Solidaritet blandt unge i Afrika

De er flere unge i verden end nogensinde før. Op mod en femtedel af verdens befolkning er faktisk mellem 15 og 24 år, mange af dem marginaliserede i deres respektive samfund. Ikke mindst i u-landene, hvor over 80% af verdens unge lever.

Dette er også tilfældet i lande som Zimbabwe og Swaziland, hvor over 35% af befolkningen i begge lande er unge mennesker.

For at forsøge sammen at bekæmpe denne marginalisering, har ungdomsorganisationerne Swaziland National Union of Students (SNUS) og Zimbabwe Youth Forum Zimbabwe (ZYF) igennem det seneste halvandet år arbejdet på et projekt, der søger at opbygge et netværk eller strategisk alliance mellem de to organisationer, der bygger på en fælles vision om demokratisk udvikling i Zimbabwe og Swaziland, og en mulighed for at støtte hinandens kampe på tværs af landegrænser.

Projektet, der er blevet til i samarbejde med solidaritetsorganisationen Afrika Kontakt, søger at skabe et tæt og længerevarende samarbejde mellem de to ungdomsorganisationer, der står overfor lignende udfordringer som politisk marginalisering og politisk vold mod ungdommen, som de to organisationer allerede selv arbejder med til dagligt gennem fortalerarbejde, borgeruddannelse, og kampagner.

Dette samarbejde er allerede blevet styrket igennem blandt andet et ungdomsseminar, med deltagelse fra Swaziland og Zimbabwe, samt Sydafrika, hvor fokus konkret var på manglende uddannelsesmuligheder på grund af dyre skoler, ungdomsarbejdsløshed, kulturel tilsidesættelse af unge, og den demokratiske underskud i deres respektive lande.

På seminaret arbejde man med vidensdeling om hinandens lande og kontekst, samt på at fremme deltagelsen og inklusionen i undertrykkende og udemokratiske regimer.

Dette har både givet medlemmerne af SNUS og ZYF en fællesskabsfølelse og bedre forståelse af hinandens kontekst, der eksempelvis viste sig da ZYF var til stede under studenterleder Maxwell Dlaminis retssag i Swaziland. Eller da YF, over nogle øl, fik overbevist SNUS-folkene om at den Mugabe som mange i Swaziland så som en folkelig revolutionær leder, førte en undertrykkende og udemokratisk politik.

De to organisationer vil på længere sigt gerne forsøge at skabe et lignende samarbejde i hele det sydlige Afrika. Dette samarbejde skal blandt andet inkludere et forum for politisk aktive unge, der skal kunne adressere de unges problemstillinger til deres respektive nationale regeringer, samt regionale institutioner som SADC og Den Afrikanske Union.

Swaziland National Union of Students er en medlemsbaseret studenterorganisation, der arbejder for at virkeliggøre studerendes rettigheder og akademisk frihed i det lille fattige, enevældige kongedømme, Swaziland.

Youth Forum Zimbabwe er en ungdomsorganisation, der søger at fremme unges deltagelse i de politiske beslutningsprocesser i Zimbabwe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: