En verden for de få

Uligheden i verden stiger. Danmark og Storbritannien vil føre udviklingspolitik efter egne interesser, mens Corbyns Labour vil føre en politik ”for de mange, ikke de få”.

De rigeste 1 procent af verdens befolkning vil kontrollere 64 procent af verdens rigdomme i 2030, hvis de nuværende vækstrater fortsætter, har House of Commons Library, der rapporterer og briefer ansatte og medlemmer af det britiske underhus, regnet sig frem til.

Spørgsmålet er om den udviklingspolitik skal føres ud fra verdens fattigstes egne interesser, eller om rige lande som Danmarks eller Storbritanniens egen økonomiske- og sikkerhedsmæssige interesser skal have fortrinsret.

Nationalt trumfer globalt
Godt nok skal Storbritannien fortsætte med at bruge 0,7 procent af landets BNI på udvikling, og sikre at landets udviklingspolitik fremmer global velstand, siger den konservative britiske regering i sin udviklingsstrategi fra 2015.

Men samtidigt står der i strategien, at man sagtens kan reducere fattigdom i verden, samtidigt med at man ser det som afgørende samtidigt at varetage britiske interesser. Udviklingsstrategien skal desuden være en vigtig del af Storbritanniens sikkerhedspolitik

Allerede i titlen taler man om at ”takle globale udfordringer i den nationale interesse”.

Udviklingspolitik for vores egen skyld
Den danske udviklingspolitik fokuserer på samme måde en hel del på danske interesser.

I udviklingsstrategien fra 2017, står der at Danmark skal ”prioritere indsatsen på de tiltag og områder hvor vi har mest på spil,” især i ”usikkerhedsbuen rundt om Europa, der i særlig grad påvirker vores sikkerhed”.

De lande Danmark skal engagere sig i, skal især være skrøbelige lande hvis sårbarhed kan indvirke direkte på dansk egeninteresse.

Vækst og udvikling i ulandene skal åbne ”nye markeds- og investeringsmuligheder for dansk erhvervsliv og danske interesser”, så Danmark kan skabe afsæt for handel, økonomisk diplomati og kommercielle interesser, hvor ”eksisterende og nye partnerskaber kan fremme danske interesser”.

Udvikling for de mange, ikke de få
I Jeremy Corbyns Labours nye udviklingspolitik, fra marts, er der dog helt andre boller på suppen.

– Fattigdom og ulighed er ikke uundgåeligt, skriver Jeremy Corbyn i forordet til Labours nye vision for deres udviklingspolitik, ”en verden for de mange, ikke de få”.

I ly af Brexit, foreslår partiet, at Storbritannien skal være mere udadskuende, og genvinde landets internationale ry og troværdighed, hvor udviklingsbistand ikke skal bruges til at forfølge Storbritanniens egne diplomatiske, militære eller økonomiske interesser.

– Løsningen er klar: vi må finde måder at forenes på tværs af grænserne i solidaritet imod elitens kontrol af vores globale økonomi. Vi må have en vision der er baseret på fairness, ikke velgørenhed. Vi må adressere årsagerne til krisen i verden, ikke kun symptomerne, skriver Labour.

Labour langt fra Socialdemokratiet
Mette Frederiksen og de danske Socialdemokrater kommer dog efter eget udsagn ikke til at lade sig inspirere at søsterpartiets Labours udviklingspolitik under Jeremy Corbyn.

I partiets valgoplæg til partiets udlændingepolitik fra februar, er Socialdemokratiets svar på den stigende ulighed at koble udlændinge- og udviklingspolitikken, for at imødegå truslen fra ”ikke-vestlige” lande.

Desuden tog Mette Frederiksen og flere andre ledende Socialdemokrater direkte afstand fra Corbyns og hans politik, da han blev valgt til Labour-formand i 2015.

– Det Labour, der tegner sig nu, ligger langt fra det danske Socialdemokrati, udtalte Mette Frederiksen til Jyllandsposten i 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: