Vi tager skraldet

Affaldsbeholdere (2)Sidste år sorterede Gladsaxe-borgerne over 4000 tons organisk affald, der blev lavet om til titusindvis af nye cykler, aviser og vin- og plastikflasker. Det er en stigning på over 500 kg, siden vi for alvor begyndte at sortere vores affald i 2013.

Affald og genanvendelse et fælles projekt og et fælles ansvar. Det er kommunens ansvar at gøre det så let som muligt for borgere og virksomheder at sortere deres affald, og samtidigt sikre, at genanvendelsen af affald foregår så effektivt som muligt. Og det er borgernes og virksomhedernes ansvar at sortere og aflevere så meget affald til genbrug som muligt.

Affald er en resurse
Borgerne i Gladsaxe har for alvor sorteret glas, metal, papir og plast siden 2013. Her fik alle husstande blandt andet beholdere til plast og metal, og alle parcel- og rækkehuse kunne bestille en beholder til glas og papir.

Der er flere grunde til at sortere sit affald. For at skåne miljøet, for at udlede mindre CO2, for at bruge mindre af jordens begrænsede resurser, og for at spare penge i forhold til de stigende råvarepriser.

I 2015 indsamlede vi i Gladsaxe Kommune over 1200 ton glas, der kan blive til 2500 nye vinflasker; over 400 ton metal, som kan blive til over 100 nye cykler eller en million nye søm; over 2000 ton papir, der kan blive til over 25.000 nye aviser og over 400 ton plast, som kan blive til over 14.000 nye plastikflasker.

Vi sorterer som aldrig før
Vi indsamler affald som aldrig før, og det gælder i alle affaldskategorier og folk i lejligheder, rækkehuse og parcelhuse.

Men Gladsaxe kan blive en kommune uden affaldsspild, det vil sige at al affald skal genbruges og intet i princippet skal smides væk. Men det kræver at vi holder op med at tænke på affald noget der skal bortskaffes, og i stedet se det som en resurse.

Kommunens mål er, at Gladsaxes husholdninger og servicesektoren genanvender mindst halvdelen af deres glas, metal, papir og plast fra 2018. I 2014 genanvendte man 28 procent.

For al husholdningsaffald (der inkluderer pap) er målet 54 procent i 2022. I 2015 genanvendte man 35 procent, og i 2011 17 procent.

Så det er bare at fortsætte det gode arbejde, og tage skraldet som en resurse.

Hvad sker der med mit affald?

Før affaldet går fra at være noget, vi gerne vil af med, til noget vi kan genbruge, har det været på en lang rejse. Jo bedre vi er til at sortere affaldet, jo nemmere og billigere er denne rejse.

”Spilder jeg ikke min tid, smider de ikke bare det hele i en stor bunke”, har du måske tænkt, når du står og sorterer dit affald i papir, glas, metal og plastik-affald.

Men nej, affaldssortering er ikke spild af tid. Tværtimod bliver de flere tons glas-, papir-, metal- og plastaffald, som vi i Gladsaxe samler ind hver uge, hver dag til nye papirsposer, konservesglas, stegepander og mælkekartoner.

Så husk: ingen kaffekopper i glasaffaldet, ingen pap eller hardback-bøger i papiraffaldet og ikke for mange rester i makreldåsen.

Vestegnen tager skraldet
Når du har smidt dit sorterede affald i beholderen til glas, papir, metal eller plast putter skraldemanden det op i separate kamre i skraldebilen, så det ikke bliver blandet med det andet affald. Derefter bliver det kørt til Vestforbrænding i Glostrup, hvor der sorteres og sendes videre til en produktionsvirksomhed.

Her får glasset fjernet låg og propper, det skylles, vaskes, og bliver sorteret i klart og farvet glas. Til sidst bliver de to typer glas enten genbrugt hele eller smeltet om hver for sig, og støbt om til nye flasker og konservesglas.

Papiret sorteres og renset for tryksværte i et kæmpestort kar med vand. Den grød af papir der er tilbage bliver filtreret, tørret, og presset til store papirballer. Til sidst bliver det solgt og lavet om til alt fra aviser til mælkekartoner.

Metallet bliver sorteret i aluminium, kobber, jern, stål og andre metaltyper og sendt til forskellige smelteværker. Her smeltes det om og sælges til virksomheder, der for eksempel bruger det til nye biler.

Og plastikket bliver sorteret og vasket, finsorteret i forskellige plasttyper, presset og pakket i store baller. De forskellige plasttyper bliver så købt af firmaer, der laver den om til alt fra nye plastikflasker til fleecetrøjer.

Laver strøm eller graves ned
Alt det usorterede affald brændes i store ovne på Vestforbrænding.  Ovnenes varme bruges til at lave strøm og fjernvarme, mens de ting der ikke brænder helt op, det såkaldte slagger, bruges under asfalten på vejene.

Det affald der ikke er genbrugt og ikke kan brændes, graves ned i jorden i lukkede kapsler.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: