For og imod spejderhus ved Brønshøj Vandtårn

spejderhusDer er stor uenighed om hvorvidt det kommende spejderhus ved Brønshøj Vandtårn, der bliver bygget til den hjemløse Bellahøj 21 Barking-gruppe, er et plus eller et minus.

Spørger man beboerne, er de bange for at huset vil skabe larm, røg fra bål og øget trafik. Spørger man kulturborgmesteren og spejderne selv, vil huset derimod være et plus for både spejderne og området.

 

Spejdere tror på gevinst og godt naboskab ved vandtårn

Spejderne fra spejdergruppen Bellahøj 21 Barking synes, at de har lyttet til, og taget hensyn til, naboerne til grunden ved Brønshøj Vandtårn, hvor et nyt spejderhus skal bygges. De tror og håber på godt naboskab, og at området bliver en gevinst for alle

I 2015 købte Borgerrepræsentationen Brønshøj Vandtårn og den tilhørende grund. Man ville bygge et 740m2 spejderhus med gårdsplads (på den 5273 m2-store grund) til de cirka 200 spejdere fra den hjemløse lokale spejdergruppe, Bellahøj 21 Barking, og bruge vandtårnet til kulturaktiviteter.

Naboerne har igennem længere tid udtrykt bekymring over, at spejderhuset vil kunne medføre larm, røg og trafikgener, og mener ikke at de er blevet lyttet til, eller inddraget i processen omkring tilblivelsen af huset.

Spejderne, der er begejstrede for udsigten til at få et nyt, moderne spejderhus, der kan sikre, at det stadigvæk vil være muligt, at gå til spejder i området, synes derimod, at de har strakt sig langt for at imødekomme beboerne. De mener ikke at naboerne har grund til bekymring.

Dialog og hensyn
Spejderne har nemlig været i tæt dialog med repræsentanter fra den lokale grundejerforening siden før grunden blev købt, og deres synspunkter er taget i betragtning i udformningen og placeringen af huset, fortæller Louise Lundby Christensen fra spejdergruppens bestyrelse og hytteudvalg.

Spejderne har undersøgt, om det var muligt at finde en alternativ placering for huset i nærområdet, siger hun. Men dette har ikke været muligt, da der ikke er mange større tomme grunde til salg i nærområdet, og da brugbare områder der ligger i nærheden, som Rødkildeparken og Bellahøjparken, alle er fredede.

Desuden er husets grundplan gjort mindre, og vendt og rykket ind på grunden, i forhold til de oprindelige tegninger, for at tage hensyn til naboerne.

Gevinst uden store gener
– Selvfølgeligt vil der komme øget liv på grunden, men ikke på et niveau, der vil være ud over, hvad man kan forvente i en storby som København, siger Louise Lundby Christensen, der ikke forventer, at hverken røg- eller støjniveau vil blive en stor gene for naboerne. Spejderhuset er nemlig tegnet som et L-formet hus, hvor de ydre mure fungerer som støjværn ud mod de nærmeste naboer. De fleste af spejderne bor i nærområdet, og vil ankomme på cykel, og spejderne vil henstille til, at bilkørsel til huset holdes på et minimum.

– Spejdere larmer ikke mere end andre børn der leger. Og man vil få stier, broer, træhytte, lege- og lærings-
cirkler og et tingssted, der kan rumme fri leg for områdets børn og udeundervisning for skoler og institutioner. Så det bliver et kreativt naturområde, der er til gavn for alle, siger Louise Lundby Christensen.

Spejderne glæder sig til fortsat at være en aktiv del af lokallivet i Brønshøj, og ser frem til et godt samarbejde med alle, både naboerne og andre i området, fremover, understreger hun.

Spejderhus-planer vækker ikke genklang hos naboer

Efter planen, vil luften i området omkring Brønshøj Vandtårn snart være fyldt af masser af spejderstemmer og røgen fra deres bålpladser. Det er tårnets naboer mildest talt utilfredse med, ikke mindst fordi de ikke føler sig hørt i sagen

Det fredede Brønshøj Vandtårn står som et vartegn i villakvarteret ved Brønshøjvej, hvor den 34 meter høje betonbygning har en genklang, der reflekterer alle lyde.

Borgerrepræsentationen købte vandtårnet og grunden i 2015, for at give den hjemløse spejdergruppe Bellahøj 21 Barking mulighed for at opføre et nyt, stort klubhus med tilhørende legeplads på det grønne område på grunden. Og for at bruge vandtårnet til forskellige kulturaktiviteter.

Naboerne er dog bange for, at spejderhuset vil give en efterklang, der i sidste ende kunne få flere af dem til at vælge at flytte.

Spejderne sætter sig på det meste
– Alle beboerne i nærheden som jeg har talt med, er dybt bekymrede over mulig larm og trafikgener. Hvert eneste familiehjem her har diskuteret det. Stedet kunne nemt være en folkepark for alle, men ikke når spejderne sætter sig på det meste, fortæller Louise Lindegaard.

Hun flyttede fra Nørrebro til et hus lige overfor vandtårnet for 4 år siden, for at bo et sted hvor der var fred og ro. Hun havde aldrig købt huset, hvis hun havde vidst om projektet dengang, og nu risikerer hun at måtte flytte igen, hvis generne bliver så slemme som hun frygter, siger hun.

Formand for den lokale grundejerforening, Søren Cloos, der ligesom Louise Lindegaard bor lige ved siden af grunden, mener desuden ikke, at beboerne er blevet ordentligt inddraget i processen omkring projektet.

– Vi burde have været inddraget meget tidligere i processen. Var vi blevet det, kunne vi have kommenteret i forhold til funktion, udformning eller andet, og så kunne alle måske være endt med at være glade. Det er vi ikke nu, siger han.

Kommunen lytter ikke
De to naboer mener, at hverken Københavns Kommune eller spejderne har lyttet til deres argumenter, selvom de har holdt flere møder med begge parter. For eksempel om spejderhusets størrelse eller beliggenhed.

Områdets beboere føler sig simpelt hen overtromlet, mener Louise Lindegaard, der nu vil tage fat i de fonde, der har været med til at sponsorere byggeplanerne, og fortælle, at projektet ikke er blevet til med deres velvilje.

Spejderhus og kultur-vandtårn er store plusser siger borgmester

Spejderhuset, legepladsen og kulturaktiviteterne ved Brønshøj Vandtårn vil tilføre byområdet i Brønshøj et efterspurgt kultur- og fritidstilbud, der ikke burde være til gene for naboerne, mener kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen

– Det er en stor politisk sejr, hvor alle partierne på Rådhuset er med. Vi har afsøgt mulighederne for placeringen af spejderhuset, og arbejder på at finde en løsning, der kan tilfredsstille alle. Samtidigt er beboerne i dialog med spejderne fra Bellahøj 21 Barking, fortæller kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen.

Han mener ikke, at beboerne har unødig grund til bekymring, eller at de ikke er blevet hørt i sagen, som de ellers fastholder.

– Man får selvfølgelig ikke fjernet spejderhytten af at være i dialog, men man kan løbende tilpasse nogle ting, pointerer han.

Parcelhuse, kultur og fritidstilbud

Carl Christian Ebbesen siger, at han har forståelse for naboerne til vandtårnets bekymringer. Men han mener samtidigt, at der i en by som København bør være plads til både parcelhuse og fritids- og kulturaktiviteter i nærområdet.

– Det er den balance, der skal være i et byområde, hvor vi er nødt til at udnytte den plads vi har, og hvor man skal kunne dyrke sine fritidsaktiviteter i byområdet i gå- og cykleafstand. Samtidigt skal der være plads til beboerne. Men kulturaktiviteterne er jo netop en af årsagerne til at folk vælger at bo i København, mener han.

At være spejder er heller ikke i sig selv en larmende aktivitet, og aktiviteterne vil slutte forholdsmæssigt tidligt, pointerer Carl Christian Ebbesen desuden.

– Det er børn der hygger sig på et niveau, hvor man burde kunne bo ved siden af. Jeg har fuld tillid til, at trafikpresset ikke stiger synderligt, fordi mange af spejderne vil gå eller cykle til huset, og at beboerne i nærområdet får et mere attraktivt område ud af det.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: