Værebro er skønt

IMG_8453Værebro Park er et de områder i Storkøbenhavn, hvor der bor flest såkaldte resursesvage borgere og er mest bandekriminalitet. Et samarbejde mellem kommunen, boligselskaber og beboerne vil gøre Værebro til et bedre og mere sikkert sted at vokse op.

Alle Værebro Parks beboere under 30 skal være i uddannelse eller job. Børn og unge skal have gode fremtidsmuligheder. Værebro skal tiltrække resursestærke borgere og skolelever. Bandekriminaliteten skal væk. Dette er målene for Projekt Social Balance i Værebro Park.

Ikke nok at lave kaffeklubber    
6. februar satte en konference fokus på social balance i Værebro Park. Her deltog konferencier Clement Kjærsgaard, borgmester Karin Søjberg Holst, IMG_8513oplægsholdere, og cirka 160 deltagere fra kommunen, byrådet, Skovbrynet Skole, Kommunernes Landsforening, politiet, boligselskaberne, afdelingsbestyrelserne i Værebro Park, og private firmaer fra området.

Kommunaldirektør Bo Rasmussen og administrerende direktør i Dansk Almennyttige Boligselskab Niels Olsen startede konferencen med at fortælle om et Værebro med faldende kriminalitet og hærværkstal, forbedret ungeledighed, stigende ventelister til boliger, og en generel interesse i at være med i projektets aktiviteter.

– Men ikke alt er rosenrødt, og vi er stadigvæk langt fra målet. Hvis vi ikke får folk i arbejde, er projektet ikke bæredygtigt, for det er ikke nok at lave kaffeklubber, sagde Niels Olsen.

Ejerskab er noget man tager
En af beboerne foreslog at man, for at ændre på beboersammensætningen, burde være i job for at blive anvist til Værebro Park. Og en virksomhedsleder fra Falck Gladsaxe mente, at lokale virksomheder som hans egen skal hjælpe de ”skæve” unge ind på arbejdsmarkedet, ved at give dem en ekstra chance.

For som det blev sagt mange gange i løbet af konferencen, er ejerskab for projektet er noget man skal tage, ikke noget man får tildelt.

IMG_8861– Det er ikke kun en kommunal opgave, men også en opgave for beboerne, virksomhederne og civilsamfundet, som projektkoordinator i Projekt Social Balance, Sille Madsen, pointerede.

Nyttehaver skaber sammenhold
Og mange af ideerne til projektet er netop kommet fra borgerne, påpegede Bo Rasmussen.

– Til borgermødet i 2012 kom der over 600 ideer, som har været styrende for den måde vi arbejder på i dag, fortalte han.

Et af ideerne, som er blevet en stor succes er Værebro Parks nyttehaver. Ideen til haverne kom fra beboerne, der sammen med kommunen og boligselskaber har forvandlet et græsareal til 39 nyttehaver, som der er lange ventelister til.

– Nyttehaverne er vores, og vi passer på hinandens haver som en stor familie. Pludseligt taler vi med naboer som vi ikke har talt med før, som en beboer fortalte.

Den gode historie
Hvis projektet skal lykkes med skabe yderligere samarbejde og samhørighed i Værebro Park, og tiltrække resursestærke beboere, skal disse succeshistorier være med til at skabe en fortælling om Værebro Park som et godt sted at bo, påpegede SSP-koordinator Tobias Cadin Borup.

IMG_8602– Meget handler om, hvilken historie der bliver fortalt om og i området. Hvis de ældre tror at alle unge er kriminelle, og de unge tror at alle ældre ser skævt til dem, kommer det ikke til at virke. Vi der arbejder med Værebro skal derfor holde op med at italesætte det negative hele tiden.

For som en af børnene i en film om projektet der blev vist på konferencen sagde, er Værebro mere og andet end bandekriminalitet og tal i excel-ark.

– Værebro er skønt, det er et sjovt sted at være, fortalte hun med et stort smil.

Fakta:

Projekt Social Balance i Værebro Park blev startet i 2013, og er et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Dansk Almennyttige Boligselskab, Gladsaxe almennyttige Boligselskab, og afdelingsbestyrelsen i Værebro Park.

Indsatsen er blandt andet fokuseret på mentorer der hjælper de unge med at komme i jobs eller uddannelse. Eksempler på projektets aktiviteter og tiltag er nyttehaver, streetfodbold, et cirkus, og en ny skolesti.

Projektet er opdelt i tre faser, og forventes afsluttet i 2025. Det hører under den nye Enhed for Social Balance, der skal skabe en tværgående, ensartet og systematisk tilgang til arbejdet med Gladsaxes udsatte boligområder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: