Danmarks Indsamling: What about the causes of poverty?

The purpose of Denmark’s largest televised charity event, Danmarks Indsamling, is to raise money “to help people in some of the poorest countries in the world to reach the UN Sustainable Development Goals.”  But how can the event do that without focusing on the causes of poverty?

On February 2, annual charity event Danmarks Indsamling culminates with a large show on Danish national television.  Before and during the show, 12 of the largest Danish humanitarian NGO’s that run the event try to raise as much money as possible Read more of this post

Danmark bør anerkende og officielt undskylde sin fortid som koloniherre

Den seneste tids diskussion om Danmarks, for de flestes ukendte fortid, som koloniherre og slavehandler, og om vi burde undskylde for dette, har medført meget forskellige politiske udmeldinger (og fra regeringens side mangel på samme).

På den ene side udtalte Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, at ”det er en forrykt tankegang, at man skulle undskylde noget, der foregik for 200 år siden”.

På den anden side har Enhedslisten udtalt, at man mener at man selvfølgeligt bør undskylde sin ”grumme kolonihistorie med aktiv deltagelse i slavehandel”, som udenrigsordfører Nikolaj Villumsen kaldte det. Read more of this post

Udvikling kan ikke dikteres, Christian Friis Bach

I et interview til Politiken i juli, kritiserer Christian Friis Bach at man ”sætter sig sammen med høvdingen”, ligesom han i øvrigt fortæller afrikanerne, at de skal droppe deres fælles ejerskab til jorden og privatisere den, samt at de skal få indført markedsøkonomi snarligst muligt.

Og igen i et debatindlæg i Politiken torsdag den 22. august, siger han, at dem der ikke er enige med hans holdninger vil ”indrette Afrika som et biodynamisk frilandsmuseum uden udenlandske investeringer”, og at de ”har en romantisk forestilling om, at Afrika udvikler sig, hvis intet forandres”. Read more of this post

Flere krav og mere præstationsræs for danske NGO’er

”Udviklingsministeren har åbenbart lettere ved at tale om kontrol frem for muligheder og udvikling af civilsamfundsindsatsen.  Det er en skam og mange danske organisationer vil finde det svært forsat at engagere frivillige i deres udviklingsarbejde, da kravene tilsyneladende skal strammes yderligere,” udtaler Afrika Kontakts sekretariatsleder, Morten Nielsen, om Udviklingsminister Christian Friis Bachs planer om at opstille flere ”kriterier og krav”, samt øge kravet om egenfinansiering, overfor danske NGO’er.

Ifølge den uafhængige journalistiske portal, Altinget, skal udviklingsorganisationer der er på finansloven ikke længere modtage et fast beløb fra den danske stat, men i stedet ”belønnes i forhold til, om de klarer sig godt eller dårligt på en række parametre”. Read more of this post

Vor tids ”slaver”

”Grækernes demokrati byggede på slaveri”, står der på forsiden af det seneste nummer af Illustreret Videnskab (7/2012). ”Slaver skabte verdens første demokrati” hedder overskriften på artiklen inde i bladet, der pointerer, at ”dette system [demokratiet] imidlertid aldrig var blevet til noget, hvis det ikke havde været for den store skare af slaver, der holdt det athenske samfund i gang, mens de frie mænd styrede riget. Demokrati er nemlig en tidskrævende proces”.

Da jeg læste dette, synes jeg, udover at det var en spændende historisk kendsgerning, at pointen er relevant også i moderne tid. Prøv at erstatte ”grækerne” med ”befolkningerne i den rige del af verden” (og eventuelt ”slaverne” med ”befolkningen i u-landene”), så forstår du måske hvad jeg mener. Read more of this post

Multinationale firmaer snyder u-landene i skat

Det virker til at være en temmelig generel holdning både i Danmark og i andre lande til, at u-landene og især Afrikanske lande i høj grad selv er skyld i deres økonomiske problemer, eller i hvert fald selv bør redde sig ud af dem.

Men selvom især eliterne i Afrika selvfølgeligt har et ansvar for deres landes økonomiske problemer, har vi i vores del af verden et mindst lige så stort ansvar.

Ikke mindst når man ser på den både historiske og nuværende tendens til at støtte diktatorer Read more of this post

Hvor er seksuelle minoriteters rettigheder henne i udviklingsdebatten?

”Vi er oppe imod en verden, der er blind overfor at man kan være andet end heteroseksuel”, siger Søren Larsen. Han er retspolitisk talsperson for Projektrådgivningen og Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle, og Transpersoner i Danmark (LGBT Danmark), og er i gang med at holde et oplæg på et arrangement den 30/11 i København, der er arrangeret af Projektrådgivningen og  LGBT Danmark, og har titlen ”Homoseksualitet, rettigheder og udvikling”.

Ifølge LGBT Danmark er homoseksuelle, biseksuelle, og transseksuelle i Syd nemlig ”ikke blot forfulgt og diskrimineret, men også en særlig sårbar og svagt stillet gruppe med særlig risiko for at ende i fattigdom, ufrivillig prostitution eller selvmord”.

Men i den danske udviklingsverden, hvor man ellers siger at man lægger vægt på at hjælpe de svageste grupper og på at fremme menneskerettighederne for de allersvageste, beskæftiger man sig ikke specifikt med LGBT-gruppens rettigheder i Syd. Read more of this post

Er boligskatten vigtigere end politivold, voldtægt og sultkatastrofer?

Valgkampe i Danmark fokuserer oftest på nære, nationale temaer, og national selvtilstrækkelighed, og den netop afsluttede valgkamp var ingen undtagelse.

Det ”store udland”, herunder ulandene, er i højere og højere grad kommet til at være noget som vi mener vi kan bruge til at berige os selv økonomisk, noget som vi i vores stigende nationale selvtilstrækkelighed ikke bekymrer os alt for meget om.

I bedste fald er det noget som vi beskæftiger os med i forbindelse med landsindsamlinger og andet velgørenhed, som ikke ændrer grundlæggende ved årsagerne til fattigdomen. Read more of this post

Anti-apartheid activist turns 50

Morten Nielsen ought to be the embodiment of an old school activist, overtaken by young, well-groomed activists with white Apple-laptops and university degrees. He turned 50 on Tuesday, having been an activist and employee of the Danish solidarity organisation, Africa Contact, formerly the Danish Anti-Apartheid Movement, since the mid-eighties.

Morten, who used to work as a bricklayer and often wears colourful African-made shirts, certainly does not fit the part of the contemporary young European developmentalist or Africa-activist. But he nevertheless believes that his and Africa Contact’s methods and philosophy are both contemporary and even ahead of its time. Read more of this post

En aktivist fylder 50

Morten Nielsen, mangeårigt medlem og medarbejder i solidaritetsorganisation Afrika Kontakt, fyldte 50 år den 9. august, og burde således være indbegrebet af en ”old school” aktivist, overhalet indenom af unge, smarte aktivister med hvide bærebare Apple-computere og lange uddannelser.

Morten, i sine ofte farverige Afrikanske skjorter og med en fortid som murersvend, ligner måske ikke indbegrebet af nutidens på RUC- eller Afrikastudier-uddannede Afrika-aktivist. Men han mener at Afrika Kontakts, og dermed hans egne, metoder og tankegods er både tidssvarende og decideret forud for sin tid.

”Jeg tror, at Afrika Kontakt på mange måder bærer fremtiden i sig”, siger han. Read more of this post