Afrika Kontakt: større, stærkere og mere dynamisk

I det forgangne år har Afrika Kontakt formået at skabe en større, stærkere, og mere dynamisk organisation, der bedre kan støtte lokale sociale bevægelsers kamp for social og politisk retfærdighed i Afrika.

”Afrika Kontakt er stærkere end for et år siden, blandt andet fordi vi har fået nye flotte lokaler, der giver mere plads til at både vores gamle aktivister og de mange nye medlemmer, og fordi vi har fået en stærk kampagnegruppe, der involverer hele organisationen og vores partnere. Vi har også fået styrket vores kontaktflade i folketinget, og har dermed bedre kunne markere os politisk”, siger Afrika Kontakts sekretariatsleder Morten Nielsen.

Blandt årets mange succeshistorier kan nævnes kampagnen om Ocean Grabbing, hvor det lykkes Afrika Kontakt at arbejde på mange forskellige planer. Partnerne i Syd blev inddraget, der blev udarbejdet en rapport, afholdt et seminar og flere workshops om emnet, og kampagnen kom i offentlighedens søgelys igennem en bådaktion, en animeret film, flere Facebookopslag og artikler, og et interview med Afrika Kontakts politiske formand Mads Barbesgaard til Radio 24syv.

Langsigtede politiske løsninger
Mads Barbesgaard påpeger, at Afrika Kontakt er blevet bedre til at arbejde langsigtet og med overordnede emner som Ocean Grabbing, hvilket er nødvendigt for at skabe reelle og blivende forandringer.

”Afrika Kontakt er blevet stærkere i vores arbejde for langsigtede politiske løsninger, der er med til at bekæmpe fattigdom og ulighed, baseret på sociale, økonomiske og politiske rettigheder. Løsninger der ikke kun skal finde sted i Afrika, men globalt”, siger Mads Barbesgaard.

Forandringer der kommer den brede befolkning til gode skabes nemlig, historisk set, ikke kun ovenfra af ”store ledere”, selvom det ofte er sådan historiebøgerne fremstiller det, ikke mindst i Afrika. Disse forandringer skabes nedefra, af sociale bevægelser der også er forankret i den marginaliserede del af de afrikanske samfund.

Sociale bevægelser skaber forandring
Det var således disse bevægelser der, for en stor dels vedkommende, forviste kolonitiden til den historiske skraldespand i Afrika (undtagen i Vestsahara), og erstattede mange af de ofte tiltagende repressive postkoloniale regeringer med mere repræsentative ditto.

Afrika Kontakt har samarbejdet med og støttet sådanne folkelige bevægelsers kampe siden halvfjerdserne. Vi støtter stadigvæk demokratisk opbyggede sociale bevægelsers kamp i det enogtyvende århundrede mod udemokratiske afrikanske regeringer, økonomisk liberalisme påtvunget dem af Bretton Woods-systemet og EU, den fattigdom og enorme ulighed som alt dette skaber, samt den trussel mod klimaet som den nyliberale samfundsform afstedkommer.

Det lange, seje træk
Dette arbejde skabes i de lange, seje træk, der udføres i det daglige af vores partnerorganisationer i samarbejde med de over hundrede frivillige aktivister i Afrika Kontakt, og ikke gennem enkeltstående og kortsigtede hovsa-løsninger.
Dette lange seje træk kan blandt andet ses i Afrika Kontakts projekter, hvor ideen til projektet kommer fra partneren, og projektet udføres af de frivillige i samarbejde med denne.

I 2015 har Afrika Kontakt og vores partnere fem projekter der i alt støttes med over ti millioner kroner, samt flere nye projekter der er i støbeskeen. Og så har vi for første gang nogensinde lykkes med at få økonomisk støtte til et projekt fra EU. Projekterne arbejder med alt fra kampagnearbejde, kapacitetsopbygning af partnerorganisationer, kvinders rettigheder, og demokratisk mobilisering gennem traditionel kunst og kultur til afstigmatisering af Aids-ramte.

Næste år skal vores partnerorganisationers kampe i højere grad profileres i en dansk og europæisk kontekst, siger Morten Nielsen. ”Afrika Kontakt arbejder på at styrke vores profil, og vores økonomi gennem flere støttemedlemmer, så vi være mere synlige over for vores målgrupper, som en solidaritetsorganisation der har et solidt samarbejde med Afrikas græsrødder. Dette arbejde er ikke færdigt”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: