Gdeim Izik-fanger dømt i skyggen af kolonistyres tortur

Onsdag morgen blev 23 politiske fanger fra den marokkanske koloni Vestsahara idømt uforholdsmæssigt høje straffe, hvor beviser er falsificerede, og tilståelser afgivet under tortur, siger norsk international observatør.

19 af saharawierne, der er Vestsahara’s folk eller oprindelige befolkning, blev af den marokkanske dommer idømt domme på mellem 20 års fængsel og livstid.

Saharawierne var anklaget for at have slået medlemmer af den marokkanske kolonimagt ihjel, under eller efter den marokkanske besættelsesmagts voldelige rydning af Gdeim Izik-lejren i Vestsahara i 2010. Her protesterede over 15.000 saharawier fredeligt imod den marokkanske kolonisering af deres land.

I den første retssag imod gruppen, der foregik ved en militærdomstol i 2013, men efterfølgende blev erklæret ugyldig, blev 21 af saharawierne idømt fængselsstraffe fra 20 år til livstid. De har siddet i fængsel siden 2010, hvor de efter eget udsagn flere gange er blevet udsat for voldsom tortur.

Tortur og ulovlige beviser
”Dommen er baseret på ulovlige beviser. Politirapporter, som de tiltalte siger, er taget under tortur, og beviser, som de tiltalte mener, er falsificerede, og som retten ikke har undersøgt,” mener Tone Sørfonn Moe, en norsk jurastuderende, der har været international observatør under hele retssagen.

”Domstolen fremstillede ikke nogen årsagssammenhæng mellem de tiltalte og ofrene, og besvarede kun skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.  Jeg mener, ligesom Marokkos højesteret, at det er uforholdsmæssigt strenge straffe, der viderefører strafferammerne fra militærdomstolen,” tilføjer Moe, som har omtalt retssagen som ”politisk” og uden lovhjemmel, i hendes observatørrapporter.

Amnesty International siger i en udtalelse, at dommen er skæmmet af at retten ikke har undersøgt anklagerne om tortur.

”Det at myndighederne ikke, i over seks år, på tilfredsstillende vis har undersøgt anklagerne om tortur, er en plet på dommen i dag,” udtaler forskningsdirektør i Amnesty Nordafrika, Heba Morayef.

Fortsætter kampen
CODESA, en menneskerettighedsorganisation fra Vestsahara, og Vestsaharas befrielsesbevægelse, Polisario, kalder dommene for decideret ”uretfærdige.”

”Det eneste de tiltalte har gjort galt er, at de har krævet frihed og uafhængighed for Vestsahara,” udtalte Polisarios ambassadør i Algeriet, Bachraya Hamoudi. Han siger, at dommene desværre var til at forudse, og at han forventer lignende retssager i fremtiden.

”Retssagen var politisk fra starten. Marokko har, med dommen, ville gøre de saharawier, som kæmper for Vestsaharas uafhængighed tavse. Men vi vil fortsætte vores fredelige kamp for at gøre en ende på Marokkos besættelse af vores land,” tilføjer Polisario’s repræsentant i Danmark, Abba Malainin.

Den amerikanske research-NGO Freedom House betragter kolonimagten i Afrikas sidste koloni Vestsahara som et af verdens allermest undertrykkende regimer, og Amnesty International betragter Marokko/Vestsahara som et af verdens fem værste torturregimer.

Tolk og aktivist Laila Fakhouri og international observatør Tone Moe foran retten i Salé, Marokko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: