Vestas svarer udenom i vindmøllesag i det besatte Vestsahara

Vestas svarede udenom, da firmaet blev spurgt om et projekt der blandt andet omfatter bygning af vindmøller i det af Marokko besatte Vestsahara, som Vestas har budt ind på. Hvis Vestas bygger vindmøllerne i Vestsahara, vil det bryde både international lov og Vestas egne etiske principper.

I et svar til Afrika Kontakt og Western Sahara Resource Watch (WSRW) i juli, skriver Kasper Dalsten fra Vestas at de ”overholder international lov” og forpligter sig til at overholde FN’s Global Compacts retningslinier for virksomheders samfundsansvar, at de er prækvalificeret til anden fase af den marokkanske stats vindmølleprogram sammen med fem andre konsortier, samt at de ikke kan kommentere på nuværende tidspunkt, da ingen bud er blevet afgivet.

Afrika Kontakt og WSRW havde i brevet udtrykt bekymring for at Vestas risikerer at bryde international lov, såfremt de får ordren til at bygge vindmøllerne.

Konkret blev Vestas i brevet spurgt om, om man var klar over at nogle af vindmøllerne skulle ligge i det besatte Vestsahara, og i så fald hvordan Vestas har sikret sig at vindmøllebyggeriet sker med Vestsaharas oprindelige befolkning – Saharawiernes – samtykke, hvilket er kravet for at ethvert projekt i det besatte Vestsahara (eller andre ikke-selvforvaltende områder) ikke bryder international lov, samt om hvordan de forener muligheden for dette med opfattelsen af Vestas som en socialt ansvarlig virksomhed.

Dette valgte Vestas altså ikke at svare på, selv om man blev bedt om dette igen i et opfølgende brev.

Sagen blev sidenhen taget op i medierne og blandt folketingspolitikere, da Berlingske Tidendes Jakob Chor i en artikel citerede Socialdemokraternes erhvervsordfører, Benny Engelbrecht, for at være ”bekymret for, at Vestas har været så presset, at selskabet kan være fristet til at se stort på etikken”, og at Vestas burde henvende sig til klageinstitutionen for virksomhedsadfærd, for at sikre sig, at de ikke går mod Fns og OECDs anbefalinger.

Enhedslistens Nikolaj Villumsen blev i artiklen citeret for at Vestas’ projekt var ”pinligt og uacceptabelt”, at der var behov for klarhed for den danske holdning til virksomheders ageren i Vestsahara, og at han ville tage handelsministeren i samråd efter sommerferien.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: