Enhedslisten: anerkend Vestsahara som selvstændig stat

Enhedslisten fremsatte i dag, torsdag, et forslag i folketinget om anerkendelse af Saharawi Arab Democratic Republic (SADR). SADR er en stat dannet af den oprindelige befolkning saharawierne i Afrikas sidste koloni Vestsahara i 1976, som bestyres fra flygtningelejre i et ørkenområde i nabolandet Algeriet. Over 80 lande har anerkendt SADR, dog ingen EU-lande, og SADR er medlem af den Afrikanske Union.

”Folketinget pålægger regeringen senest i juli 2014 at anerkende Den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republik (herefter Vestsahara) som en fri og selvstændig stat. Endvidere pålægges regeringen at arbejde for en fælles anerkendelse af Vestsahara i EU-regi”, står der blandt andet i forslaget, som blev fremsat af Enhedslistens udenrigs- og udviklingsordfører, Christian Juhl.

”En anerkendelse af Vestsahara – og et pres om det samme internt i EU – vil øge presset på begge parter for at opnå en fredelig løsning af konflikten”, står der yderligere i forslaget, der desuden pointerer at en anerkendelse af Vestsahara ville kunne bane vej for udvidelsen af ”et unikt samarbejde mellem Danmark og Sverige”, hvis parlament i december 2012 besluttede at Sverige snarest bør anerkende SADR.

Danmark og Sverige har blandt andet tidligere begge stemt imod fiskeriaftalen mellem EU og Marokko, som ikke ekskluderer vandene ud for Vestsahara, og som derfor er i strid med international lov. De vil derfor kunne samarbejde ”for at få EU til at engagere sig i denne glemte konflikt. Indtil videre har EU kun gjort det modsatte”.

Ifølge forslaget kunne man bl.a. presse på ”for en løsning ved f.eks. at blokere for import af varer fra Vestsahara, således at kun varer fra det anerkendte Marokko omfattes af handelsaftalen, så længe Marokko opretholder sin besættelse”.

Vestsahara har været besat først af Spanien, og siden 1975 af Marokko – en kolonisering som ingen lande i verden anerkender. Der er ifølge menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch ”beviser på tortur og alvorlig mishandling” af saharawierne, begået af den marokkanske besættelsesmagt. Marokko handler desuden med råvarer fra Vestsahara, blandt andet med EU, stik imod international lov.

Læs mere:

Her, her og her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: