Praktikvejledning og rekruttering går hånd i hånd

På praktikworkshoppen på Gladsaxe Rådhus blev eleverne blandt andet introduceret til diverse hospitalsudstyr (3)40 elever fra Vadgård Skole var fredag inviteret til praktikworkshop på Gladsaxe Rådhus, hvor de hørte om hvad man laver som SOSU-medarbejder, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver. Workshoppen skal være med til at sikre, at eleverne får det bedst mulige grundlag at vælge uddannelsesretning på, og at Gladsaxe Kommune kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft, også i fremtiden.

”Der er ikke meget street credit i at arbejde i en kommune, men de fleste medarbejdere i Gladsaxe Kommune er glade fordi de gør en forskel, og fordi deres arbejde er nyttigt”, fortalte forhandlingschef i Gladsaxes HR-afdeling Henning Hornekær eleverne, da han introducerede dagen.

Og så skulle eleverne rundt og høre om hvordan man kan gøre en forskel i Gladsaxe, ved at arbejde som SOSU-medhjælper, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver. Ved fire borde, blev der diskuteret og spurgt til de fire fag. Der blev også tid til at tage blodtryk på hinanden, lægge kompressionsbind og give de medbragte appelsiner en indsprøjtning.

I uge 16 kan eleverne, hvis de ønsker det, komme i praktik inden for et af disse områder. I praktikken får de unge både kendskab til det fagområde, de er i praktik i. Men de får også lært at bruge nogle af de ting de har lært i skolen, samt får vigtige erfaringer med arbejdsmarkedet.

Ikke kun mor og fars erfaringer
Ifølge en brugerundersøgelse fra sidste år, foretaget af undervisningsministeriet blandt elever i 9. og 10. klasse, mener næsten tre fjerdedele af eleverne, at det er deres familier der har hjulpet dem meget eller noget i forbindelse med deres uddannelsesvalg.

Det skal dog ikke kun være mor og fars erfaringer på arbejdsmarkedet, der afgør hvad børnene skal vælge som praktiksted og levevej, siger kursuskoordinator i Gladsaxe Kommune, Lisbeth Alcover Chulvi.

– De unge mennesker skal have lige vilkår. Selvom mor og far ikke lige kan skaffe en praktikplads, skal alle have muligheder for at komme i praktik, og det er en af grundene til, at vi laver denne workshop, fortæller hun.

SOSU og pædagog skal være tilvalg
Nogle de jobs, som Lisbeth Alcover Chulvi gerne så at der kom mere fokus på, er på SOSU- og pædagogområdet.

– At være SOSU-assistent eller pædagog skal gerne være et tilvalg. Men når der er mange der ikke rigtigt ved hvad man laver som SOSU-assistent eller pædagog, er der også mange der vælger dem fra. På samme måde er der ikke mange der ved, at man kan arbejde som sygeplejerske i en kommune. Disse ting vi gerne vil være med til at oplyse de unge om, så de har de bedste forudsætninger for at vælge en uddannelse der passer dem, siger hun.

Vil hjælpe andre mennesker
For når over 50 procent af de adspurgte unge skoleelever i undervisningsministeriets brugerundersøgelse fortalte, at de gerne vil have et job, hvor de ”kan hjælpe andre mennesker”, burde der være masser af unge mennesker i skolerne, der kunne være interesserede i jobbet som SOSU-medhjælper, sygeplejerske, pædagog og socialrådgiver.

Men det kræver, at de får kendskab til hvad jobbet indebærer, og her har praktikforløb, og workshops som den i fredags, en vigtig rolle at spille.

Ordentligt indblik
Og kendskab til jobbene fik eleverne fredag. De stillede mange spørgsmål til de fire fagpersoner, og alt fra om overvægtige har højere boldtryk til fagenes forskellige uddannelser, og om hvordan socialrådgiveren samarbejder med skolen, i forhold til elever der har det skidt, blev diskuteret.

– Det her er nogle jobs som vi kun har hørt lidt om før, men nu fik vi et indblik i, hvad de gik ud på, fortalte Sarah fra Vadgård Skole bagefter.

– Ja, og jeg kunne måske godt finde på at vælge en praktik hos et af de fire steder vi har hørt om, tilføjede Christopher.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: