EU og Danmark vil have Vestsahara med i handelsaftale

EU-Kommissionen søger et forhandlingsmandat fra medlemslandene, til en ny aftale med Marokko, inklusive Vestsahara. Dette selvom EU-Domstolen i december vurderede, at handelsaftaler mellem EU og Marokko ikke må gælde produkter fra det besatte Vestsahara.

Udenrigsminister Anders Samuelsen gav, på et lukket samråd i folketingets Europaudvalg forrige mandag, sin fulde støtte til, at EU-Kommissionen kan forhandle handelsaftaler med Marokko, der inkluderer det besatte Vestsahara, uden at konsultere Vestsaharas internationalt anerkendte repræsentant, Polisario.

Dette selvom EU-Domstolen – EU’s egen dømmende magt i sager der vedrører EU’s love – i december mente at sådanne aftaler i så fald er uforenelige ”med principperne om [Vestsaharas] selvbestemmelse … og international lov.”

Og selvom den svenske regering søger mandat i det svenske parlament til at vedtage en tillægserklæring til forhandlingsmandatet. Tillægserklæringen specificerer, at en fremtidig aftale mellem EU og Marokko skal respektere folkeretten, herunder EU-domstolens afgørelse om at Vestsaharas folk skal høres, før en aftale som omfatter Vestsahara kan indgås.

Anders Samuelsen finder dog ikke, at der er behov for nogen yderligere erklæring, svarede han til Folketingets Europaudvalg sidste mandag. “Danmark har arbejdet for at få ordlyden i forhandlingsdirektivet skærpet således, at det står klart, at Domstolens afgørelse skal efterleves. Det er Rådets Juridiske Tjenestes vurdering, at forhandlingsdirektivet er robust på dette punkt.”

Overhører dom
Men der er meget der tyder på, at EU-Kommissionen gerne ignorerer EU-Domstolens dom, og international lov, i spørgsmål der gælder det besatte Vestsahara, hvis ikke lande som Sverige og Danmark gør klare indsigelser.

”Inklusionen af vandene ud for Vestsahara, i fiskeriaftalen mellem EU og Marokko, er på linje med international lov,” svarede Fiskerikommissær Karmenu Vella således medlemmerne af Europaparlamentet mandag.

Stik modsat af hvad Europaparlamentet skriver i et udkast til udtalelse i marts, nemlig at ”EU’s fiskerikomité tager højde for EU-Domstolens dom og dens implikationer, og aftalen skal fra nu af ikke dække produkter fra Vestsahara, indtil konflikten mellem Marokko og Polisario er løst i henhold til international lov.”

Strider mod sund fornuft
Under en høring i det danske Europaudvalg den 11. maj, kritiserede Alternativets Rasmus Nordqvist den danske regerings position for at ”stride imod sund fornuft, FN’s bestræbelser [på at løse Vestsahara-konflikten], og EU-Dommen, som man siger man vil leve op til.”

”Hvis man har den opfattelse, at den handel, som foregår med Vestsahara gennem EU’s tidligere associeringsaftaler er til gavn for Vestsaharas folk, så tror jeg der er noget man har misforstået. Vestsaharas folk får netop ikke noget ud af disse aftaler,” tilføjede Enhedslistens Søren Søndergaard.

Alle folketingets partier stemte i juni 2016 for et beslutningsforslag, der blandt andet frarådede danske offentlige institutioner og firmaer at handle i og med Vestsahara.

Irsk kritik
Tirsdag, i det irske parlament, var det Sean Crowe fra Sinn Feinns tur til at kritisere Kommissionens forsøg på at omgå EU-Domstolens dom og international lov.

”EU-Domstolen gjorde det klart, at Kommissionen ikke kan lave aftaler med Marokko der vedrører Vestsahara, uden at Vestsaharas folk indvilliger i dette,” sagde Crowe.

Han opfordrede derfor den irske regering til at blokere alle Kommissionens forsøg på at forhandle med Marokko udenom Polisario.

Polisario fordømmer kommissionen
Og Vestsaharas FN-anerkendte repræsentant, Polisario, fordømte ”på det kraftigste” Kommissionens forslag om et forhandlingsmandat til handelsaftalen med Marokko, der ville inkludere produkter fra Vestsahara, i en pressemeddelelse sidste torsdag.

”Hvis EU vælger at godkende kommissionens forslag, vil det være i strid med både EU-Domstolen og international lov. Polisario opfordrer derfor EU og de europæiske regeringer til at forkaste kommissionens forslag, om at genforhandle handelsaftalen mellem EU og Marokko på de forslåede vilkår,” skrev Polisario.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: