Udviklingsministeren i krydsild om Vestsahara

Udviklingsminister Ulla Tørnæs var ude i lidt af en krydsild i Europaudvalget torsdag, hvor udvalget diskuterede Danmarks og EU’s fremtidige samhandel med det af Marokko besatte Vestsahara.

Udviklingsminister Ulla Tørnæs, der deltog i mødet om Vestsahara i Europaudvalget som stedfortræder for udenrigsministeren, svarede flere gange undvigende, og måtte flere gange konferere med sine embedsmænd.

Mødets ordstyrer, næstformand i Europaudvalget Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti, følte sig derfor nødsaget til at påpege, at ”når ministeren sendes i udvalget, så er der en forventning om, at ministeren kan svare på de spørgsmål der bliver stillet, til de sager som der bliver forelagt.”

En ting var Ulla Tørnæs dog klar i mælet om, og det var at det gode forhold til Vestsaharas kolonimagt Marokko skulle opretholdes, og at ”uanset hvad, har vi har interesse i at opretholde samhandel, også med den del af Afrika.”

Strider mod sund fornuft
Mødet omhandlede et mandat eller samlenotat fra den danske regering, om EU’s forhandling i forbindelse med EU-domstolens afgørelse i forhold til handelsaftaler mellem Marokko og EU. Ifølge dommen kan handelsaftalerne ikke inkludere det af Marokko besatte Vestsahara.

EU- og menneskerettighedsordfører for Enhedslisten, Søren Søndergaard, sagde under mødet, at regeringens notat mest af alt handlede om at ”stjæle et besat land, Vestsaharas, resurser,” selvom ”EU-Domstolen klokkeklart siger, at det er uacceptabelt.”

EU- og udenrigsordfører for Alternativet, Rasmus Nordqvist tilføjede, at han først troede at der var tale om en skrivefejl, men måtte konstatere at ordlyden af regeringens notat ”strider imod al sund fornuft, FN’s bestræbelser [på at løse Vestsahara-konflikten], og EU-Dommen, som man [i notatet] siger at man vil leve op til.”

Og Socialdemokratiet, repræsenteret af EU-ordfører Per Hummelgaard Thomsen, tilsluttede sig ”Enhedslisten og Alternativet, i ønsket om at dommen fra december sidste år skal respekteres.”

Stop for import fra Vestsahara
I samlenotatet, der er godkendt af udenrigsministeren, står der blandt andet at Europa-Kommissionen anbefaler, at der åbnes forhandlinger om tilpasning af associeringsaftalen mellem EU og Marokko, som opfølgning på en afgørelse fra EU-Domstolen af 21. december 2016.

Formålet er at sikre, at handelspræferencerne indeholdt i associeringsaftalen mellem EU og Marokko kan gives til produkter fra Vestsahara på linje med tidligere praksis, står der i notatet.

Dommen fra EU-Domstolen betød nemlig reelt, at firmaer fra Danmark og EU skulle stoppe med at importere fisk, tomater, vejsalt og andre produkter fra den marokkanske koloni, og at det ikke længere skal være muligt at importere varerne til EU som værende marokkanske eller med handelspræferencer.

Dommen konkluderede også, at en EU-landbrugs-handelsaftale ikke kan omhandle Vestsahara, og at hvis den skal det, skal landets oprindelige befolkning, saharawierne, være en selvstændig tredjepart i den, og den internationalt anerkendte repræsentant for Vestsaharas folk, Polisario, skal godkende den. Dette er også FN’s linje.

Overhører regeringen dommen?
”Har man forhandlet med Polisario, har Polisario godkendt det her. Eller er der bare tale om, at man overhører dommen,” spurgte Søren Søndergaard udviklingsministeren.

”Og hvordan kan aftalen være kompatibel med FN’s bestræbelser,” tilføjede Rasmus Nordqvist.

Ulla Tørnæs svarede:

”Det er selvfølgeligt vigtigt for Danmark, at vi efterlever dommen, og at det er foreneligt med den FN-proces, som også kører omkring Vestsahara … Jeg betragter handelssamarbejde som et gode, for lokalbefolkninger i lande som Vestsahara … Vestsahara er ikke Marokko, aftalen kan ikke omfatte Vestsahara, Vestsahara skal være part i en ny aftale, og befolkningen vil skulle give sit samtykke.”

Hun mente dog ikke, at det alene ville være Polisario, der skulle ”komme til orde.”

Polisario skal give samtykke
Polisarios repræsentant i Danmark, Abba Malainin, sendte onsdag et brev til Europaudvalget, hvori han slår fast, at Polisario, som FN’s anerkendte repræsentant for Vestsaharas folk, kraftigt modsætter sig EU-Kommissionens forsøg på at underminere dommen fra EU-Domstolen.

”Kommissionen bliver ved med at lade som om at Marokko kan forhandle og lave internationale aftaler der gælder for Vestsahara. Men som EU-Domstolen siger, har Marokko ingen suverænitet over Vestsahara,” skriver Malainin blandt andet.

”Ifølge dommen kan Vestsaharas folk kun give deres samtykke gennem deres FN-anerkendte repræsentant, Polisario,” fortsætter han.

Søren Søndergaard ville under mødet i Europaudvalget torsdag heller ikke lade regeringen, repræsenteret ved Ulla Tørnæs, slippe af krogen i forhold til Polisario’s ret til at blive hørt.

”Er Polisario ikke en internationalt anerkendt repræsentant for Vestsaharas folk? EU-Kommissionen kan jo ikke vælge, hvem de vil samarbejde med i besatte lande, eller ikke-besatte lande. EU-Kommissionen kan jo ikke begynde at forhandle med oppositionen i Danmark, udenom regeringen,” sagde Søren Søndergaard.

”Hvem skal man ellers have til at godkende aftalerne? Er det dem som Marokko har ansat, eller er det dem som FN har anerkendt?”

Forventer klarere holdning
Søren Søndergaard og Rasmus Nordqvist sagde at de forventede, at der kom et nyt samlenotat, hvor regeringen blandt andet svarede på, hvordan man forholder sig til Polisario’s ret til at være en del af forhandlingerne.

De forventede også en helt anderledes klar holdning, der som minimum er i overensstemmelse med det beslutningsforslag, som folketinget enstemmigt vedtog om at fraråde danske offentlige institutioner og firmaer at handle i og med den marokkanske kolonimagt i Vestsahara, fortalte de Ulla Tørnæs.

Dette skulle gerne ske, ”før man overhovedet drømmer om, at gå ned [til Bruxelles] og sige at man er positiv over for de her forhandlinger,” pointerede Søren Søndergaard.

Saharawier vinder ikke noget
Sagen drejer sig nemlig ikke bare om handel. Den drejer sig om flere hundredtusinde saharawier, der enten lever i eksil, i flygtningelejre i en ørken i Algeriet, eller under et af de mest undertrykkende regimer i verden, ifølge menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International og Freedom House.

For som Søren Søndergaard, der som medlem af Europaparlamentet selv var i Marokko og Vestsahara i 2013, for at mødes med marokkanske oppositionspolitikere og saharawi-menneskerettighedsgrupper, sagde det:

”Hvis man har den opfattelse, at den handel, som foregår med Vestsahara gennem EU’s tidligere associeringsaftaler er til gavn for Vestsaharas folk, så tror jeg der er noget man har misforstået. Vestsaharas folk [saharawierne] får netop ikke noget ud af disse aftaler.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: