Paris-aftalen kan ikke stå alene

Den ikke-bindende Paris-aftale er verdens svar på den globale opvarmning. Men hvis målet om at holde os under en to graders stigning skal lykkes, skal der mere til.

Det er ved at være nu, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning fra at komme ud af kontrol. Alle fra den danske regering og FN til Verdensbanken accepterer, at vi skal af med de fossile brændstoffer, hvis det skal ske.

Det redskab, som det internationale samfund har besluttet skal stoppe den globale opvarmning, er en ikke-bindende klimaaftale, som næsten 200 lande vedtog i Paris i december 2015. Den såkaldte Paris-aftale.

’Utilstrækkelig’ klimaaftale
Paris-aftalens hovedmål er at begrænse udledningen af drivhusgasser, så den globale temperaturstigning holder sig under 2 grader (dog helst 1,5 grader) mere end før industrialiseringen. Forskere anslår at temperaturstigningen i dag er på lidt over en grad.

Aftalen forpligter også landene til at lave og fremlægge nationale klimaplaner. Den bygger dog på, at landene selv opstiller mål for hvor meget og hvordan de vil være med til at sikre, at temperaturstigningen holder sig under 2 grader.

Derfor var der også mange der kritiserede aftalen, blandt andet den canadiske journalist, forfatter og aktivist Naomi Klein.

– Paris-aftalen er det bedste som vores ledere kan finde på lige nu, men den er virkelig utilstrækkelig, fortalte Klein studerende på Johns Hopkins Universitetet i Baltimore, et par måneder efter aftalen var blevet indgået.

FN’s miljøorganisation UNEP vurderede da også i en rapport sidste år, at det er ”ekstremt usandsynligt” at aftalens mål om 2 grader kan overholdes, hvis landene ikke gør mere end de lovede i Paris.

Dansk zigzagkurs
Paris-aftalen er i dag underskrevet af over 190 lande, heriblandt Danmark.

Ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, kommer regeringen med en plan for, hvordan Danmark vil opfylde sin del af aftalen, i løbet af foråret.

I en klimapolitisk redegørelse i folketinget i december fortalte Lilleholt dog, at Danmarks langsigtede mål er at være et lavemissionssamfund, der er uafhængigt af fossile brændsler i 2050.

Alligevel steg udslippet af drivhusgasser i Danmark i 2016 ifølge Danmarks Statistik, efter at niveauet ellers var faldet siden 2006. Og indtil videre fortsætter den danske regering med at lede efter gas i Nordsøen, støtter en udvidelse af Københavns Lufthavn, ligesom man har sat afgifterne ned på fossil-biler.

Miljøorganisationerne går foran
– Det er et tydeligt at det ikke er gået op for en stor del af jordens befolkning, at klimaforandringerne er så alvorlige som de er, udtaler Jacob Sørensen fra den danske miljøorganisationen Noah til Arbejderen.

I Holland har den lokale afdeling af det globale miljønetværk Friends of the Earth, som Noah er medlem af, forstået at der skal lægges pres på regeringer og firmaer, hvis Paris-aftalens mål skal nås.

Friends of the Earth truede i sidste uge det multinationale olie-og energiselskab Shell med en retssag, hvis firmaet ikke begyndte at handle i henhold til Paris-aftalen som lovet.

Shell i skammekrogen
Shell er en af verdens store klimasyndere, som ifølge den seneste Carbon Majors Report står for udledningen af 1,7 procent af verdens samlede drivhusgasser mellem 1988 og 2015.

Desuden viser Shell-dokumenter fundet af en hollandsk journalist og lækket til websitet climatefiles.com, at Shell har kendt til problemerne med klimaforandringer, og fossile brændstoffers og selskabets egen negative rolle i forhold til dem, siden firserne.

Shell forudså endda at miljøorganisationer ville slæbe energiselskaber som Shell i retten, fordi de ikke gør nok for at stoppe klimaforandringerne, i en lækket rapport fra 1998.

– En retssag er en god måde at gøre sagens alvor tydelig, selv om vi håber på at undgå den ved at Shell opfylder de krav vi har stillet, siger Jacob Sørensen fra Noah.

Retssagen mod Shell er en del af en verdensomspændende indsats overfor klimauvenlige energi- og olieselskaber og regeringer. I 2015 førte en retssag til, at den hollandske regering blev beordret til at skære mindst 25 procent af landets CO2-udledninger.

 

  • I en ny rapport skriver Verdensbanken, at verdens gennemsnitlige temperaturstigning er 1,1 grader og at CO2-niveauet er det højeste i 650.000 år.
  • Ifølge en ny undersøgelse fra det britiske meteorologiske Institut, Met Office, vil verdens gennemsnitlige temperaturstigning kunne overskride 1,5 grader indenfor fem år.
  • Det ansete tidsskrift Nature Climate Change vurderer, at sandsynligheden for at vi kan holde os til Paris-aftalens mål om 2 grader kun er 5 procent.
  • ”Kløften mellem hvad der er behov for, og hvad landene lovede i Paris, er alarmerende højt”, skriver FN’s miljøorganisation UNEP i deres seneste Emissions Gap Report.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: