Mugabe. Og de er nedslående.

Zimbabwe er rangeret som nummer 47 ud af 52 lande i den nyligt publicerede 2013 Ibrahim Index of African Governance rapport – ifølge rapporten selv er det ”den mest omfattende samling af kvantitative data om regeringsførelse i Afrika”, der monitorerer landene ud fra 57 kriterier indenfor kategorierne retssikkerhed, menneskerettigheder, økonomi, og menneskelig udvikling. Read more of this post

Kampen for jordrettigheder er ikke forbi i Mandelas Sydafrika

mandela-sculptureNelson Mandela står for mange som symbolet for et frit Sydafrika og som en af vor tids store frihedskæmpere, men som han selv har erkendt, er hans kamp for et Sydafrika hvor alle har et værdigt liv langtfra slut.

”Efter at have besteget et højt bjerg, ser man at der er mange flere bjerge at bestige”, sagde Nelson Mandela engang, og i samme åndedrag indrømmede han, at han havde gjort ”mange fejltrin på vejen”.

Tidligere ANC-minister Ronnie Kastrils er enig. I en artikel i The Guardian den 24. juni, skriver han at ANC tabte kampen mod virksomhederne i starten a halvfemserne og endte med at indføre en ødelæggende nyliberal politik. ”Alle muligheder for at udrydde fattigdommen, som Mandela og ANC havde lovet de fattige man ville, blev tabt i denne process”. Read more of this post

Jordtyveri har ingen sidste salgsdato

Historien har en tendens til at gentage sig, overraske, og hænge sammen på mærkværdigste vis. Tag nu nedenstående scenarie.

Borgerkrigen var slut året forinden. Arbejdsløsheden var høj. På grund af lav fødevareproduktion og høje priser på fødevarer sultede befolkningen, selvom der var masser af uopdyrket jord. 20 fattige mænd overtog og opdyrkede derfor noget af denne jord, som ellers var blevet privatiseret, men de blev brutalt fordrevet af regeringen og storbønderne.

Det lyder som en historie fra nutidens Afrika, men selv om der er mange paralleller hertil, stammer den faktisk fra 16-tallets England.

Året var 1649, og Gerrard Winstanley og hans ”Diggers” mente at Oliver Cromwells sejrige kamp over kong Charles II blandt andet var blevet udkæmpet imod kongen og de rige storbønder, for at fattige mennesker som dem selv skulle have adgang til jord. Read more of this post

Land legislation in Zambia bypasses the poor yet again

Small scale farming is a vital and widespread means of occupation and income in Zambia, as it is throughout Africa, due to lack of formal employment opportunities in the country. That those small-scale farmers who tend the land, but often do not own it, are consulted on issues relating to their land is subsequently of vital importance to the financial well-being of a large proportion of the Zambian population. Read more of this post