Vil handle med kolonimagt udenom EU-dom og folketingsbeslutning

Danmark og EU vil tilsyneladende sikre handel med den marokkanske kolonimagt i Vestsahara, i strid med international lov, og udenom en EU-domstolsdom fra december og et folketingsbeslutningsforslag, der netop opfordrer til det modsatte.

Torsdag diskuterer Folketingets Europaudvalg et mandat til ministeren i forbindelse med rådsmøde, eller et såkaldt samlenotat, om EU’s forhandling i forbindelse med EU-domstolens afgørelse i forhold til handelsaftalen mellem Marokko og EU.

I samlenotatet står der blandt andet at Europa-Kommissionen anbefaler, at der åbnes forhandlinger om tilpasning af associeringsaftalen mellem EU og Marokko, ”som opfølgning på en afgørelse fra EU-Domstolen af 21. december 2016. Formålet er at sikre, at handelspræferencerne indeholdt i associeringsaftalen mellem EU og Marokko kan gives til produkter fra Vestsahara på linje med tidligere praksis.”

I notatet, står der desuden at “der forventes at være bred opbakning til at indlede forhandlingerne på baggrund af det fremlagte forhandlingsdirektiv. Forhandlingsdirektivet ventes vedtaget på et snarligt rådsmøde med henblik på indledning af forhandlinger snarest herefter … Regeringen støtter indledning af forhandlingerne med henblik på at sikre handelspræferencer til produkter fra Vestsahara.”

Burde ikke forhandle med Marokko
Notatet kan kun forstås på en måde, mener Morten Nielsen, der er sekretariatsleder i solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt, der laver kampagne- og projektarbejde i forhold til Vestsahara.

”Nemlig at man forsøger at gøre varer fra Vestsahara lovlige ved at ændre aftalen med Marokko. De forsøger, som jeg ser det, at omgå dommen. De burde ikke skulle forhandle med Marokko. Der er faldet en dom, og de skal rette ind,” udtaler han.

EU-Domstolsafgørelsen fra december 2016 fastslår, at to handelsaftaler (associeringsaftalen og landbrugsaftalen) mellem EU og Marokko ikke omfatter Vestsahara. Afrika Kontakt kaldte dengang dommen for ”den vigtigste retslige bekræftelse af saharawiernes rettigheder siden notatet fra den internationale domstol i Haag i 1975 [der afviste Marokkos krav på Vestsahara] og de FN støttede aftaler om en folkeafstemning i 1990-91.”

Alle folketingets partier stemte i juni 2016 desuden for et beslutningsforslag, der blandt andet fraråder danske offentlige institutioner og firmaer at handle i og med den marokkanske koloni Vestsahara.

”Vi ønsker at danske virksomheder kender og efterlever de vedtagelser, herunder ånden i de vedtagelser, som folketinget gennemfører,” sagde daværende udenrigsminister Kristian Jensen fra folketingets talerstol dengang.

Må forhandle med Polisario
Enhedslisten opfordrer udvalget til at følge folketingets beslutning om Vestsahara, og forhandle med Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisario om eventuelle handel med kolonien, i henhold til international lov og dommen fra EU-Domstolen.

Ifølge Polisarios repræsentant i Danmark, Abba Malainin, er sagen da også klokkeklar.

”Enhver aftale om resurser fra Vestsahara må have samtykke fra Vestsaharas oprindelige befolkning, i form af deres internationalt anerkendte repræsentant, Polisario. EU og Danmark må således forhandle med Polisario om Vestsaharas naturresurser, også fordi folketinget i deres beslutningsforslag har opfordret danske firmaer og offentlige institutioner til, ikke at handle med kolonimagten i Vestsahara,” siger Malainin.

Han opfordrer i stedet EU og den danske regering til at presse Marokko til at afholde den folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold, som hans folk saharawierne er blevet lovet i årtier, og ikke tilskynde Marokko til at stjæle saharawiernes naturresurser.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: