Klassens frække dreng holder generalforsamling

IMG_0002Afrika Kontakt holdt i weekenden generalforsamling og fremtidsseminar, hvor medlemmerne blandt andet valgte et nyt forretningsudvalg og diskuterede hvordan Afrika Kontakt skal arbejde i fremtiden.

Afrika Kontakt skal nemlig have nye pejlemærker for projektarbejdet og det politiske arbejde i løbet af i år, hvor en ny strategi for organisationens arbejde skal vedtages senest til december.

Under fremtidsseminaret kom tre oplægsholdere med hver deres skarpe bud på, hvor Afrika Kontakt vil være om fem år i forhold til projektarbejdet, det politiske arbejde og kampagnearbejdet.

Partnerskab skal redefineres
Forretningsudvalgsmedlem Sofie Gry Fridal Hansen argumenterede i sit oplæg for, at Afrika Kontakt burde forsøge IMG_0676at redefinere projektarbejdet med partnerne i Afrika.

”Vi arbejder for mennesker der kæmper for noget, ikke for dem der vil have per diems. Vi skal være bedre til at arbejde i ligeværdige partnerskaber, hvor både vi og partneren skal have noget ud af partnerskabet. Vi skal af med floskler som ’udvikling’ og ’empowerment’, og stoppe med i så høj grad at monitorere og pege fingre af partneren, og putte dem ind i en LFA”, pointerede Sofie Gry Fridal Hansen.

”Hvis vores partnere skal dele hvad der sker i deres organisation, skal vi det også. De skal også kapacitetsudvikle Afrika Kontakt, og hjælpe os med hvordan vi kan gøre tingene bedre og stille kritiske spørgsmål til os”.

Mere af den frække dreng
Kampagne- og politikmedarbejder,Tobias Clausen ville have Afrika Kontakt til at blive mere økonomisk uafhængig af IMG_0699det politiske system i Danmark, eksempelvis gennem flere private donorer, samt mere aktivistisk og mangfoldig, for at kunne fortsætte med at være ”den frække dreng [m/k] i klassen”.

”Dette har vi været i mange år, blandt andet i forbindelse med Danmark Indsamling, hvor vi står uden for og kommer med kritiske indspark, eller med kampagner som ’vi giver ikke en ged, vi skaber politisk forandring’, hvor vi slår på, at man ikke kan skabe udvikling uden politiske forandringer. Men vi skal være endnu mere højtråbende, hvilket vi var bedre til førhen”, sagde Tobias Clausen.

Han mente også at Afrika Kontakts kampagnearbejde skal fylde mere i organisationens arbejde, og at Afrika Kontakt skal være bedre til at brande sig selv skarpere.

”Om fem år skal kampagnearbejdet fylde 50 procent af vores aktiviteter. Fordi at vores partnere efterlyser dette, og fordi flere udadvendte aktiviteter og kampagner vil kunne skabe mere synlighed for Afrika Kontakt, flere støtter både økonomisk og politisk, og en større politisk gennemslagskraft. Og så skal kampagnerne gøre AK kendt for noget konkret, måske demokratikamp eller handelspolitik”, pointerede han.

Kend din fjende
Afrika Kontakts politiske formand, Mads Barbesgaard, slog i sit oplæg på, at kampen mod globalisering er nødvendig DSC_0041at have fokus på.

”Hvis vi skal være effektive i vores kamp, skal vi vide hvem der er vores ’fjende’, og vi skal være bedre til at italesætte og takle spørgsmålet om globalisering, der gør at markedet og profithensyn i dag bestemmer alt i verden. Vi skal være klare på, at kampen ikke kun er mod lokale diktatorer, men også mod den globale elite, nyliberale handelskræfter, og resurse-grabbing”, argmenterede Mads Barbesgaard.

”Historisk set har vi været mere klare på, hvem vi kæmper for og imod, og hvem vi kæmper sammen med – for eksempel i forhold til apartheid-Sydafrika, der vel er organisationens største sejr. I 1986 fik vi presset en sanktionspolitik igennem overfor Sydafrika, fordi vi var en bred politisk bevægelse – sammen med ANC i Sydafrika og organisationer herhjemme og i andre lande- med klare mål og kampagner”, sagde han.

Mindre bistand
Efter fremtidsseminaret startede den formelle del af generalforsamlingen med beretninger fra med den politiske IMG_0684formand, Mads Barbesgaard, og Afrika Kontakts arbejdsgrupper.

Mads Barbesgaard slog især på, at der for tiden er politisk stemning for yderligere at skære i udviklingsbistanden, og at Afrika Kontakt derfor bliver nødt til at tænke kreativt i forhold til financieringen af foreningen.

”Regeringen har skåret i udviklingsbistanden, og den slags bliver der ikke mindre af i fremtiden, uanset regeringens farve. Bistandsmidlerne er presset, og kravene til dem stiger. Vi planlægger derfor at søge endnu flere nye projekter udenfor CISU”.

I beretningen takkede Mads Barbesgaard, på sine og organisationsformand Guilla Ridgewells s vegne, også de ansatte, frivillige, og praktikanter for al den tid, de har brugt på Afrika Kontakt.

”Uden jeres indsats, ville det slet ikke kunne lade sig gøre”.

Gruppernes beretning
Og det var tydeligt fra gruppernes beretninger fra det forgangne år, at alle havde brugt meget tid på deres respektive DSC_0037projekter og kampagner.

Fiskerigruppen har især arbejdet med kampen mod Ocean Grabbing, samt med gruppens to projekter for at sikre fiskerirettigheder og miljøhensyn for småfiskere, og har sammen med partneren WFFP haft held med at sikre frivillige guidelines for småfiskere i FN’s fødevare- og landbrugsorganisation FAO.

Zimbabwe-gruppen har arbejdet med gruppens tre partnere, blandt andet med ungdomsarbejdsløshed, kvinderettigheder, og retten til vand, hvor partnerne gennemførte flere kampagner og møder med politikere, der førte til politiske indrømmelser.

Vestsahara-gruppen har arbejdet hårdt for at starte gruppens første projekt op med studenterorganisationen UESARIO, et mediecenter der forhåbentligt kan startes op til efteråret. Desuden har gruppen haft held med informations- og lobbyarbejdet i Danmark, hvor man bl.a. har fået stoppet flere kommuners brug af vejsalt importeret fra det besatte Vestsahara.

CSR-gruppen (tidligere Jordgruppen) har haft travlt med at finde nye partnere, da gruppens tidligere partnere i Sydafrika ikke længere kan støttes af CISU. Gruppen arbejder også med en ansøgning til CSR-puljen, sammen med de gamle partnere om vinfarmerne i Sydafrikas vilkår.

Swaziland-gruppen har arbejdet med gruppens tre projekter, der skal være med til at styrke kendskabet til menneskerettigheder, og demokratibevægelsen i landet generelt. Projekterne har blandt andet været med til at styrke relationerne med ligesindede organisationer og samhørigheden i demokratibevægelsen.

Kampagnegruppen er en ny gruppe, der blev dannet i sommeren 2014. Gruppen har haft stor succes med at revitalisere Afrika Kontakts offensive kampagnearbejde gennem sine to første kampagner, der blandt andet har bestået af korte animationsfilm på de sociale medier, events, rapporter, stormøder, artikler, underskriftsindsamlinger, plakater, studietur, debatmøder, og happenings.

Sundhedsrettighedsgruppen har arbejdet med kapacitetsopbygning af partnerne HAG og MIRUDA, samt med støttegrupper og rettighedsgrupper for HIV-smittede i Uganda. Projektet har blandt andet medført mindre stigmatisering af de HIV-smittede.

Mozambique-gruppen har arbejdet med partneren AAAJC for at styrke lokalsamfundenes bevidsthed og kamp mod mineindustrien, der stjæler deres land. Projektet har bl.a. skabt dialog med og givet indrømmelser fra regeringen, og lagt pres på mineselskabet ved hjælp af medieomtale og en retssag.

Somalia-gruppen har fundet en partner, Haqsoor, og arbejdet på at færdiggøre en projektansøgning til et projekt om ungdomsrettigheder. Gruppen har desuden arrangeret flere velbesøgte events i Danmark, herunder et fælleskøkken, debatarrangementer og en filmaften om Somalia.

Lille underskud vendes til lille overskud
Afrika Kontakts kasserer, Mikael Meldstad, gennemgik slutteligt Afrika Kontakts regnskab for 2014, samt forventningerne til 2015.

2014 gav et lille underskud på 12.000 kroner, hvilket i 2015 forventes vendt til et tilsvarende lille overskud på 23.000 kroner.

Afrika Kontakts nye forretningsudvalg:
Mads C. Barbesgaard, Carole Kouassi, Sofie Gry Fridal Hansen, Christine Mulvad, Mikael Meldstad, Mikkel Troest Kaarsbøl, Sabina Thulin, Signe Thydal, Karen Christensen, Mette Kjærtinge, og Mille Neumann.

IMG_0026

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: