Swaziland: 40 års undertrykkende enevælde

Den 12. april 1973 erklærede Swazilands konge undtagelsestilstand, gjorde alle politiske partier ulovlige, og begyndte at regere per dekret. Grunden til dette var, at Swazilands borgere – efter kun 5 års uafhængighed fra Storbritannien – formastede sig til at give et oppositionsparti til kongen nogle få mandater i landets parlament.

Nu 40 år senere har Swaziland godt nok et partiløst skindemokrati, men den enevældige konge Mswati III har stadigvæk det sidste ord i alle beslutninger, og han bruger landets pengebeholdning som om den var hans egen, mens de fleste af hans undersåtter lever i yderste fattigdom. Read more of this post

Leder for forbudt parti bønfalder Danmark om støtte

”Swaziland er på tærskelen til at blive et demokrati, blandt andet på grund af støtte fra organisationer som Afrika Kontakt, der har haft en massiv indflydelse i udviklingslandene, ikke mindst i Swaziland og det sydlige Afrika. Det vil være selvmorderisk hvis man løsner grebet,” siger Mario Masuku, præsidenten for Swazilands største illegale politiske parti, PUDEMO i et brev til Afrika Kontakt.

”Vi bønfalder Danmark om at intensivere deres solidaritet med de fattige masser i Swaziland, så Swaziland kan indtage landets retmæssige position blandt andre frie og retfærdige samfund.”

Danmark har besluttet at stoppe bistanden til Swaziland – et enevældigt monarki Read more of this post

Stop ikke støtte til Swaziland, siger demokratibevægelse til regeringen

“Swaziland United Democratic Front (SUDF) [paraplyorganisation og talerør for de demokratiske kræfter i Swaziland] er chokerede over, at DANIDA har valgt at stoppe den økonomiske støtte til demokratibevægelsen i Swaziland”, siger SUDFs koordinator, Wandile Dludlu til Afrika Kontakt.

DANIDA informerede i juli Afrika Kontakt (som har flere DANIDA-finansierede projekter i Swaziland, blandt andet et med SUDF) om, at dette ville resultere i at alle projekter i Swaziland ville stoppe med udgangen af 2014. Read more of this post

Danmark stopper støtte til demokratibevægelse i fattigt enevældigt monarki

”Swaziland har passeret BNI-tærsklen for at kunne få Dansk udviklingshjælp”, skriver bevillingsudvalget i CISU, Civilsamfund i Udvikling‘s Projektpulje, til Afrika Kontakt. Al støtte til projekter i det fattige enevældige kongedømme Swaziland ophører derfor i slutningen af 2014, efter Danidas regler.

”Beslutningen er ikke politisk, men er blot et udtryk for de regler og krav, der er til modtagerlande af dansk udviklingsstøtte”, udtaler Morten Nielsen fra Afrika Kontakt.  ”Afrika Kontakt mener dog ikke, at den danske regering kan retfærdiggøre, at organisationer såsom Afrika Kontakt ikke længere gennem Projektpuljen vil kunne støtte demokratibevægelsen i et land som Swaziland”. Read more of this post

Dansk udviklingspolitik i moralsk havsnød

Danmark skal åbenbart i stigende grad føre udviklingspolitik for vores egen skyld. For at sikre billige importprodukter. For at sikre markeder til vores forarbejdede varer. Og for at inddæmme konsekvenserne af den stigende fattigdom, og deraf følgende ustabilitet og terrorisme, så flygtninge kan hjælpes ”i nærområderne”.

Inden for det seneste årti er udviklingspolitikken således for alvor blevet koblet til en bredere udenrigs- og sikkerhedspolitik i Danmark. Man taler nok om demokrati, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling, men den udviklingspolitik der implementeres er drevet af frihandels-mantraet og privatsektordrevet egennytte. Read more of this post

NGOs should criticise Danish development policies

Danish development policy is increasingly removing itself from its focus on poverty alleviation and capacity building that it adhered to ten years ago, even though the phraseology or choice of words of the Ministry of Foreign Affairs and the Development and Cooperation Ministry has tended to remain somewhat the same.

The ministry still talks of democracy, human rights, and poverty alleviation, although perhaps not as much as ten years ago, but the policies it implements are essentially neoliberal, Read more of this post