Stilhed før stormen for handel med Vestsahara

280414-tur-til-tindouf-lejrene-58Udenrigsministeriet svarer igen undvigende på spørgsmål om dansk handel med kolonien Vestsahara. Når EU-Domstolen om få uger kan dømme handel med Vestsahara i strid med EU’s handelsaftaler, kan man blive nødt til at være mere håndfast.

Der er tale om en vejledende udtalelse,” ”regeringen vil afvente den endelige dom i sagen ved EU-Domstolen, før man tager stilling til eventuelle konsekvenser heraf,” og ”området hører ind under EU’s fælles handelspolitik.”

Det er svarene fra udenrigsministeriet 10. november på et spørgsmål fra Enhedslisten, om hvilke konsekvenser generaladvokat i EU-Domstolen Melchior Wathelets forslag til en juridisk afgørelse i september, hvori han skrev at varer fra Vestsahara ikke må indbefattes i handelsaftaler med Marokko eller sælges som marokkanske, vil få.

Udenrigsministeriet svarede desuden, at ”udenrigsministeriet har en løbende dialog med Danmarks Rederiforening [som transporterer fosfat fra Vestsahara] om blandt andet Vestsahara,” i henhold til det i folketinget enstemmigt vedtagne beslutningsforslag V79, der opfordrer danske offentlige institutioner og firmaer til ikke at handle med Vestsahara, og at ”Rederiforeningen har oplyst sine medlemmer om V79.”

Hvis Melchior Wathelets forslag bliver stadsfæstet af EU-Domstolen, vil denne type svar næppe være tilstrækkelige. For så må ingen af handelsaftalerne mellem EU og Marokko indbefatte den marokkanske koloni Vestsahara, som de mere eller mindre officielt gør nu.

Og så vil det ikke længere blot være i strid med international lov, når danske firmaer som Siemens Wind Power leverer og opsætter vindmøller til Vestsahara, når danske firmaer sejler fosfat fra Vestsahara, når Dansk Vejsalt importerer salt fra Vestsahara, eller når danske supermarkeder importerer tomater fra Vestsahara, der er mærket ”Marokko.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: