EU ”glemmer” at spørge besat folk om handelsaftale

En ny aftale, der skal give produkter fra kolonien Vestsahara handelspræferencer i EU, er i støbeskeen. EU-Domstolen siger at aftalen skal godkendes af landets folk, men EU har primært spurgt tilhængere af den marokkanske besættelsesmagt.

En ny rapport fra Europaparlamentet, om en handelsaftale mellem EU og Marokko, som de to parter gerne vil have giver produkter fra den marokkanske koloni Vestsahara handelspræferencer, har ikke for alvor konsulteret landets folk, saharawierne.

Dette skal EU og Marokko ellers ifølge EU-Domstolen og international lov, hvis de vil handle med Vestsaharas resurser.

En to-dags mission til Vestsahara i september, bestående af tre europaparlamentsmedlemmer, dannede grundlaget for rapporten. Denne er en del af Europaparlamentets vurdering af EU-Kommissionens forslag, om at udvide EU’s handelsaftale med Marokko til også at gælde for Vestsahara.

Ikke spurgt Vestsaharas folk
Næsten ingen af de organisationer, der repræsenterer Vestsaharas folk Saharawierne er blevet konsulteret om planerne for en ny handelsaftale mellem EU og Vestsahara. Dette skal de ellers ifølge international lov og en dom fra EU-Domstolen, for at EU har ret til at handle med varer fra Vestsahara.

Det påstår rapportens forfattere ellers, selvom missionen brugte langt det meste af tiden sammen med marokkanere eller pro-marokkanske saharawier, og ignorerede langt størstedelen af Vestsaharas folk, ikke mindst de 175.000 af dem der bor i flygtningelejre i nabolandet Algeriet, skriver Western Sahara Ressource Watch på deres hjemmeside.

EU-parlamentarikerne talte blandt andet med embedsmænd fra det marokkanske landbrugsministerium og fiskeriministerium, og regionale repræsentanter for de besatte områder af Vestsahara.

Vold er hverdag
Møder med repræsentanter for organisationer der ”repræsenterer det saharawiske civilsamfund”, der var ”kritiske overfor de marokkanske autoriteter”, nævnes dog også i rapporten.

Det samme gør ”organisationer der støtter [Vestsaharas folks ] Polisario”, der fortalte om marokkansk undertrykkelse og om hvordan Marokko udplyndrer deres naturresurser.

Den ene af missionens tre deltagere, det finske europarlamentsmedlem Heidi Hautala fra den grønne gruppe, fortalte i oktober om de marokkanske myndigheders brutale adfærd, i forbindelse med et møde med saharawiske menneskerettighedsforkæmpere.

”De marokkanske myndigheder chikanerede menneskerettighedsforkæmperne, og arresterede dem for angiveligt at have kørt bil uden sikkerhedsbælte. Efter timers diskussion med talrige civilklædte politifolk, som på aggressiv vis fortalte mig, at jeg ikke skulle holde møder der ikke var planlagt, fik de lov at gå med os”, fortalte Hautala i en artikel i EU Observer.

Efterfølgende fortalte saharawierne Hautala hvordan sådanne episoder er hverdag for dem, samt hvordan aktivister som dem ofte må en tur på hospitalet, på grund af det marokkanske politis brutalitet imod fredelige demonstranter for et uafhængigt Vestsahara.

Fiskeriaftale allerede godkendt
I august godkendte Ministerrådet en fiskeriaftale mellem EU og Marokko, der inkluderer farvandet ud for Vestsahara.

Dette på trods af at EU-Domstolen i februar i en dom erklærede, at en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko netop ikke måtte gælde for vandede ud for Vestsahara, da det ville være i strid med international lov og FN’s konventioner.

Patricia Lalonde, der er fransk europaparlamentsmedlem for den liberale gruppe, og præsenterer rapporten for Europaparlamentets komite for international handel 5. november.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: