Lande i FN’s menneskerettighedsråd: Gør noget ved Vestsahara

Under Marokkos såkaldte Universal Periodic Review i FN’s Menneskerettighedsråd tirsdag, opfordrede flere lande Marokko til at afholde den folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold, som landets oprindelige befolkning blev lovet i 1991.

Andre af FN’s medlemslande opfordrede Marokko til at gøre noget ved menneskerettighedssituationen i Vestsahara, herunder ytrings- eller forsamlingsfriheden, samt sikre Vestsaharas oprindelige befolkning, saharawierne imod økonomisk og kulturel diskrimination i forhold til de marokkanske bosættere.

Danmark, repræsenteret af FN-attaché Stine Svejborg, roste Marokko, for sine fremskridt siden landets seneste UPR i 2012, men kritiserede Marokkos behandling af journalister. Hun nævnte ikke Vestsahara med et ord.

Under Marokkos Universal Periodic Review, i 2012, havde Danmark ellers beklaget ”at de FN-ledede forhandlinger, der søger at finde en fredelig løsning på Vestsaharas status, er gået i stå, at fredelige demonstrationer til stadighed angribes, og at demonstranter tilbageholdes eller overfaldes.”

Gør noget ved menneskerettighedssituationen
Ligesom i 2012, valgte mange lande at tage Marokkos kolonisering af Vestsahara op, til forskel fra Marokkos Universal Periodic Review i 2008, hvor ingen lande gjorde det.

Tolv lande – Estland, Irland, Island, Mexico, Mozambique, Namibia, Norge, Sierra Leone, Sydafrika, Sverige, Uruguay, og Zimbabwe – opfordrede Marokko til at gøre noget ved situationen i Vestsahara under landets Universal Periodic Review.

Mozambique og Namibia opfordrede Marokko til at sikre, at den folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold som FN og Marokko selv har lovet Vestsaharas oprindelige befolkning, saharawierne, bliver afholdt.

Island opfordrede Marokko til at udvikle uafhængige mekanismer, der kan sikre overholdelsen af menneskerettighederne, herunder ytrings- og forsamlingsfrihed, i Vestsahara.

Uruguay opfordrede Marokko til at acceptere at FN’s fredsbevarende styrker i Vestsahara Minurso får mulighed for at monitorere menneskerettighedssituationen i kolonien.

Irland og Norge opfordrede Marokko til at sikre, at menneskerettighedsforkæmpere og de organisationer der kæmper for uafhængighed fra Marokko, kan operere under sikre forhold og blive registreret som lovlige organisationer, i henhold til internationale standarder.

Ytringsfrihed og kulturelle rettigheder
Sverige opfordrede Marokko til at sikre forsamlings-, ytrings-, og pressefrihed, også for de saharawier som gerne vil give deres mening til kende i forhold til Vestsahara.

Estland opfordrede Marokko til at garantere, at journalister og menneskerettighedsforkæmpere får adgang til Vestsahara.

Mexico opfordrer Marokko til at sikre ordentlig uddannelse og kulturelle rettigheder for saharawierne.

Og Sierra Leone opfordrede Marokko til at sikre saharawierne lige adgang til socioøkonomiske resurser, inklusive lige adgang til uddannelse, også på deres eget sprog.

Marokko har koloniseret Vestsahara siden 1975, på trods af utallige FN-resolutioner der opfordrer til afkolonisering. Ifølge Freedom House er Vestsahara et af verdens allermest repressive stater, og Amnesty International betragter den marokkanske kolonimagt som en af verdens fem værste torturstater. Utallige rapporter fra dem og andre organisationer har dokumenteret den elendige menneskerettighedssituation i Vestsahara.

Universal Periodic Review er en mekanisme under FN’s Menneskerettighedsråd, der undersøger hvorvidt menneskerettighederne overholdes i FN’s medlemslande i en dialog med de andre medlemslande, NGO’er, og andre interessenter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: