Gdeim Izik-retssag i Marokko er uretfærdig siger internationale observatører

Internationale observatører beskriver den igangværende retssag, imod den såkaldte Gdeim Izik-gruppe af menneskerettighedsaktivister fra den marokkanske koloni Vestsahara i Salé i Marokko, som mangelfuld og uretfærdig.

Otte internationale observatører fra Norge, Portugal, Spanien, Italien og Frankrig fordømmer i en fælles pressemeddelelse ”brugen af beviser fremskaffet ved tortur og tegn på, at Gdeim Izik-gruppen er udsat for politisk forfølgelse, som følge af deres politiske aktivisme.”

Gruppen består af 25 saharawier (Vestsaharas oprindelige befolkning), der er anklaget for at have slået medlemmer af den marokkanske kolonimagt ihjel, under den marokkanske besættelsesmagts voldsomme rydning af Gdeim Izik-lejren i Vestsahara, hvor over 15.000 saharawier fredeligt protesterede imod den marokkanske kolonisering af deres land i 2010.

I en tidligere retssag imod gruppen, der foregik ved en militærdomstol i 2013, men som efterfølgende blev erklæret ugyldig, blev 21 af saharawierne idømt fængselsstraffe fra 20 år til livstid. De har siddet i fængsel siden 2010, hvor de angiveligt er blevet udsat for tortur.

Grov tortur
I en rapport fra sidste uges retsmøder (retssagen har kørt siden december), beskriver to af observatørerne, jurastuderende Tone Moe fra Norge og menneskerettighedsaktivist Isabel Lourenco fra Portugal, hvordan forsvaret ikke har kunnet komme ordentligt til orde eller få adgang til alle sagsakterne, hvordan de anklagede ikke har kunnet kommunikere ordentligt med deres forsvarere, og hvordan de selv konstant bliver filmet og forfulgt af marokkansk civilklædt politi.

De beskriver også, hvordan flere af de anklagedes vidnesbyrder og beviser er fremskaffet under tortur begået af de marokkanske myndigheder, og hvordan medicinske undersøgelser af de anklagede endnu ikke er blevet præsenteret for retten. Retssagen burde suspenderes, indtil disse undersøgelser kan præsenteres for retten, og hvis dette ikke sker, er det et brud på retsstatsprincippet, siger de.

Blandt de torturmetoder de anklagede beskriver i retten er voldtægt, tæv, spark, pisk, bid, bind for øjnene, håndjern, og at blive tvunget til at drikke urin og spise afføring. Flere af de anklagede lider af alt fra gangbesvær til hjerteproblemer, på grund af torturen, skriver Moe og Lourenco i rapporten.

Ingen ret til at dømme os
Flere af de anklagede fortalte retten, at de ikke anerkendte den marokkanske dommers ret til at dømme den, som borgere fra et andet land, at deres ”tilståelser” var falske, og at de krævede en retfærdig rettergang i en retssal anerkendt af deres eget lands myndigheder.

Mohammed Ayoubi forklarede, hvordan han umuligt kunne have kørt de marokkanske politimænd over, som han er anklaget for, fordi han ikke ejede en bil men kun et æsel.

Machdoufi Ettaki fortalte, hvordan vagterne havde taget hans fingeraftryk som ”underskrift” på en tilståelse, som han ikke havde set, efter at han var blevet tortureret i fem dage i træk.

Andre af de anklagede erklærede desuden, ifølge Moe og Lourence, at de var blevet arresteret på grund af deres aktivisme for politiske rettigheder og menneskerettigheder i Vestsahara.

– Jeg blev arresteret og sat I fængsel på grund af mine politiske holdninger om hvad Marokko gør i Vestsahara, sagde Mohamed El Bachir Boutinguiza, som også fortalte dommeren, at han ikke stolede på det marokkanske retssystem, fordi han tidligere var ”blevet bidt af slangen.”

– I hævder at dette er en fair rettergang, men det hele er et stort teater. Jeg vil fortælle sandheden om hvorfor jeg er her, i en retssag i et land som har besat mit land, Vestsahara. I kan arrestere alle saharawierne, men I vil aldrig ændre vores opfattelse af jer som en besættelsesmagt, tilføjede Mohamed Thalil.

Retssagen fortsætter ugen ud, og forventes derefter at blive udsat til midten af april.

Den amerikanske research-NGO Freedom House betragter kolonimagten i Vestsahara som et af verdens allermest undertrykkende regimer, og Amnesty International, der har sagt at Gdeim Izik-gruppen blev ”uretfærdigt dømt” i den første retssag, betragter Marokko/Vestsahara som et af verdens fem værste torturregimer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: