TUCOSWA-kampagne presser Swazilands regering

Afrika Kontakts kampagne for at legalisere fagbevægelsen i Swaziland virker tilsyneladende. Ifølge Swazilands forbudte fagbevægelse TUCOSWA, er det enevældige regime i Swaziland i hvert fald blevet mere tilbageholdende i forhold til at forstyrre deres møder.

Efter at TUCOSWA blev dannet sidste år, for at samle fagbevægelsen i Swaziland i en organisation, valgte regeringen i Swaziland  ikke at anerkende denne sammenslutning, i strid med reglerne i den Internationale Arbejdsorganisation, ILO, som landet ellers selv har tilsluttet sig.

ILO krævede da også, at ”Swazilands regering omgående skal registrere TUCOSWA” i forbindelse med deres internationale konference i juni 2013 . Indtil Swazilands regering vælger at gøre dette, har fagbevægelsen i Swaziland, og i forlængelse hermed alle arbejdere i landet, ingen stemme.

Dette har Swazilands regering dog ikke handlet på, siger TUCOSWA, ligesom regeringen heller ikke har villet underskrive det aftalememorandum, som en retskendelse ellers har krævet, ligesom man forsøger at splitte fagbevægelsen ved at tilskynde oprettelsen af andre faglige hovedorganisationer.

TUCOSWA kræver dog at regeringen underskriver det forelagte aftalememorandum, at man følger ILO’s anvisninger om omgående at anerkende organisationen, og opfordrer samtidigt fagforeninger og faglige hovedorganisationer i alle lande om at støtte deres sag. Også for at stoppe andre ledere i Afrika og andetsteds fra at få gode ideer i forhold til at stække deres respektive fagbevægelser.

For befolkningen i Swaziland har virkeligt brug for fagbevægelsens stemme. I Swaziland bliver alle der stiller spørgsmålstegn ved den enevældige Kong Mswati III’s mødes med trusler, vold, tortur, og fængsling. Landet er ellers et mellemindkomstland, men to tredjedele af befolkningen lever for under en dollar om dagen, mange uden at spise hver dag. Og  regeringen stopper rutinemæssigt enhver demonstration eller faglig markering med vold og magt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: