Luftforurening koster liv

Nye tal viser at luftforurening og støj forkorter danskernes liv med over et år.

Luftforurening og støj er med til at forkorte danskernes liv, så danskerne i gennemsnit lever et år og tre måneder kortere på grund af især luftforurening, og medfører øget risiko for blandt andet bronkitis og astma for både børn og voksne. Især ældre og børn er sårbare overfor luftforureningen.

– De skadelige stoffer forbundet med luftforurening har en tendens til at akkumulere sig i kroppen. Længere tids udsættelse kan derfor medføre større sundhedsrisici, kan man læse i den årlige miljørapport fra Formandskabet for De Økonomiske Råd.

Luftforurening vurderes til at være den største helbredsrelaterede miljøtrussel i Europa, tilføjer man.

En Cowi-rapport om vurdering af luft og støjniveauet i Region Hovedstaden fra sidste år underbygger dette billede, men Cowi forventer et fald i antal dødsfald.

– I 2014 var udendørs luftforurening årsag til 1.150 for tidlige dødsfald i Region Hovedstaden. I 2025 forventes antallet af for tidlige dødsfald at være 1.010, skriver man.

Årsagen[G1]  er et fald i udledningen af små partikler som kvælstofdioxid, blandt andet som følge af regulering af luftforureningen.

Der er dog stadig høj luftforurening i Københavnsområdet, selvom niveauerne generelt er aftagende, siger Nationalt Center for Miljø og Energi. Det er pendlingsopland som Hovedstadsområdet der har højere miljøbelastning på grund af mere trafik og erhvervsaktivitet.

Gør-det-selv løsning
I Gladsaxe er det især langs Motorring 3, langs motorvejene, samt på Søborg Hovedgade, Gladsaxe Møllevej og dele af Bagsværd Hovedgade og Mørkhøjvej, at tallene for kvælstofdioxid (NO2) er høje, ifølge tal fra Nationalt Center for Miljø og Energi.

Luftforurening kommer fra mange forskellige kilder, blandt andet biltrafik, kraftværker og brændeovne.

Ifølge Miljøchef i Gladsaxe Kommune, Pia Vendelholt, er det delvist begrænset, hvad kommunen kan gøre for at stoppe luftforureningen. Det er især omkring statens motorveje at luftforureningen er værst, og det er ikke kun et Gladsaxe problem, men et problem i hele hovedstadsområdet, fortæller hun.

Der er dog samtidigt flere ting man som borger selv kan gøre, for at sætte et mindre forurenende aftryk.

– Vi lægger blandt andet fjernvarme og har fokus på affaldssortering og den grønne omstilling i Gladsaxe Kommune. Men den største kilde til luftforurening er biltrafikken, som er svær at styre i kommunal regi. Den enkelte borgers måde at agere på i trafikken, og når de sorterer deres affald, kan derfor gøre en forskel, fortæller hun.

Det er også meningen at Hovedstadens Letbane skal gøre en forskel, og give Gladsaxe-borgerne mulighed for at transportere sig mindre klimauvenligt, når den som planlagt kommer i 2025, tilføjer Pia Vendelholt.

– Letbanen skal sikre, at færre kører i bil, også når man nu ser så mange køre på arbejde en og en i deres bil.

Mange Gladsaxe-husstande er nemlig gået fra en til to biler inden for de seneste 10-12 år. Antallet af biler i Gladsaxe er således steget med omkring 20 procent i denne periode, så omkring 19.000 familier nu har bil mens 16.000 er uden.

Tal fra verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at 9 ud af 10 mennesker i verden indånder mere eller mindre kraftigt forurenet luft. Organisationen kalder derfor luftforurening for en ”nødsituation for folkesundheden”.

Ifølge forskere forårsager luftforurening flere dødsfald på verdensplan end rygning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: