Vi kalder en spade for en spade

“Afrika Kontakt er en af de eneste danske NGOer i udviklingsmiljøet, der tør tage konfrontationerne, når de skal tages. Vi kalder en spade for en spade”. Sådan siger Afrika Kontakts nye politiske formand, Mads Barbesgaard, der gerne vil have at der sættes mere fokus på konsekvenserne af EU’s og Danmarks handelspolitik i Afrika.

Han bakkes op af Afrika Kontakts nye organisatoriske forkvinde, Guilla Ridgewell. “Afrika Kontakt er speciel i forhold til andre NGOer på grund af vores mod til at turde gå imod de politiske strømme, og fordi vi kaster os ud i projekter som andre ikke vil lave”.

Mads og Guilla blev valgt på organisationens årlige generalforsamling i maj, hvor det nyvalgte Forretningsudvalg valgte at opdele foreningens formandspost.

Mads Barbesgaard har været aktivt medlem af Afrika Kontakt siden 2009, hvor han blandt andet har arbejdet med EU’s politiske og økonomiske forhold til Afrika med speciel fokus på fiskeri- og handelspolitik, som han også har arbejdet med for den Europæiske venstrefløj i EU-parlamentet. Han er for tiden i gang med at skrive speciale i samfundsgeografi på Københavns Universitet.

Mads faldt efter eget udsagn “mere eller mindre tilfældigt” over organisationen.”Efter brand-taler om Afrika Kontakts arbejde generelt og om konsekvenserne af EU’s fiskeripolitik i Syd var jeg dog solgt”.

Guilla Ridgewell har været aktivt medlem af Afrika Kontakt siden 2010, hvor hun bl.a. har arbejdet i sundhedsgruppen. Hun har arbejdet som kommunikationsmedarbejder for FORDI – Forum for Rettigheder og Diversitet, og har international erfaring som udstationeret i Sydafrika og Etiopien. Hun er i dag ansat i den internationale afdeling hos Grundfos, der er en af verdens førende pumpeproducenter.

Guilla kendte Afrika Kontakt fra studiet. Hun havde været aktiv i Ungdommens Røde Kors fra hun var 16. “Men nu havde jeg lyst til at være i en organisation som havde en politisk profil men som stadigvæk insisterede på at udviklingsarbejde kan og skal være folkeligt forankret, som arbejder rettighedsbaseret, og hvor jeg fik større indflydelse. Så Afrika Kontakt og sundhedsgruppen lå lige til højrebenet”.

Ifølge Mads Barbesgaard skaber Afrika Kontakt resultater, netop fordi organisationen tør tale lige ud af posen. “Det største konkrete mål vi har opnået mens jeg har været medlem er, at vi gennem vores kampagnearbejde på EU’s fiskeriaftaler og Marokkos besættelse af Vestsahara fik Danmark til at stemme nej i ministerrådet til en forlængelse af EU’s fiskeriaftale med Marokko”.

Men selv om Afrika Kontakt har en klar politisk profil, mener Mads at den sagtens kan styrkes. “Min vision er i endnu højere grad at styrke Afrika Kontakts politiske profil udadtil. Dette synes jeg primært skal ske ved at sætte fokus på konsekvenserne af EU’s politikker overfor Syd op til parlamentsvalget til foråret 2014. Konkret planlægger vi en kampagne på handelspolitikken sammen med en række andre ligesindede organisationer i de øvrige medlemslande. Samtidigt vil jeg forsøge at støtte op om alt det politiske arbejde, som grupperne laver”.

Guilla Ridgewell mener også at Afrika Kontakt har skabt mange resultater internt i organisationen i de seneste år. “Det har været vigtigt at få delt formandskabet op, for at kunne skærpe vores politiske profil og vores gode organisatoriske udvikling”, siger hun. “Vi har haft fokus på det organisatoriske for at Afrika Kontakt skal være gennemskuelig for de aktive, vi har fået opbygget et sekretariat der kan understøtte de aktive, og vi har fået styr på økonomien. Den udvikling skal styrkes”.

Ligesom Mads Barbesgaard mener hun også at organisationen kan og skal kunne have endnu mere gennemslagskraft.”Afrika Kontakts opgave i fremtiden er at blive ved med at turde være kritisk, men samtidigt at prøve at få mere gennemslagskraft”, siger hun. “Vi kunne prøve en mere pragmatisk tilgang, og også kunne være venner med dem vi er uenige med”.

Denne pragmatiske tilgang skal selvfølgeligt ikke være på bekostning af organisationens mod og kant, siger Guilla. “Men udvikling handler om mennesker. Det vi gør er at prøve at ændre vilkårene for mennesker, så vi må fortsætte med at søge indflydelse hvor vi kan”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: