Amager Fælled bør være et fælles grønt åndehul

Boligprojekt vil frarøve københavnerne den mest bevaringsværdige del af Københavns svar på Central Park i New York, Amager Fælled. Flere partier vil have projektet flyttet, fordi naturen både skal være til for alle, og kunne hvile i sig selv.

For over 20 år siden, besluttede et stort flertal i Københavns Kommunes borgerrepræsentation, udenom Enhedslisten, at der skulle bygges boliger på en del af Amager Fælled. Boligerne vil ødelægge et unikt og uberørt naturområde med et rigt planteliv, der ligger tæt ved byen.

Skidt for natur og biodiversitet, men også for københavnerne.

Plads til naturen
Beslutningen om at bygge på Amager Fælled er et symbol på en væksttankegang, på synet på mennesket som naturens herre og naturen som en vare, der måske hørte hjemme i halvfemserne, men ikke i en tid med klimakrise og stigende miljøbevidsthed.

Især ikke når nu der bliver mindre og mindre rigtig natur på verdensplan, og når Danmark er et af de lande i EU med allermindst, og mest forurenet, natur.

Når Københavns Kommune selv arbejder for at styrke biodiversiteten og stoppe tabet af biologisk mangfoldighed, og selv siger ”at der skal være plads til naturen,” som beskrevet i kommunens Strategi for biologisk mangfoldighed.

Og når forskning fra Institut for Europæisk Miljøpolitik peger på, at manglende adgang til natur medfører fedme, psykiske problemer og højere dødelighed, og at denne adgang burde anses som en menneskerettighed.

Man må godt blive klogere
Det lille flertal, der vil fastholde planerne om at bygge på Amager Fælled fastholder ganske rigtigt, at der er mangel på boliger i København og at et stort flertal stod bag aftalen i halvfemserne.

Men har man ikke lov at blive klogere, som da man i tresserne skrottede planerne om at bygge Søringen, en 6-sporet motorvej i første sals højde ved søerne, efter heftige borgerprotester der minder om dem imod bebyggelsen på Amager Fælled i dag?

Og hvorfor bygge luksuslejligheder og ikke almene boliger? Hvorfor ikke bygge andre steder på Amager, eksempelvis på det nærliggende Kalvebod Fælled, eller i hvert fald på et af de mindre bevaringsværdige dele af Amager Fælled, hvor der i stedet for uspoleret natur gennem 5000 år, har været losseplads indtil 70’erne?

Globale problemer løses lokalt
Globale problemer skal løses lokalt, ikke mindst miljø- og klimarelaterede problemer og faldende naturresurser. Så lad os sammen bede Københavns Kommune starte med at vise, at mennesket og naturen kan leve i balance, ved at sikre at Amager Fælled ikke bliver en del af denne tendens.

Både i forhold til det planlagte boligbyggeri, og den foreslåede havnetunnel, hvor en trafikeret vej efter planen skal skære igennem en anden del af Amager Fælled.

For miljø- og klimabevidsthed får vi brug for, når vi i fremtiden skal løse klimakrisens og den globale opvarmnings langt større og mere komplekse og omfattende problemer. Ligesom villigheden til at protestere og aktionere, når den ikke er til stede hos vores politikere.

Der mangler i øjeblikket tre stemmer i borgerrepræsentationen, for at projektet falder. Dette kan dog ændre sig, ved kommunalvalget i november.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: