Inspiration i børnehøjde

Også udenfor Danmarks grænser, lægger man mærke til Gladsaxes arbejde med børne- med ungeområdet. Hollandske politikere og fagfolk er flere gange rejst til Gladsaxe, for at lade sig inspirere, og Gladsaxes børne- og familiechef har holdt flere foredrag i Holland.

I september var den hollandske indenrigsminister, velfærdsminister, og justitsminister, samt Hollands børneombudsmand på besøg i Danmark, for at se hvordan den danske børne- og ungdomspolitik fungerer i praksis.

Børne- og familiechef i Gladsaxe Kommune Tine Vesterby Sørensen sad til velkomstmiddagen for den hollandske delegation mellem indenrigsministeren og børneombudsmanden, der spurgte ind til Gladsaxes politik, fortæller hun.

Imponerede over Gladsaxe
– De spurgte så meget, så jeg faktisk ikke fik spist min mad. De var imponerede over vores børnepolitik, og over at vi lykkes med at holde børnene i centrum, fortæller Tine Vesterby Sørensen.

En nye børne- og ungelov træder i kraft i Holland ved årsskiftet. Loven er inspireret af dansk børne- og ungepolitik, og ikke mindst af Gladsaxes sammenhængende børnepolitik og inkluderende familie- og børnepolitik.

– Det vi er rigtigt gode til i Gladsaxe er, at have det enkelte barn og dets behov i fokus, og at arbejde tværfagligt, uden vandtætte skodder mellem specialområdet og normalområdet, og familie- og skoleafdelingen. Der har vi inspireret hollænderne, siger Tine Vesterby Sørensen.

Inspiration er hårdt arbejde
Inspirationen er dog ikke kommet af sig selv, men er resultatet af en stor indsats fra Tine Vesterby Sørensens afdeling, samt alle kommunernes socialrådgivere, skoler, daginstitutioner, med flere. Både i forhold til skabe rammerne for børne- og ungepolitikken, føre den ud i livet i praksis, og videreformidle den.

Tilbage i 2012 fik Tine Vesterby Sørensen og Gladsaxe besøg af en delegation fra det hollandske Sundheds- og Velfærdsministerium, Utrecht og Rotterdam kommuner, og det hollandske børne- og ungeforskningsinstitut Nederlands Jeudg Institut.

Under besøget besøgte hollænderne blandt andet en af Gladsaxes familieskoler, fire af kommunens skoler, og familie- og ungecenteret. Tine Vesterby Sørensen holdt desuden et foredrag om kommunens værdier på området, og hvordan hendes afdeling strukturerer arbejdet så værdierne bliver udmøntet i praksis.

På baggrund af deres besøg, inviterede hollænderne Tine Vesterby Sørensen til Holland som hovedtaler ved en konference om børne- og familiepolitik i Utrecht, hvor hun blandt andet fortalte om Gladsaxes succes med sammenhængen og helheden i børnenes overgange fra eksempelvis børnehave til skole.

En kommunal succeshistorie
Ifølge Tine Vesterby Sørensen er det den kollektive og tværfaglige indsats i Gladsaxe der ligger til grund for børne- og ungepolitikkens succes, og hollændernes interesse for den.

– Det tværfaglige samarbejde er vigtigt, ligesom nærheden til børnene og familierne er det, og begge ting er noget vi vægter højt. Der er ikke nogen af os der kan løfte det her alene, med vores individuelle fagligheder, fortæller Tine Vesterby Sørensen.

Og arbejdsformen er noget der vækker begejstring, både hos medarbejderne og børnefamilierne, siger hun.

– Begejstringen for denne måde at arbejde på blandt socialrådgiverne, pædagogerne, lærerne, og de andre medarbejderne på børneområdet smitter så at sige af på familierne. Også fordi de bliver hjulpet på en måde, hvor de slipper for at skulle forholde sig til mange forskellige aktører, men hvor hjælpen er i børnehøjde.

Fakta:
Gladsaxes børnepolitik har blandt andet som mål, at børnepolitikken skal være sammenhængende, at der er helhed og sammenhæng mellem børnenes dagligdag og overgangene fra eksempelvis børnehave til skole, og at flest mulige børn skal kunne rummes i folkeskolernes normalklasser, hvor børnene kan hjælpes i nærområdet. Gladsaxe startede med inklusion i skolerne for næsten ti år siden, og var en af de første kommuner der havde en egentlig inklusionspolitik.

Familieklasse-ordningen er en ordning, hvor børn der mistrives i skolen, og ikke får det fulde udbytte af undervisningen, tager den ene forælder med på skolebænken i en eller to dage om ugen i op til tre måneder. Barnet får herigennem støtte til arbejdet, og forælderen får indblik i barnets udfordringer i skolen, og medansvar for løsningen af disse. En familieklasse består af to lærere og 6-8 elever. Der er cirka 200 familieklasser i Danmark, som er det land i verden med flest familieklasser per indbygger. I Gladsaxe har blandt andet Enghavegård Skole, som en af landets første skoler, haft familieklasser siden 2004.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: