Danmark bør stemme imod ulovlig fiskeriaftale med Marokko

Har Danmark tænkt sig at stemme imod EU’s nye fiskeriaftale med Marokko? Aftalen strider nemlig imod international lov, fordi den ikke tydeligt udelader farvandene ud for det af Marokko-besatte Vestsahara, og fordi tidligere aftaler ikke er kommet Vestsaharas oprindelige befolkning, Saharawierne, til gode.

Saharawiske fiskere kalder aftalen for ”tyveri og en alvorlig trussel imod miljøet”, netop fordi Marokko ulovligt og på miljømæssigt uholdbar vis stjæler deres fisk.

Når man hører svarene om dette spørgsmål, som Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Karen Hækkerup har givet Enhedslisten i Folketingets Fødevareudvalg, burde Danmark i hvert fald stemme imod aftalen, ligesom man gjorde med en lignende aftale i 2011. Det har i forhandlingerne om fiskeriaftalen ”været vanskeligt at komme igennem med meget håndfaste garantier, særligt i forhold til problematikken om Vestsahara”, sagde Karen Hækkerup.

Det er ”ikke muligt klart at præcisere omfanget af EU’s fiskerimuligheder ud for Vestsahara i henhold til protokollen”, svarede hun desuden på et spørgsmål om hvorvidt hun mente aftalen tillod EU-fiskeri i det besatte Vestsahara, og i så fald hvor meget. ”Fiskeri inden for aftalen må alene foregå på overskudsprincipper … Det er meget vigtigt at sikre, at fiskeriet er bæredygtigt”.

Altså, vi ved ikke hvor meget der bliver fisket, men det skal være bæredygtigt. Og bæredygtigt er det på ingen måde nu, og bliver det heller ikke med den nye aftale. Komiteen for Beskyttelse af Vestsaharas Naturresurser (CSPRON) har i en rapport blandt andet skrevet at ”overudnyttelse af saharawiernes fiskeriresurser er en trussel imod en bred vifte af områdets marine resurser, og kan medføre en miljømæssig katastrofe”, et scenarie som Karen Hækkerup accepterer, når hun svarer at det fremgår af en EU-evalueringsrapport, at ”de fleste bestande [er] fuldt udnyttet eller overfiskede”.

Hvorvidt fiskeriaftalen kommer Saharawierne til gode – hvilket den skal for at være lovlig i henhold til international lov – vil ”afhænge af hvordan aftalen konkret implementeres”, svarer Karen Hækkerup. Marokko har dog ikke på noget tidspunkt kunne dokumentere at dette er eller har været tilfældet, og Karen Hækkerup glemmer at tilføje, at Saharawierne desuden skal indvillige i, at Marokko og EU udnytter deres fiskeriresurser, for at aftalen er lovlig, hvilket de aldrig har gjort og heller ikke gør med den nye aftale.

”Alt i alt bør alle lande, der sætter folkeretten og hensynet til et besat folk over egeninteresse og realpolitik, stemme imod fiskeriaftalen”, udtaler Afrika Kontakts Politiske Formand Mads Barbesgaard. ”Tager regeringen sit eget regeringsgrundlag alvorligt kan den simpelthen ikke andet end at stemme imod”, slutter han og henviser til udtalelserne om, at Danmark ”skal turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne eller overtræder konventioner”, vil give ”støtte til de demokratiske forandringer og økonomiske reformer i Mellemøsten og Nordafrika”, og ”har en pligt til at reagere, hvis en stat ikke kan eller vil beskytte borgerne”.

Folketingets Europaudvalg skal diskutere og stemme om regeringens udspil angående fiskeriaftalen tirsdag d. 8. oktober, hvor Afrika Kontakt har foretræde forinden udvalgets behandling af aftalen.

Læs Karen Hækkerups svar: her, her, her, her, her og her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: