Et år mest til skammekrogen og glemmebogen

2020 har været et år som få andre i Danmarks og verdens historie.

Men vi skal alligevel huske hvad 2020 lærte os om os selv og verden omkring os. Og så håbe på at 2021 bliver et bedre og mere coronafrit år.

Hvem ville have troet at vi på grund af Corona i 2020 ville lukke skoler, butikker og det meste af samfundet ned? At folk blev sendt hjem fra arbejde med løn? At undervisning og kontakt i stor stil foregik over computeren? At vi ikke måtte rejse udenlands? Eller at vi måtte lære at bruge håndsprit og ansigtsmasker?

Samtidig burde vi måske ikke være overrasket over at sundhedskriser som coronakrisen eller klimakrisen finder sted. For vi er blevet advaret af videnskabsfolkene i årtier.

Coronakrisen er således et slags symptom på en større økologisk og sundhedsmæssig krise, hvor vi forstyrrer vilde dyrs levesteder og størsteparten af sygdomme som følge heraf, ifølge FN, er zoonotiske, det vil sige overført fra dyr til mennesker.

Men måske kan krisen indvarsle et slags mentalt paradigmeskift, der gør os i stand til at acceptere de skift der skal til, for at vi når de mål, som vi har sat os i forhold til naturen og klimaet – både på internationalt, nationalt og kommunalt niveau.

Og gøre os i stand til – ikke mindst i rige lande som Danmark – at genfinde den ydmyghed i forhold til sundhed, samvær, natur og kultur, som vi lidt har mistet under årtier og århundreders vækst og kulturelle forandringer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: