Pape: Danskerne kan slæbe regeringen i retten for EU-traktatbrud

Justitsminister Søren Pape Poulsen fortalte mandag folketingets retsudvalg, at danskere kan indlede et søgsmål mod Danmark for traktatbrud, hvis regeringen ignorerer EU-Domstolens afgørelser om eksempelvis handel med det besatte Vestsahara.

Enhedslistens udviklingsordfører Christian Juhl havde tidligere på månedens spurgt justitsministeren om, hvilke handlemuligheder danske borgere har, hvis de mener at Danmark, repræsenteret ved den danske regering, ignorerer EU-domstolens afgørelser.

Justitsminister Søren Pape Poulsen skrev i sit svar mandag, at man som almindelig dansker blandt andet har tre handlemuligheder.

Man kan indlede et traktatsbrudssøgsmål mod Danmark, i henhold til artikel 258 i Traktaten om Den Europæiske Funktionsmåde (TEUF), der er EU-systemets primære retsgrundlag. Man kan anlægge sag mod Danmark ved de danske domstole, i henhold til EU-retten og artikel 267 i TEUF. Og man kan klage til EU-Parlamentet.

Kan klage over EU-dom om kolonien Vestsahara
Spørgsmålet blev stillet, fordi ”EU domstolen nu har afgjort fire retssager om EU, Marokko og Vestsahara. Danmark har skiftet holdning og støtter – trods dommene – den nye EU-fiskeriaftale”, fortæller Christian Juhl.

Tidligere på måneden godkendte Rådet for Den Europæiske Union en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko, der inkluderer den marokkanske koloni Vestsahara, selvom aftalen er i strid med både international lov og en dom fra EU-Domstolen. Dagen efter stemte EU’s medlemsstater for aftalen.

Danmark har igennem hele processen støttet forlængelsen af fiskeriaftalen mellem EU og Marokko, selvom aftalen inkluderede vandene ud for Vestsahara, og i februar gav et flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti EU-Kommissionen et forhandlingsmandat for at forhandle aftalen på plads med Marokko.

I februar erklærede EU-Domstolen ellers i en dom, at det at ”medtage Vestsaharas område i anvendelsesområdet for associeringsaftalen ville være i strid med visse regler i den almindelige folkeret … nemlig princippet om selvbestemmelse, der fremgår af artikel 1 i De Forenede Nationers pagt”, og EU’s generaladvokat konkluderede i januar, at Marokko var en ulovlig besættelsesmagt.

Nye handlemuligheder
Christian Juhl stillede spørgsmålene til justitsministeren, fordi ”vi må finde nye handlemuligheder” i forhold til Vestsahara-konflikten, siger han.

Marokko har nemlig holdt Vestsahara besat siden man invaderede landet i 1975, og planerne til en folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold har samlet støv hos FN, siden en våbenhvileaftale kom i stand mellem Marokko og Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisario i 1991.

”Der ligger interessante muligheder, som jeg ikke kendte, i disse oplysninger [i svaret fra Pape]. Dem må vi drøfte blandt de, der interesserer sig for Vestsahara. Jeg vil umiddelbart anbefale, at det ikke bliver et parti der rejser sådan en sag – hellere en græsrodsorganisation eller gruppe af eksperter eller kendte folk”, tilføjer Christian Juhl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: