Respekter dommen, Ellemann

EU-Domstolen erklærede i en dom tirsdag, at en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko ikke må gælde for vandene ud for Vestsahara. Folketinget havde ellers allerede accepteret at EU-kommissionen forhandlede om en ny aftale der inkluderede kolonien.

”Fiskeriaftalen mellem EU og Marokko er gyldig, så vidt at den ikke gælder for Vestsahara og vandene ud for … Vestsahara er ikke en del af Marokko”, skrev EU-Domstolen i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

I selve dommen konkluderede EU-Domstolen at det at ”medtage Vestsaharas område i anvendelsesområdet for associeringsaftalen ville være i strid med visse regler i den almindelige folkeret … nemlig princippet om selvbestemmelse, der fremgår af artikel 1 i De Forenede Nationers pagt”.

Danmark støtter ulovlig aftale
Retssagen som dommen er resultatet af startede i 2016, efter at Western Sahara Campaign UK havde kørt en sag i Storbritanniens landsret, der sendte sagen videre til EU-Domstolen. I januar vurderede EU-Domstolens generaladvokat Melchior Wathelet at fiskeriaftalen var ugyldig, når den inkluderede den marokkanske koloni Vestsahara, hvor over 90 procent af fiskene er blevet fanget under den nuværende aftale, der udløber i juli.

Alligevel opfordrede EU-Kommissionen medlemslandene til at godkende et forhandlingsmandat, hvilket den danske regering gav tilsagn til en uge senere.

I februar, hvor folketingets partier så skulle tage stilling til forhandlingsmandatet, sagde fiskeriminister Karen Ellemann at hun ikke ville tillægge det ”afgørende betydning” at demokrati og menneskerettigheder skulle være en del af aftalegrundlaget for en ny fiskeriaftale.

Dansk Folkeparti støttede regeringen, og dermed var der flertal for at Danmark støttede kommissionens forhandlingsmandat, selvom alle vidste at der snart kom dom fra EU-Domstolen, og at Danmark to gange tidligere har stemt imod fiskeriaftaler mellem EU og Marokko, netop fordi aftalerne inkluderede Vestsahara.

Skal forhandle med oprindeligt folk
Dem det drejer sig om, Vestsaharas oprindelige folk saharawierne, er ikke i tvivl om at dommen er et vigtigt skridt i deres frihedskamp.

”Dommen viser at EU-retten er på saharawiernes side, og at fiskeriaftalen med Marokko ikke kan gælde for Vestsahara, da det ville være i strid med international lov”, siger Abba Malainin, der er Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisarios repræsentant i Belgien, og tidligere har været repræsentant i Danmark i over ti år.

Polisario, der af FN er anerkendt som saharawiernes retmæssige repræsentant, udtalte desuden i en pressemeddelelse, at de var åbne overfor at forhandle med EU om en fiskeriaftale for Vestsahara.

”Polisario opfordrer endnu engang til åbne forhandlinger med Den Europæiske Kommission om en international aftale der vil tillade europæiske firmaer at operere i Vestsahara i henhold til international lov. Men Kommissionen må øjeblikkeligt stoppe med at betale for fiskerettigheder til Marokko”, skriver Polisario.

Opfordring til Ellemann
Der var dog også en specifik opfordring til Danmark om at overholde dommen fra EU’s øverste retslige instans fra saharawierne.

”Jeg vil gerne opfordre fiskeriminister Karen Ellemann til at respektere denne dom og til at efterfølge den med det samme”, udtalte Jalihena Mohamed fra The Saharawi Campaign Against the Plunder.

Han har været i Danmark flere gange, hvor han har arbejdet sammen med den danske solidaritetsbevægelse Afrika Kontakt, men er født og opvokset i en af de flygtningelejre i Algeriet som en stor del af Vestsaharas befolkning flygtede til, da Marokko invaderede landet i 1975.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: