Den Afrikanske Union vil mægle mellem Vestsahara og Marokko

Den Afrikanske Union vil mægle direkte mellem to af unionens medlemslande, Vestsahara og Marokko, for at sikre den folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold, som den marokkanske koloni er blevet lovet siden 1991.

Vestsahara-konflikten har mere eller mindre stået i stampe siden våbenhvilen mellem Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisario og Marokko i 1991, efter at Marokko invaderede landet i 1975, og de to lande var i krig i 16 år.

Ifølge Polisario, er hovedårsagen at Marokko har blokeret for alle forsøg på at implementere den FN-sanktionerede folkeafstemning om Vestsaharas status, imens kolonimagten har udplyndret Vestsaharas resurser sammen med et utal af udenlandske firmaer.

Imens har FN blot kunne se til, imens international lov er blevet overtrådt.

Vil sætte skub i forhandlinger
Men i den senere tid har der været fremskridt at spore i forhold til løsningen af konflikten. I december kom en dom fra EU-Domstolen, der slog fast at to handelsaftaler mellem EU og Marokko ikke gjaldt for det besatte Vestsahara, og at kolonien ikke er en del af Marokko (hvilket den Internationale Domstol allerede havde slået fast i 1975).

Og mandag erklærede Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd i en udtalelse, at man ville afholde direkte drøftelser eller forhandlinger mellem to af sine medlemslande, Vestsahara og Marokko, som genindtrådte i unionen i januar.

Tidligere præsident i Mozambique, Joaquim Chissano, er blevet ”udpeget som Den Afrikanske Unions repræsentant for Vestsahara, og får mandat til at facilitere de direkte drøftelser eller forhandlinger mellem de to medlemslande, og for at mobilisere den indsats der skal til for at sikre at dette bliver gjort effektivt, i afrikansk såvel som i FN-regi.”

De to lande skal ”straks påbegynde seriøse og direkte drøftelser eller forhandlinger uden forhåndsbetingelser,” står der endvidere i udtalelsen, der også opfordrede FN og det internationale samfund til at ”yde deres fulde støtte.”

Målet er folkeafstemning
Hovedmålet for Den Afrikanske Union virker til at være implementeringen af den FN-sanktionerede folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold, herunder mulighed for selvstændighed, som har været Polisarios hovedkrav siden 1991.

Ifølge udtalelsen vil unionen ”træffe foranstaltninger, der skal sikre organiseringen af en folkeafstemning, der inkluderer muligheden for uafhængighed for Vestsaharas befolkning.”

I januar erklærede Den Afrikanske Unions forsamling, at man var dybt bekymret over det nuværende dødvande i fredsprocessen i Vestsahara. Forsamlingen fremhævede desuden, at det var nødvendigt at forsøge at løse konflikten hurtigst muligt, samt at en vigtig forudsætning for succes var, at sætte en dato for afholdelsen af en folkeafstemning om uafhængighed for Vestsaharas befolkning, og at beskytte landets territoriale integritet.

Afrikansk integration
At få løst Vestsahara-konflikten, er dog ikke kun væsentligt for de to implicerede lande, men også et spørgsmål om Afrikansk integration, skriver Den Afrikanske Union i udtalelsen.

”54 år efter beslutningen om at afkolonisere Vestsahara, er alle forsøg på at finde en løsning slået fejl … Dødvandet i fredsprocessen er, udover at skabe spændinger i området, også med til at underminere integration på det Afrikanske kontinent.”

Unionen påpeger derfor også, at man vil ”adressere spørgsmålet om ulovlig udforskning og udnyttelse af Vestsaharas naturresurser,” ligesom man opfordrer FN til at sikre at den fredsbevarende mission i Vestsahara, Minurso, får mandat til at overvåge menneskerettighedssituationen i landet.

Marokko genindtrådte i Den Afrikanske Union i januar, efter at have forladt forgængeren Organisationen for Afrikansk Enhed i 1984, da den Polisario-ledede Saharawi Arab Democratic Republic blev medlem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: