EU godkender fiskeriaftale med kolonimagt

Rådet for Den Europæiske Union har godkendt en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko, der inkluderer den marokkanske koloni Vestsahara. Aftalen er i strid med både international lov og en dom fra EU-Domstolen.

Tirsdag meddelte Rådet for Den Europæiske Union, at en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko kommer til at inkludere vandene ud for det besatte Vestsahara. ”For Marokko er Sahara-regionen en vigtig og integreret del af landets nationale territorium, som Marokko har fuld suverænitet over”, forklarede Rådet i denne forbindelse.

Onsdag stemte EU’s medlemsstater for aftalen i Rådet, selvom aftalen både er i strid med en dom fra EU-Domstolen og international lov, der kræver at den oprindelige befolkning i ikke-selvstyrende områder som Vestsahara giver deres samtykke og drager fordel af sådanne aftaler.

For at blive endeligt vedtaget, mangler aftalen at blive godkendt af Europaparlamentet.

Legitimerer kolonisering
Marokko er også svært tilfreds med aftalen, som man mener, er med til at legitimere landets kolonisering af Vestsahara.

”Mange observatører i Bruxelles mener, at det faktum at aftalen er kommet i stand, er et klart svar til dem der har forsøgt at stoppe det langvarige partnerskab med Marokko på dette område. Aftalen er også et klart svar på spørgsmålet om hvorvidt det marokkanske Sahara skulle inkluderes i aftalen”, skrev det marokkanske Kultur og Kommunikationsministerium på sin hjemmeside torsdag.

”Det marokkanske Sahara” er det navn som Marokko har givet det Vestsahara, som Marokko betragter som en del af marokkansk territorium. Dette selvom Den Internationale Domstol allerede i 1975 afviste Marokkos krav på Vestsahara, kort tid inden Marokko valgte at invadere landet.

Imod EU-dom og folkets ønsker
Den nye fiskeriaftale er dog i strid med en dom fra EU’s egen højeste retslige instans, EU-Domstolen.

I februar erklærede EU-Domstolen i en dom, at det at ”medtage Vestsaharas område i anvendelsesområdet for associeringsaftalen ville være i strid med visse regler i den almindelige folkeret … nemlig princippet om selvbestemmelse, der fremgår af artikel 1 i De Forenede Nationers pagt”.

Desuden havde EU’s udenrigschef Federica Mogherini, i et svar til Europarlamentet 22. marts, udtalt at ”EU-Kommissionen vil overholde EU-Domstolens dom, som er bindende for alle EU-institutioner og medlemsstater”.

Polisario, der er anerkendt af FN som den legitime repræsentant for Vestsaharas folk, tager kraftigt afstand fra aftalen.

”EU-Kommissionen har endnu engang demonstreret sin totale mangel på respekt for egne retsstatsprincipper, og vælger i stedet at styrke EU’s medansvar for den ulovlige besættelse og udnyttelse af Vestsahara. Jeg opfordrer EU’s medlemsstater til at forkaste dette forslag, og hvis dette ikke sker, er vi klar til at tage sagen op i EU-Domstolen igen”, skrev Polisario i en pressemeddelelse i marts.

Tirsdag sendte 95 organisationer fra det besatte Vestsahara, Vestsaharas diaspora, og flygtningelejre i Algeriet, hvor over 170.000 af Vestsaharas folk bor, et brev til Rådet og Europaparlamentets fiskeriudvalg, hvor de bad dem ”stoppe EU’s udplyndring af folkets fisk i Vestsahara”. Brevet opfordrede også alle medlemmer af Europaparlamentet og EU’s medlemsstater til at stemme imod aftalen.

Danmark har også snøren ude
Danmark har igennem hele processen støttet en forlængelse af fiskeriaftalen med Marokko, også selv om den inkluderede vandene ud for det besatte Vestsahara.

Den danske regering gav EU-Kommissionen et forhandlingsmandat til at forhandle en ny fiskeriaftale på plads med Marokko, før resultatet af EU-Domstolens dom var kendt, men efter at en generaladvokat i EU-Domstolen i januar havde vurderet at fiskeriaftalen var ulovlig og at Marokko var en ”ulovlig besættelsesmagt”.

I februar, hvor folketingets partier så skulle tage stilling til forhandlingsmandatet, sagde daværende fiskeriminister Karen Ellemann at hun ikke ville tillægge det ”afgørende betydning” at demokrati og menneskerettigheder skulle være en del af aftalegrundlaget for en ny fiskeriaftale.

Mandatet blev ifølge Afrika Kontakt vedtaget med støtte fra alle partier undtagen Enhedslisten, SF og Alternativet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: