Ligeværdige partnerskaber er vejen frem

Danmarks Indsamling støtter i år projekter, der arbejder for verdens udsatte piger. Ifølge en Zimbabwisk kvinderettighedsaktivist er lokalkendskab, ligeværdighed og samarbejde med lokale partnere udgangspunkter for, at projekterne vil lykkes.

Ifølge FN, er 750 millioner kvinder og piger i verden blevet gift før de var 18. Og der er mange lande i verden, hvor kvinder diskrimineres af staten, eller udsættes for seksuel vold i hjemmet, uden at loven beskytter dem.

De 12 organisationer, der står bag Danmarks Indsamling, samler derfor i år ind til projekter, der ”styrker verdens udsatte piger”. Blandt andet kvinder uden uddannelse, piger der bliver gift væk til mænd, der kunne være deres fædre, piger der bliver mødre mens de selv er børn, og tidligere børnesoldater.

Ligeværdige partnere
For pigernes vedkommende er det især vigtigt, at både de og deres lokalsamfund styrkes gennem uddannelse, og at pigerne kommer til at se projekterne som deres egne. Det er derfor også vigtigt, at udviklings-ngo’er, som dem der står bag Danmarks Indsamling, lærer de samfund de vil arbejde i at kende, og spørge dem der bor der, hvad de har brug for, siger Kuda Chitsike.

Hun er Zimbabwisk kvinderettighedsaktivist og tidligere direktør for ngo’en Reasearch and Advocacy Unit (RAU), der laver research om blandt andet menneskerettigheder, demokratisering og kvinders rettigheder. I 2011 var hun i Danmark, for at fortælle om, hvordan voldtægt og tortur mod kvinder bliver brugt som et politisk våben i Zimbabwe.

”Man skal arbejde sammen i længerevarende projekter med lokale organisationer som ligeværdige partnere, og ikke bare at blive ved med at smide om sig med udviklingsbistand. For dette skaber i sidste ende et uafhængighedsforhold, og en manglende tilskyndelse til at gøre tingene selv. Og på denne måde kommer man ikke fattigdom til livs”, tilføjer Chitsike.

Udvikling sker indefra og ud
Tre af de 15 projekter, som pengene fra Danmarks Indsamling støtter, skriver da også specifikt på organisationens hjemmeside, at de skal gennemføres sammen med lokale ngo’er eller partnerorganisationer.

Flere af de andre fortæller, at projekterne gennemføres sammen med, eller vil engagere, lokalsamfundet, eller at de vil uddanne lærere og udvikle materialer til projektet, eller etablere en mentorordning.

Resten siger (på Danmarks Indsamlings hjemmeside), at de vil give, hjælpe, oplyse, forbedre, oplære, engagere, styrke og sikre pigerne.

Alt sammen velmenende. Men det er vigtigt at huske, som Kuda Chitsike antyder, at udvikling sker gennem dialog, at den sker nedefra og indefra. Den kan ikke gives som en gave fra vestlige lande eller ngo’er.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: