EU vil igen fiske ulovligt i Vestsahara

Perlerækken af fiskeriaftaler mellem EU og Marokko har været en kampplads mellem Marokko og landets støtter på den ene side, og befolkningen i det af Marokko-besatte Vestsahara og deres støtter på den anden, i mange år.

Fra den første aftale i 1988, til aftalen i 2011, der overraskende blev stemt ned i Europaparlamentet, har fiskere fra især Spanien kunne fiske løs i havet ud for det besatte Vestsahara. Og i slutningen af juli aftalte den Europæiske Kommission så en ny fireårig protokol til fiskeriaftalen med Marokko – en protokol der dog skal til afstemning i Europarlamentet for at være gyldig.

Aftalerne har dog aldrig specifikt udeladt havet ud for det besatte Vestsahara, ligesom lignede aftaler med blandt andet USA og Norge har gjort det, og er derfor i strid med international lov, der kræver at den oprindelige befolkning i ikke-selvstyrende områder som Vestsahara giver deres samtykke og drager fordel af sådanne aftaler – hvilket Vestsaharas oprindelige befolkning Saharawierne aldrig har gjort.

”Danmark og EU har ikke konsulteret Vestsaharas befolkning”, siger Erik Hagen, der er formand for det internationale research og kampagnenetværk Western Sahara Resource Watch og ekspert på området. ”De vælger at ignorere hele den ret til selvbestemmelse, som Saharawierne ifølge FN har over deres eget territorium. Så længe Saharawiernes ønsker ikke har været repræsenteret i forhandlingerne, er disse ikke gyldige”.

Dette synspunkt understøttes af en rapport som Europarlamentet lavede om dette i 2009, hvori man konkluderer at der ingen beviser er for at Saharawierne er blevet hørt, samt at ”såfremt det ikke kan bevises … burde Unionen afstå fra at lade sine skibe fiske i havet ud for Vestsahara”.

Saharawiernes internationalt anerkendte repræsentant, Polisario, har i øvrigt pointeret dette hele tiden. For nyligt udtalte Polisario således at den nye aftale var ”ulovlig”, og at processen der førte til den var en ”skammelig og hemmelighedsfuld proces, der ekskluderede såvel EU’s medlemslande som Saharawierne. Vi forventer at Europaparlamentet opretholder international lov ved at stemme imod aftalen”.

Men selv om meget af diskussionen og forhandlingerne om fiskeriaftalen foregår på EU-niveau, går Danmark ikke fri for kritik. Den danske regering taler imod bedre vidende, når de bliver spurgt om fiskeriaftalen og dens konsekvenser for det besatte Vestsahara i folketinget, siger Erik Hagen.

”Den danske regering hævdede blandt andet at forhandlingerne om den nye fiskeriaftale har taget højde for den kritik, som blev fremsat imod den forrige aftale, som blev stoppet af Europaparlamentet i 2011. Men dette er langt fra rigtigt. Danmark må – ligesom Sverige har gjort det – sige at dette ikke er godt nok. EU skal ikke fiske i disse farvande, så længe Saharawierne ikke er blevet konsulteret. Punktum”.

”Og selv om aftalen havde været lovlig, hvilket den ikke er, stikker den jo en stor kæp i hjulet for FN’s forhandlinger mellem Marokko og Polisario om den af FN lovede folkeafstemning om Vestsaharas tilhørsforhold”, siger Erik Hagen. ”Marokko har selvsagt mindre interesse i at gå ind i værdifulde forhandlinger, når de modtager en milliard fra EU for at dele licenser ud i farvande de okkuperer”.

For fiskeriaftalen er ikke bare af økonomisk interesse for Marokko, men også en måde for landet at forsøge at normalisere deres 37 år lange kolonisering af Vestsahara, ved at give indtryk af at disse aftaler legitimerer besættelsen af Vestsahara. ”Det finansielle aspekt er ikke nødvendigvis det vigtigste aspekt ved denne aftale, den politiske del er lige så vigtigt”, som Marokkos daværende finansminister sagde det i 2006 under forhandlingerne om endnu en fiskeriaftale.

EU er desuden Marokkos klart største handelspartner, og unionen har ligesom Marokko også andre grunde end de rent økonomiske til at indgå handelsaftaler med Marokko. Rent strategisk betragtes Marokko som meget vigtig for EU. Landet er nabo til Unionen, og kontrol af migration, terrorisme og forbudte stoffer er emner der optager medlemslandene, ikke mindst i den sydlige del af unionen.

Desuden er fiskeriaftalen faktisk en rigtig dårlig aftale for EU, siger Erik Hagen. ”Ifølge Unionens egne rapporter var den forrige aftale med til at ødelægge miljøet, blandt andet ved overfiskeri, den taber Unionen penge, og den skaber stort set ingen jobs. Intet tyder på at særligt de økonomiske problemer ved dette fiskeri er ændret i den nye aftale”.

Og det virker altså også mildest talt umoralsk, siger han, at EU’s humanitære organisation, ECHO, med den ene hånd donerer 10 millioner Euro om året til humanitær bistand til de titusindvis af fejlernærede Saharawier, som har siddet i støvede flygtningelejre siden de flygtede fra Marokkanske invasionsstyrker i 1975, og med den anden giver over tre gange så mange penge til kolonimagten Marokko for at stjæle Saharawiernes proteinrige fisk.

Men hvis ikke fiskeriaftalen bliver godkendt af Europarlamentet, har EU allerede sikret sig. Unionen indgik en bilateral handelsaftale med Marokko i 2012, der blandt andet betød handelsliberaliseringer af landbrugs- og fiskeriprodukter mellem det marokkanske marked og EU, også hvad angår produkter fra Vestsahara.

EU har også godkendt den marokkanske regeringsinstitution, der certificerer og mærker eksportvarer. Flere af dennes lokale kontorer ligger i det besatte Vestsahara, hvorfra massevis af landbrugsvarer fra Vestsahara misvisende bliver sendt til Europa med ”oprindelsesland: Marokko” påtrykt.

Og EU er i fuld gang med at forhandle en såkaldt ”Deep and Comprehensive Free Trade Agreement” på plads med Marokko – forhandlinger der forventes afsluttede tidligt næste år. Såfremt partnerne bliver enige, vil denne aftale indebære at Marokkos økonomi gradvist integreres i EU’s fællesmarked.

For at forsøge at dæmme op for EU’s underminering af Vestsaharas befolknings mulighed for afkolonisering, har Afrika Kontakt derfor, sammen med Western Sahara Resource Watch, sendt et brev til Danmarks Fødevareminister, Karen Hækkerup, og Udenrigsminister, Villy Søvndal, hvor organisationerne bad den Danske regering ”om ikke at samtykke i og støtte denne nye protokol”.

Brevet kan læses her.

Læs mere her.

Fiskeriaftalen fra 2006.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: