Den neutrale valgmaskine

Stemmesedler, valgtilforordnede, valgkort, plakater, prognoser, regler. Når du sætter dit kryds i Gladsaxe den 21. november, har Jesper og Tina planlagt og koordineret kommunalvalget i næsten et år.

De fleste ”kender” deres lokale politikere, og stemmer til valgene, men hvem sørger for alt det praktiske, så du ved hvor, hvornår og hvordan du skal stemme til kommunalvalget i november? At du får din stemmeseddel eller at der er nok valgtilforordnede ved valgstederne, og at optællingen af stemmesedlerne går rigtigt til?

Det gør Jesper Graff Thøger og Tina Boldt, der til dagligt arbejder i Byrådssekretariatet på rådhuset i Gladsaxe Kommune. De står lige nu i spidsen for koordineringen af den store indsats fra de godt 400 personer, der hjælper til ved valget.

Sammen med blandt andet kommunens Borgerservice, Digitaliseringsafdeling og Driftsafdeling sørger de for alt fra brevafstemning, kandidatlister, tryk af stemmesedler til klargøring af valgstederne, så de mange valgtilforordnede kan hjælpe folk med valgkort og meget andet på selve valgdagen.

Nemt at stemme
– Det handler om at gøre det enkelt at stemme for vælgerne, så flest muligt stemmer. Vi sørger for processen og rammerne omkring demokratiet, så vælgerne kan stemme på de politikere, der går på valg, og stole fuldstændig på resultatet af valget i Gladsaxe, siger Jesper Graff Thøger.

Selve valgdagen går med råd og vejledning til valgstederne om alt fra valgjura, stemmeprocenter og praktiske ting, indtil stemmeresultaterne ud på aftenen modtages i værelse 2202 tæt på borgmesterens og kommunaldirektørens kontor.

God stemning
Og hvornår har et valg så været en succes for Jesper og Tina?

– Vores succes afhænger ikke af, om den ene eller den anden kandidat er blevet valgt, men derimod om, at valgforberedelserne har stået deres prøve, afstemningerne er forløbet godt på alle valgstederne, og vi har leveret et sikkert resultat til Valgbestyrelsen og borgmesteren, siger Jesper Graff Thøger.

– Ud fra disse kriterier var valgene i 2015 en succes, og det skal kommunalvalget i november også nok blive, for vi har styr på det og mange dygtige mennesker til at hjælpe os, tilføjer Tina Boldt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: