EU-Kommissionen vil forhandle om fiskeri i Vestsahara

EU-Kommissionen vil ændre i en ny fiskeriaftale med Marokko, så der kan fiskes i Vestsahara, tre uger efter at EU-Domstolen i en dom erklærede, at en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko ikke må gælde for vandene ud for Vestsahara.

EU-Domstolen erklærede i en dom 27. februar, at det at ”medtage Vestsaharas område i anvendelsesområdet for associeringsaftalen ville være i strid med visse regler i den almindelige folkeret … nemlig princippet om selvbestemmelse, der fremgår af artikel 1 i De Forenede Nationers pagt”.

Alligevel vil EU-Kommissionen nu søge støtte fra EU’s medlemslande, så der kan ændres i fiskeriaftalen mellem EU og Marokko, så den inkluderer det af Marokko besatte Vestsahara.

Vil udvide aftalen
I en anbefaling fra Kommissionen onsdag, står der således at man mener at ”det er muligt at udvide den bilaterale aftale med Marokko til også at gælde Vestsahara under visse omstændigheder”. Det specificeres ikke hvad disse omstændigheder dækker over.

Aftalen skal være ”i fuld overensstemmelse med international og EU lov”, skriver Kommissionen på sin hjemmeside. Den engelske version af denne udtalelse er dog sidenhen tilsyneladende fjernet (se cached version), og kan nu kun læses i en fransk version.

En ny aftale vil dog være en midlertidig løsning, pointerer Kommissionen i anbefalingen, så længe konflikten mellem Vestsaharas oprindelige befolkning saharawiernes FN-anerkendte repræsentanter, Polisario, og den marokkanske besættelsesmagt ikke er løst.

Marokko invaderede Vestsahara i 1975 med kampfly, soldater og over 300.000 civile marokkanere. Landet har ikke imødekommet FN’s krav om en folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold tilbage i 1991, da en våbenhvile kom i stand.

Stop fiskeriet øjeblikkeligt
Polisario tager kraftigt afstand fra Kommissionens forslag, og siger, at man forventer at EU-Kommissionen informerer fiskerbåde fra EU om at de skal stoppe med at fiske i saharawiernes vande øjeblikkeligt, som følge af EU-Domstolens dom fra februar.

”EU-Kommissionen har endnu engang demonstreret sin totale mangel på respekt for egne retsstatsprincipper, og vælger i stedet at styrke EU’s medansvar for den ulovlige besættelse og udnyttelse af Vestsahara. Jeg opfordrer EU’s medlemsstater til at forkaste dette forslag, og hvis dette ikke sker, er vi klar til at tage sagen op i EU-Domstolen igen”, sagde Polisarios en pressemeddelelse i går.

Danmark gav kommissionen lov
Marokko har brugt de fleste af pengene fra den seneste fiskeriaftale med EU på at udvikle fiskeriindustrien i det besatte Vestsahara. Over 90 procent af fiskene er blevet fanget i Vestsahara, under den nuværende aftale.

Den danske regering gav EU-Kommissionen et forhandlingsmandat til at forhandle en ny fiskeriaftale på plads med Marokko, før resultatet af EU-Domstolens dom var kendt, men efter at en generaladvokat i domstolen i januar havde vurderet at fiskeriaftalen var ulovlig og Marokko var en ”ulovlig besættelsesmagt”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: