Absolute monarch in talks with banned political parties

Mario Masuku_smallSwaziland has been an absolute monarchy for decades, but absolute monarch King Mswati III is being pressed by both the country’s democratic movement, the Commonwealth and the EU to discuss democratic reforms.

“At the moment the king regards us as people who want to destroy the country, but once we have talked with him he will know what the people want”, says president of the People’s United Democratic Movement (PUDEMO), Mario Masuku. Read more of this post

Denmark adopts new policy on Western Sahara

”The report sends a clear signal to Morocco that we will not turn a blind eye to their repeated human rights violations in Western Sahara,” Christian Juhl from the Danish party the Red-Green Alliance said in a press statement Saturday, commenting on the Danish Foreign Affairs Committee’s newly adopted report on Western Sahara.

The report, which was approved by a clear majority of Danish Parliamentary parties, amongst other things stated that Danmark will continue to support the endeavors of the United Nations Read more of this post

EU’s frieri til Marokko forlænger brutal kolonisering af Vestsahara

Der sker meget i forhold til det af Marokko-besatte Vestsahara i øjeblikket i EU – ting der alle risikerer yderligere at legitimere og forlænge Marokkos brutale kolonisering af Vestsahara.

Det er bare ikke meget af dette, der bliver omtalt i mainstreammedierne eller i den bredere danske offentlighed, selvom menneskerettighedssituationen for Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, er stærkt kritisabel, og selvom de over 150,000 Saharawier som bor i flygtningelejre uden for Vestsahara i stigende grad sulter og lider af fejlernæring. Read more of this post

Danmark bør stemme imod ulovlig fiskeriaftale med Marokko

Har Danmark tænkt sig at stemme imod EU’s nye fiskeriaftale med Marokko? Aftalen strider nemlig imod international lov, fordi den ikke tydeligt udelader farvandene ud for det af Marokko-besatte Vestsahara, og fordi tidligere aftaler ikke er kommet Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, til gode.

Saharawiske fiskere kalder aftalen for ”tyveri og en alvorlig trussel imod miljøet”, netop fordi Marokko ulovligt og på miljømæssigt uholdbar vis stjæler deres fisk.

Når man hører svarene om dette spørgsmål, som Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Karen Hækkerup har givet Enhedslisten i Folketingets Fødevareudvalg, burde Danmark i hvert fald stemme imod aftalen, ligesom man gjorde med en lignende aftale i 2011. Det har i forhandlingerne om fiskeriaftalen ”været vanskeligt at komme igennem med meget håndfaste garantier, særligt i forhold til problematikken om Vestsahara”, sagde Karen Hækkerup. Read more of this post

EU vil igen fiske ulovligt i Vestsahara

Perlerækken af fiskeriaftaler mellem EU og Marokko har været en kampplads mellem Marokko og landets støtter på den ene side, og befolkningen i det af Marokko-besatte Vestsahara og deres støtter på den anden, i mange år.

Fra den første aftale i 1988, til aftalen i 2011, der overraskende blev stemt ned i Europaparlamentet, har fiskere fra især Spanien kunne fiske løs i havet ud for det besatte Vestsahara. Og i slutningen af juli aftalte den Europæiske Kommission så en ny fireårig protokol til fiskeriaftalen med Marokko – en protokol der dog skal til afstemning i Europarlamentet for at være gyldig. Read more of this post

EU forstærker samarbejdet med kolonimagten Marokko

EU er i fuld gang med at forhandle en ny frihandelsaftale – en såkaldt Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) – på plads med Marokko. Forhandlingerne startede i april og forventes afsluttet tidligt næste år.

Hvis  parterne bliver enige, vil DCFTA-aftalen indebære at Marokkos økonomi gradvist integreres i EU’s fællesmarked. ”Aftalen er det nærmeste man kan komme at blive medlem af EU uden at være det”, som den danske EU-parlamentariker Søren Søndergaard udtrykte det i et radiointerview i sidste uge. Read more of this post

Vag EU-rapport om MR-situationen i Vestsahara

Europaparlamentets rapport om situationen i Sahel-regionen, som også omfatter det besatte Vestsahara, er vag i sine anbefalinger. For nok er den kritisk overfor besættelsesmagten Marokko, men der anvises ikke nogen løsninger til Vestsahara-konflikten og den behandler ikke spørgsmålet om EU’s handelsrelationer med Marokko.

Rapporten er udarbejdet at det britiske konservative medlem af Europaparlamentet og udenrigs- og menneskerettighedsordfører, Charles Tannock, hvis sekretær da også tilbage i januar svarede Afrika Kontakt at rapporten ikke konkret vil komme med en løsning på Vestsahara-konflikten. Read more of this post

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 52 other followers