Lars Løkke, må jeg blive boende i Danmark efter Brexit?

EU lader det være op til medlemslandene at sikre, at herboende briter som jeg kan blive boende i Danmark efter Brexit. Statsministeren har lovet at ”tage vare på” os, men jeg har ikke fået svar på, om jeg rent faktisk kan blive boende.

Jeg er britisk statsborger, men er født i Danmark af en dansk mor og har boet her siden 1979. Med Brexit, står jeg pludseligt til at miste nogle af mine rettigheder, da jeg bliver tredjelandsstatsborger i EU og Danmark. Især hvis det bliver en no deal-Brexit.

EU-Kommissionen skrev i sin nødplan for en eventuel no deal-Brexit, at ”dette vil have indflydelse på [briternes] ret til at bo og arbejde i EU”, samt at det er op til Danmark og de andre medlemslande at sikre, at de britiske statsborgere der bor i EU på Brexit-dag fortsat har ret til at blive boende.

Statsministeren sagde ved folketingets åbning i oktober, at ”uanset hvordan forhandlingerne lander, så vil vi naturligvis tage vare på de tusindevis af briter, som allerede i dag bor i Danmark”. Men han sagde også for nogle uger siden om Brexit, at han ”ikke er overbevist om, at det her ender godt”.

Integrationsministeriet skriver på sin hjemmeside, at ”regeringens konkrete stillingtagen til, hvordan dine rettigheder som britisk statsborger i Danmark vil blive sikret, hvis der ikke opnås enighed om en udtrædelsesaftale, afventer udfaldet af forhandlingerne mellem EU og Storbritannien”.

Jeg har derfor flere gange spurgt statsministeren, på mail, Twitter og Facebook, om han kunne uddybe og fortælle mig, om jeg (og mine landsmænd) med sikkerhed vil kunne blive boende i Danmark – selv om der kom en no deal-Brexit 29. marts. Første gang tilbage i oktober, senest 20. december.

Indtil nu har jeg ikke fået noget svar. Det håber jeg at jeg gør inden den 29. marts, så jeg ved om jeg skal få min gamle far i Cambridgeshire til at gøre gæsteværelset klar til mig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: