Siemens Danmark slår Vestas i vindmøllekamp i besat område

Siemens_blogDansk-baserede Siemens Wind Power har vundet en milliardordre til at levere vindmøller i Marokko og det af Marokko-besatte Vestsahara, foran blandt andet Vestas. Handlen er ifølge FN i strid med international lov.

Aftalen med Marokko burde være i hus, selv om der ikke er meldt noget officielt ud endnu, skriver blandt andet TV2, IPP Journal og Århus Stiftstidende. Sidstnævnte citerer blandt andet marokkanske medier for at Siemens Danmark, der i så fald får ordren sammen med italienske Enal, er ”udpeget som vinder”.

Milliardprojekt til Jylland
Siemens Wind Power, der er baseret i Brande, efter at Siemens i 2004 opkøbte firmaet Bonus Energy A/S, skal blandt andet stå for opførelsen af vindmøller nær El Aaiun (Laayoune) og Boujdour – begge steder i Vestsahara, som Marokko har holdt besat siden 1975.

Vindmøllerne skal bygges på Siemens Danmarks fabrikker i Jylland. Projektet, der forventes at indbringe Siemens og Enal 6 milliarder kroner, involverer derudover industriel produktion af lokalt producerede dele, og forventes at blive sat i drift mellem 2017 og 2020.

I strid med international lov
Siemens skriver i sine årsrapporter, at ”Siemens ’Code of Conduct’ bygger på principperne i FN’s Global Compact, som blandt andet omhandler respekt for menneskerettighederne”.

Alligevel er Siemens klar til at bryde international lov og det danske folketings anbefalinger. Al handel med eller udnyttelse af resurser fra besatte områder som Vestsahara er nemlig ulovligt ifølge FN’s konventioner, uden at landets oprindelige befolkning profiterer af dette, og samtidigt tillader det. Ingen af disse krav er opfyldt i projektet.

”Alle investeringer i Vestsahara må være i overensstemmelse med ’interesserne’ og ’ønskerne’ hos det lokale folk i Vestsahara”, skrev FN’s forhenværende øverste juridiske rådgiver Hans Corell tidligere på måneden i en mail til Berlingske, hvor han konkluderede at vindmølleaftalen er i strid med FN’s regler.

Og Vestsaharas befrielsesbevægelse Polisario forsikrer, at Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, hverken er blevet konsulteret eller vil profetere af dette eller andre projekter i Vestsahara. De betragter, ligesom FN, simpelt hen projekterne som udplyndring af deres naturresurser, i strid med international lov.

Tidligere chef for FN’s mission i Vestsahara, Kurt Mosgaard, siger ligeud til Berlingske, at projektet vil være med til ”at forlænge konflikten” og ”legitimere besættelsen”.

Ikke første gang
Det er ikke første gang, at Siemens bygger vindmøller i Vestsahara. I 2013 startede Siemens’ danske afdeling et stærkt kritiseret vindmølleprojekt op, der skulle levere vindmølledele til at bygge 22 vindmøller nær El Aaiun (Laayoune) i det besatte Vestsahara, samt installere vindmøllerne og servicere disse i fem år.

Adskillige andre danske eller danskbaserede firmaer har i tidernes løb handlet med, solgt eller skibet ulovlige naturresurser fra det besatte Vestsahara, herunder Dansk Vejsalt, COOP, og shippingfirmaerne Ultrabulk Shipping A/S, Folmer & Co., D/S Norden og J. Lauritzen.

 

Afrika Kontakt har kontaktet Siemens Danmark for en kommentar, men deres pressemedarbejder fortæller at de ikke ønsker at kommentere en aftale som, ifølge ham, ikke er underskrevet.

 

Opdatering 18. december 2015:

I et svar til Afrika Kontakt, på spørgsmål om de har fået ordren, om hvordan de forholder sig til kritikken fra blandt andet FN om at de vil bygge vindmøller i et besat land i strid med internationale regler, om kritikken af at projektet vil være med til at forlænge konfilkten i Vestsahara og legitimere besættelsen fra tidligere chef for FN’s fredsbevarende mission, Kurt Mosgaard, og til at en udtalelse fra udenrigsudvalget, med et næsten enigt folketing bag sig, fraråder offentlige institutioner at handle med Vestsahara, skriver kommunikationsmedarbejder fra Siemens, Eva-Maria Baumann at:

  • Siemens er på nuværende tidspunkt med i et bud på et projekt i Marokko, hvoraf en del af projektet er i Vestsahara.
  • Vi er overbeviste om, at en velfungerende energiinfrastruktur vil være med til at forbedre de sociale og økonomiske forhold, og dermed situationen for lokalbefolkningen.
  • Projektet vil forbedre infrastrukturen i hele regionen gennem bæredygtig energiproduktion, og befolkningen vil drage fordel af de jobmuligheder der indirekte skabes på baggrund af projektet.
  • Eftersom store dele af den afrikanske befokning ikke har adgang til strømforsyning, kan Siemens være med til at fremme bæredygtig energiproduktion med innovative teknologier.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: