Parisaftalen lover mere end den kan holde

Med Parisaftalen lover verdens lande at skære i udledningen af drivhusgasser, for at stoppe den globale opvarmning. Men udledningen stiger stadig og landene gør for lidt.

Parisaftalen er verdens svar på den globale opvarmning, og de havstigninger, hedebølger, skovbrande og andre naturkatastrofer som følger i temperaturstigningernes kølevand.

Aftalens overordnede mål er at holde den globale temperaturstigning under 2 grader, og helst under 1,5 grader. Samtidigt skal alle de lande, der har underskrevet og ratificeret aftalen, udarbejde et såkaldt nationalt bestemt reduktionsbidrag (NDC) hvert femte år.

Landene skal gennemføre en politik, der reducerer deres CO2-udledning, og hvert nye reduktionsbidrag skal være mere ambitiøs en den forrige.

CO2-udledning stiger
Samlet set er udledningen af CO2 og andre drivhusgasser støt stigende på verdensplan. Også selvom den er let faldende i EU og USA og stagneret i Kina, kan man læse i en rapport fra EU-Kommissionen fra sidste år.

Kina, USA, og EU står tilsammen for over 50 procent af verdens samlede CO2-udledning (henholdsvis 30, 14 og 10 procent), ifølge tal fra EU’s database for udledning af drivhusgasser, EDGAR. Over halvdelen af drivhusgasserne kommer fra energi- og transportsektoren

De lande, hvor udledningen af drivhusgasser er faldet mest markant er lande som Armenien, Georgien, Kyrgyzstan, der tilsammen står for en brøkdel af verdens samlede udledning.

Lover færre drivhusgasser
Kinas lover i landets første reduktionsbidrag et 60-65 procent fald i udledningen af drivhusgasser i 2030, i forhold til hvad landet udledte i 2005. Desuden lover Kina i stigende grad at bruge bæredygtige energikilder som vind-, sol og vandkraft, samt øge landets skovareal markant.

EU-landene binder sig samlet set til mindst en 40 procent reduktion af klimagasser inden 2030, set i forhold til 1990.

USA lovede for sin del en reduktion på 26-28 procent i 2025, inden præsident Trump sidste år meldte ud, at USA forlader Parisaftalen.

Flere andre lande er umiddelbart mere ambitiøse. Ukraine lover en 60 procents reduktion i forhold til 1990 (selvom landet i 2012 allerede havde opnået to tredjedele af dette mål), Malaysia vil skære 45 procent i forhold til 2005 og Cook-øerne 81 procent i forhold til 2006.

Disse tre lande står dog tilsammen for under to procent af verdens samlede udledning af drivhusgasser.

Ambitionsniveauet skal op
Men reduktionsbidragene er ikke på ingen måde tilstrækkelige, hvis landene skal overholde hvad Parisaftalen lover.

FN’s miljøprogram UNEP konkluderer i organisationens Emission Gap Report for 2017, at landenes biddrag til at reducere udledningen af drivhusgasser langt fra er nok, hvis vi skal holde os under 2 grader.

– De nuværende løfter dækker kun en tredjedel af de nødvendige reduktioner der er behov for, skriver UNEP’s direktør Erik Solheim i rapportens indledning.

En anden af rapportens konklusioner er, at hvis ikke landene øger deres ambitionsniveau betragteligt, vil målet om at holde sig under de to graders temperaturstigning blive umuligt at opnå allerede i 2030.

FN’s klimapanel IPCC vurderer for sin del, at verden vil have forpasset chancen for at holde temperaturen på under 2 grader i 2037. Hvis vi altså fortsætter med at udlede de 40 milliarder ton CO2 om året, som vi gør nu.

Utilstrækkelige klimaresultater
Vurderingen fra den uafhængige videnskabsbaserede klimaanalyse, Climate Action Tracker, er lige så pessimistisk.

Climate Tracker giver USA en ”alvorligt utilstrækkelig”-rating, Kina en ”højst utilstrækkelig”, og EU en ”utilstrækkelig”-rating, på bagrund af landenes reduktionsbidrag i henhold til Parisaftalen.

Af de lande der udleder store mængder drivhusgasser, er det kun Indien der står til at opfylde sine reduktionsbidrag for 2030, er konklusionen fra Climate Tracker.

Én tur til Thailand
EU’s udgangspunkt for verden er, i unionens reduktionsbidrag, mindst en halvering af udledningen af drivhusgasser på verdensplan i 2050.

Dette var også FN’s klimapanel IPCC’s anbefaling i 2008, for at vi skulle have bare 50 procents chance for holde os under en 2 graders temperaturstigning. Her beregnede IPCC, at hvert menneske i verden maksimalt må udlede lidt over to tons CO2 i 2050, hvis dette skal kunne opnås.

To ton CO2 dækker ifølge rejsehåndbogen ”Turen går til de varme lande” én rejse til Thailand, varme til huset, en daglig tur i bilen, eller at spise kød og drikke rødvin ofte. Men kun en af tingene.

 

PÅ VEJ MOD 4 GRADER

  • Ifølge Verdensbanken og FN’s Miljøprogram er vi på vej mod mindst en 4 graders temperaturstigning før årtusindeskiftet.
  • Dette vil medføre havstigninger på over en meter, ekstreme hedebølger, færre fødevarer, og en lavere økonomisk vækst.
  • To tredjedele af verdens befolkning vil, ifølge amerikanske forskere, blive udsat for over 20 potentielt dødelige hedebølger om året i år 2100, hvis udledningen af CO2 fortsætter med at stige på det nuværende niveau.
  • I 2016 dokumenterede European Environment Agency, at der allerede nu er væsentligt mere ekstremt vejr i Europa, blandt andet flere storme og hedebølger.
  • International Disaster Database har beregnet, at der var 3322 naturkatastrofer i verden i 00’erne. I 70’erne var tallet 660.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: