Protestér imod anti-homo lov i Uganda

Basic RGBAlle rettænkende mennesker bør tage afstand fra og protestere imod Ugandas nye “Anti-Homosexual Act”. Dem der dømmes efter loven risikerer en livstidsdom, blot for at røre en person af samme køn, med den hensigt at have sex med vedkommende, og dem som enten forsøger at hjælpe eller støtte homoseksuelle risikerer at få op til 7 års fængsel.

Ugandas præsident Museveni udtalte at ”emnet homoseksualitet synes at være provokeret af arrogante og skødesløse Vestlige grupper, som gerne kommer på vores skoler, og rekrutterer børn til homoseksualitet, ligesom de på samme dumdristige vis håndterer andre emner der vedrører Afrika”, da han underskrev loven den 24. februar 2014.

Museveni bruger dog, ligesom mange andre ledere i Afrika, Rusland og andetsteds, homoseksuelle (og i forlængelse heraf Vesten) som syndebukke og lynafledere for deres egne fejlslagne politikker og manglende resultater. Som en følge heraf, forværres retssikkerheden og forholdene for homoseksuelle mange steder i verden, eksempelvis ved at 80 lande i dag decideret kriminaliserer homoseksualitet – mange af dem med lange fængselsstraffe eller dødsstraf til følge.

Retten til at definere sin egen seksualitet er dog grundfæstet i diverse menneskerettighedserklæringer. Ifølge FN’s internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheders artikel 2, stk. 2, påhviler det de lande der har underskrevet konventionen at sikre rettighederne for deres borgere, ”uden forskelsbehandling af nogen art i henseende til race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst, formueforhold, fødsel eller anden stilling”. Disse rettigheder inkluderer, ifølge FNs Komite for Økonomiske, Sociale, og Kulturelle Rettigheder, også seksuelle minoriteter.

Også den Afrikanske menneskerettighedskonvention, African Charter, beskytter indirekte homoseksuelle. I charterets artikel 3 står der således, at ”alle individer er lige for loven”. Og ifølge den sydafrikanske menneskerettighedsadvokat, Sibongile Ndashe, ”har den Afrikanske Kommission [en pendant til den Europæiske kommission] længe arbejdet for homoseksuelles rettigheder, og har sagt at diskrimination på baggrund af seksuel observans er uforeneligt med den Afrikanske Charter”.

Men udover at alle rettænkende mennesker på det kraftigste burde tage afstand fra Ugandas anti-homolov, fordi homoseksuelle har lige så meget ret til beskyttelse af deres rettigheder, som alle andre grupper og mennesker, og at alle samtykkende voksne burde have lov til at forelske sig og have et seksuelt forhold til hvem de måtte ønske, er loven også med til at skabe en generel intolerance overfor mangfoldighed. Og intolerance på et område spreder sig, og avler mere intolerance.

Som Desmond Tutu, tidligere Sydafrikansk ærkebiskop og anti-apartheid aktivist, flere gange har udtrykt det, er homofobi en forbrydelse imod menneskeheden der er ligeså uretfærdigt som apartheid, der på samme måde forsøgte at lovgive imod hvem man måtte forelske sig i.

Læs mere og deltag i demonstration imod loven den 7. marts fra Hellerup Station til Ugandas ambassade her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: