Sygedagpengesager kan genoptages

IMG_6225Hvis du har fået stoppet udbetalingen af dine sygedagpenge, før du har modtaget en afgørelse fra kommunen eller Ankestyrelsen, har du nu mulighed for at få genoptaget din sag. Du skal dog selv henvende dig.

Ankestyrelsen har, efter en dom i Højesteret, ændret praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af sygedagpenge. Kommunerne skal nu vurdere, om du fortsat kan få udbetalt sygedagpenge, eller om du skal tilbydes hjælp efter anden lovgivning, før de standser sygedagpengene.

Kommunerne skal derfor nu også tage stilling til om der er grundlag for at genoptage sager, hvor udbetalingen af sygedagpenge er standset med tilbagevirkende kraft ved revurderingstidspunktet, eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne.

Genoptagelse af din sag
Genoptagelsen af din sag kan eventuelt føre til, at du får ret til sygedagpenge ud over det tidspunkt, hvor dine sygedagpenge blev standset.

Vurderingen kan dog også betyde, at du ikke har ret til sygedagpenge, selv om din sag er afgjort med tilbagevirkende kraft. Det gælder for eksempel, hvis du har genoptaget arbejdet eller raskmeldt dig.

Kontakt kommunen eller Ankestyrelsen
Kommunerne og Ankestyrelsen har ikke mulighed for at finde alle de sager, som skal genoptages.

Hvis du mener, at din sag om standsning af sygedagpenge skal genoptages, eller hvis du har spørgsmål vedrørende din sag, bør du derfor kontakte din kommune.

Hvis det er Ankestyrelsen, der har truffet den sidste afgørelse om standsning af dine sygedagpenge, skal Ankestyrelsen træffe beslutning om hvorvidt sagen skal genoptages. Du kan kontakte Ankestyrelsen på telefon 33 41 12 00 eller på sikkermail.aalborg@ast.dk.

Du kan læse mere om Højesteretsdommen og principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: