Flygtninge protesterer mod Siemens Danmarks vindmøller

siemensHundredevis af flygtninge fra Vestsahara protesterede tirsdag imod de vindmølleparker, som Siemens Danmark bygger i Afrikas sidste koloni sammen med kolonimagten Marokko, i strid med international lov og den danske regerings anbefalinger.

”Ved at investere i denne her slags infrastruktur i et besat land gør, at Marokko er langt mindre tilbøjelig til at deltage aktivt i FN’s fredsproces, og er dermed med til at cementere deres besættelse af Vestsahara,” fortæller Jalihenna Mohammed fra Saharawi Campaign Against the Plunder, en organisation der protesterer imod udenlandske firmaers aktivitet i det besatte Vestsahara.

Protesten fandt sted i Auserd-lejren, en af de flygtningelejre i ørkenen i Vestsaharas naboland Algeriet, hvor saharawiske flygtninge har boet siden 1975.

I 2013 startede Siemens Wind Power, baseret i Brande, et vindmølleprojekt op, der skulle levere vindmølledele til at bygge 22 vindmøller nær El Aaiun (Laayoune) i det besatte Vestsahara (som Siemens Danmark på sin hjemmeside misvisende skriver ligger i ”det sydlige Marokko”), samt installere vindmøllerne og servicere dem i fem år.

Marokkansk klimahvid- eller grønvaskning
Jalihenna Mohamed er bekymret for, at Marokko vil blive hyldet af det internationale samfund for sine vindenergitiltag ved COP22 i november, uden at det kommer frem at de marokkanske vindmølleparker, for en stor dels vedkommende, er placeret i kolonien Vestsahara, og derfor er bygget i strid med international lov.

I det materiale, som Marokko har præsenteret for COP22, skriver Marokko nemlig bevidst fejlagtigt, at vindmølleparkerne ligger i Marokko og ikke i det besatte Vestsahara, siger Mohamed.

”En stigende del af Marokkos energiprojekter ligger ikke i Marokko, men i Vestsahara. Vi opfordrer derfor deltagerne i COP22 til at være varsomme, når de forholder sig til Marokkos projekter,” tilføjer han.

I deres rapport ”Dirty Green March” fra 2013, beskriver det internationale research- og kampagnenetværk, Western Sahara Ressource Watch, på tilsvarende vis hvordan Marokko bruger eksporten af grøn energi til blandt andet EU, til at få blåstemplet sine uretmæssige krav på Vestsahara.

I strid med international lov og danske anbefalinger
Firmaer som Siemens Wind Power skal spørge den oprindelige befolkning i en koloni som Vestsahara om lov, før de udnytter landets naturresurser, og projektet skal samtidigt komme den oprindelige befolkning til gode. Ellers er projekter som den i Vestsahara i strid med international lov.

Og Vestsaharas oprindelige befolkning saharawiernes befrielsesbevægelse Polisario, som FN anerkender som deres retmæssige repræsentant, er aldrig gået med til hverken Siemens-projektet eller de mange andre projekter, hvor blandt andet tomater, vejsalt og fosfat fra Vestsahara fragtes og sælges til resten af verden, inklusive Danmark.

Desuden vedtog et enigt dansk folketing i juni et beslutningsforslag, der fraråder danske offentlige institutioner og danske firmaer at handle i og med den marokkanske besættelsesmagt i Vestsahara.

En fastlåst konklikt
Der bor cirka 165.000 saharawier i lejre nær Tindouf i vest-Algeriet. Mange af dem har boet der siden de måtte flygte gennem ørkenen fra marokkanske bombardementer af deres land Vestsahara i 1975, og resten er født og opvokset i lejrene.

De andre saharawier bor enten i eksil i eksempelvis den tidligere kolonimagt Spanien, eller i det besatte Vestsahara, der ifølge menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International, Human Rights Watch og Freedom House er et af verdens mest brutale og repressive regimer.

En våbenhvile kom i stand mellem Polisario og Marokko i 1991, hvor parterne sammen med FN blev enige om at afholde en folkeafstemning, der skulle afgøre om Vestsahara skulle blive uafhængigt eller en provins eller del af Marokko.

Denne afstemning har dog endnu ikke været afholdt, selvom den Internationale Domstol allerede i 1975 fastslog, at Marokko intet krav har på Vestsahara, selvom FN har krævet det et utal af gange, og selvom Vestsaharas eksilstat SADR er blevet anerkendt af over 80 lande og er medlem af Den Afrikanske Union.

SE EN KORT FILM OM PROTESTEN HER

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: