Afrika Kontakt hedder stadigvæk Afrika Kontakt

Afrika Kontakt holdt i weekenden generalforsamling, oven på et år med stor projekt- og kampagneaktivitet, og mediebevågenhed. På forsamlingen blev to forslag til navneskift stemt ned med mindst mulig margin.

Der var en god stemning på Afrika Kontakts årsmøde hos de cirka 30 fremmødte, oven på et år der, selv om det bød på nedskæringer fra regeringen, der også ramte Afrika Kontakt, må betegnes som et successår.

Organisationens organisatoriske forkvinde, Signe Thydal, fortalte i sin formandsberetning, at medlemstallet er stigende, at mange af de ting, som står i organisationens strategi allerede er fuldført eller ved at blive implementeret, og at det går godt med Afrika Kontakts synlighed og kampagneaktivitet.

Organisationen har nemlig ifølge årsberetningen været i ”en rivende udvikling,” som det brede fokus på nord-syd-alliancer i kampen imod global ulighed og den neoliberale globale elite mere generelt viser, symboliseret ved to forslag om navneskift der skulle symbolisere denne udvikling. Forslagene blev dog nedstemt med mindst mulig margin.

Medieomtale og politisk rækkevidde
Kampagner om Frit VestsaharaEnd Apartheid Wages in South Africa, og Frihandel , og organisationens kritiske syn på det stigende fokus på danske interesser og nedskæringer i udviklingspolitikken, fik uforholdsmæssig stor medieomtale for en forholdsmæssig lille organisation som Afrika Kontakt, med cirka 200 aktive frivillige.

Afrika Kontakt fik taletid eller omtale i blandt andet i DR, TV2, Radio24Syv, Arbejderen, Information, Jydske Vestkyst, Jyllandsposten, Avisen.dk, Copenhagen Post, BT, Ekstra Bladet, Århus Stiftstidende, Nordjyske Stiftstidende, Lokalavisen Hadeslev og Den Korte Avis, samt i adskillige internationale medier, heriblandt African Independent, New Internationalist, The Zimbabwean, Business Day og African Courier, og i Sydafrikansk radio.

Og så var organisationens fingeraftryk på et folketings-beslutningsforslag om en mere aktiv indsats i det besatte Vestsahara, der blev vedtaget enstemmigt, ligesom kampagnearbejdet har fået flere banker og pensionskasser til at droppe investeringer i virksomheder med interesser i landet, og store danske supermarkedskæder til at droppe Sydafrikanske vin fra Robertson Winery, der behandler deres arbejdere som om apartheid stadigvæk var gældende.

Selvom Afrika Kontakt således havde haft stor politisk rækkevidde i det forgangne år, forsikrede Signe Thydal om, at det var vigtigt at sikre, at organisationen som helhed også holder fokus på projektarbejdet, som er grundlaget for organisationens identitet, arbejde og eksistens.

”Selvom vi skal være mere politiske, skal det ikke tage fokus fra projektarbejdet,” sagde hun.

Intet nyt navn
På generalforsamlingen var der to forslag til nye navne til Afrika Kontakt, der tidligere har heddet Sydafrika Kontakt og Landskomiteen Sydafrika Action (hvor man i 30 år specifikt kæmpede imod apartheid og dets eftervirkninger i Sydafrika): Global Solidaritet og Aktiv Solidaritet:

Navneskiftet var forslået, som følge af organisationens gradvist bredere geografiske fokus på global solidaritet. Processen der har ført til forslaget om navneskift har været i støbeskeen længe, og der var en plan og et budget for et eventuelt navneskift, fortalte Signe Thydal.

Under diskussionen inden afstemningen, var der forskellige holdninger til de nye navneforslag.

Nogle mente, at de ikke kunne genkende organisationens værdier i det nuværende navn, fordi man arbejder med globale problemstillinger, der ikke kun har udgangspunkt i Afrika.  Andre mente at det var legitimt at stemme nej, fordi man har en identitet som AK’er, og fordi et navneskift er en stor og besværlig proces, der sker for tidlig i organisationens udvikling, fordi mange af Afrika Kontakts aktiviteter trods alt stadigvæk foregår i og med Afrika..

Efter en afstemning, hvor to tredjedele af forsamlingen skulle stemme for, for at navneændringen blev vedtaget, stod det dog klart at de nye navne blev stemt ned med mindst mulig margin – en stemme manglede der, for at Afrika Kontakt i dag havde heddet ”Aktiv Solidaritet.”

Dog kan Afrika Kontakt skifte navn med almindeligt flertal ved næste generalforsamling, hvis dette forslås og vedtages, ifølge organisationens vedtægter.

En global bevægelse
Ifølge årsberetningen, er målet dog uanset at organisationen i fremtiden skal være en global bevægelse, der er med til at præge den globale dagsorden.

Desuden skal organisationens profil, den politiske aktivisme og rammerne for arbejdsgrupperne styrkes, med organisationens projekter og partnere i Syd som hjørnestenen i arbejdet, og økonomien skal være bæredygtig og nye indtægtskilder skal findes (i lyset af de kraftige nedskæringer i udviklingsbistanden).

Derudover gennemføres en større kampagne, på tværs af grupperne og med partnerne i Syd, med fokus på udnyttelsen af naturresurser.

Brug for AK
Mange af deltagerne på generalforsamlingen havde lyst til at give deres besyv med, om hvordan disse og andre fokuspunkter kunne og skulle realiseres i praksis.

Der var indspark om, at organisationen til tider har for høje ambitioner, i forhold til de pengemæssige og menneskelige resurser, hvilket forkvinde Signe Thydal erklærede sig mere eller mindre enig i.

Og sekretariatsleder Morten Nielsen kommenterede på vigtigheden af Afrika Kontakts politiske profil og særegenhed.

”Det sidste års arbejde har vist, at den politisering der er sket i AK har været nødvendig, også når man ser at AK var den eneste organisation, der kom med kritik af den nye udviklingsstrategi. Det viser, hvor meget der er brug for AK,” fortalte han forsamlingen.

Nye folk i ledelsen
Afrika Kontakts politiske formand, Mads Barbesgaard, genopstiller ikke. Astrid Alexandersen opstiller i stedet. Signe Thydal genopstiller som organisatorisk forkvinde.

Et nyt Forretningsudvalg, bestående af 13 personer, blev valgt.

 Afrika Kontakt er en frivilligt baseret organisation, med arbejdsgrupper der arbejder med alt fra kampagner, klimaretfærdighed, bæredygtigt fiskeri og globale handelsstrukturer til medietræning i flygtningelejre i Algeriet, demokratisering i Swaziland, land grabbing i Mozambique, landbrugsarbejderes rettigheder i Sydafrika og kvindekamp i Zimbabwe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: